Contact Program functionare Conducerea Primariei Program audiente Descarcare formulare Strategii de dezvoltare
a municipiului Husi
Proiecte in derulare

Primaria Husi

Administratia publica locala
Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare
Compartimentul Agricol si Cadastru
Compartimentul Autorizare Control
Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala
Achizitii publice
Serviciul Impozite si Taxe Locale
Biroul Managementul Proiectelor, Integrare Europeana si Relatii Internationale

Servicii subordonate Consiliului Local
Serviciul Public Local de Asistenta Sociala
Serviciul Public Comunitar de Evidenta a persoanelor
Serviciul Public Local de Administare Cimitire Husi

Organigrama Primariei Municipiului Husi

Consiliul Local al Municipiului Husi
Componenta
Comisii de specialitate
Dispozitii de convocare a Consiliul Local in sedinte
Hotarari aprobate
Procesele Verbale ale sedintelor C.L.M.H.
Minutele sedintelor C.L.M.H.

 
Turism HusiCentrul de Informare Europe Direct Vaslui


PRIMARIA MUNICIPIULUI HUSI

     Plata taxelor si impozitelor on-line
ANUNT - in atentia persoanelor fizice si juridice privind plata impozitelor si taxelor locale

ANUNT - in atentia contribuabililor persoane fizice din municipiul Husi - informare mod de calcul impozite locale 2016

- Hotararea nr. 207/28.10.2015 - privind aprobarea incadrarii terenurilor din intravilanul municipiului Husi in patru zone - (Anexa)

ANUNT - in atentia contribuabililor persoane fizice care au in proprietate cladiri nerezidentiale sau cladiri cu destinatie mixta.
ANUNT - in atentia contribuabililor-rezidenti ai altor state membre ale UE ce detin bunuri imobile pe raza municipiului Husi

                         ANUNT - in atentia cetatenilor Municipiului Husi ce figureaza cu obligatii fiscale principale restante la 30 septembrie 2015

PROCEDURA - privind aplicarea O.U.G. nr. 44/2015 privind acordarea unor facilitati fiscale

 

Judetul Vaslui,
Str: 1 Decembrie, nr.9,
Cod postal:735100,
tel: 0235/480009, 480205, 480204
fax: 0235/480126,
web: www.primariahusi.ro

Contact

Stimati cetateni ai municipiului Husi,

Primarul se afla permanent in mijlocul dumneavoastra!

        Misiunea de baza a Primarului este focalizarea tuturor actiunilor Primariei asupra membrilor comunitatii Municipiului Husi pentru a le identifica cat mai exact nevoile, preferintele si asteptarile si a le satisface pe deplin.

        Strategia de dezvoltare a municipiului Husi pentru perioada 2014-2020 materializeaza viziunea de ansamblu a Primarului in ceea ce priveste dezvoltarea municipiului prin:

  • revitalizarea economica prin valorificarea superioara a resurselor locale;
  • imbunatatirea conditiilor de trai ca urmare a dezvoltarii economice si a serviciilor publice;
  • cresterea calitatii vietii prin protejarea factorilor de mediu.

        Obiectivul general al strategiei este cresterea nivelului de trai al cetatenilor prin dinamizarea economiei locale, dezvoltarea serviciilor publice, imbunatatirea infrastructurii rutiere.

        Datoria primordiala a intregului personal din cadrul Primariei Municipiului Husi si a Serviciilor publice locale, este sa cunoasca si sa aplice in totalitate cerintele legale si de reglementare aplicabile, sa adopte o atitudine dinamica, orientata pe cresterea satisfactiei cetatenilor si imbunatatirea continua a propriei activitati.

                                                                       Ing. Ioan CIUPILAN - Primar

 

Informatii publice

Alegeri 2016

ANUNT - privind selectia partenerilor in vederea constituirii Grupului de Actiune Locala (GAL) plasat sub responsabilitatea comunitatii locale in municipiul Husi

CONCURS - de proiecte de management pentru Casa de Cultura "Alexandru Giugaru" Husi
Comunicat in atentia titularilor contractelor de inchiriere pentru locuintele ANL
RAPORT DE ACTIVITATE -a managerului Bibliotecii municipale ”Mihai Ralea” Husi pe anul 2015
RAPORT privind activitatea Biroului APL - Relatii cu publicul pe anul 2016 in solutionarea petitiilor.
RAPORT ANUAL privind activitatea societatilor comerciale de subordonare locala, conform O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice

Strategia Nationala Anticoruptie 2012 - 2015

Legea nr. 544/2001
Buletinul informativ
Model cerere solicitare informatii de interes public
Fise de evaluare Legea 544/2001
Raportul Primarului 2015
Codul etic si de integritate
Regulamanet de Ordine Interioara

Legea nr. 52/2003
Anunturi sedinte Consiliul Local, anunturi publicare proiecte de hotarare, Proiecte de hotarari supuse atentiei publice.
Dispozitii emise de primarul municipiului Husi
Rapoarte anuale, Legea 52/2003

Declaratii de avere

Program audiente
Descarcare formulare
Autorizatii construire
Certificate urbanism


Directia Economica - Informatii de interes public

Anunturi
Anunturi publice
Apararea impotriva inundatiilor
Atentionari P.S.I.

CONCURSURI
Comisia de solutionare a contestatiilor

Alte informatii utile