Contact Program functionare Conducerea Primariei Program audiente Descarcare formulare Strategii de dezvoltare
a municipiului Husi
Proiecte in derulare Anunturi
publice

Primaria Husi

Administratia publica locala
Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare
Compartimentul Agricol si Cadastru
Compartimentul Autorizare Control
Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala
Achizitii publice
Serviciul Impozite si Taxe Locale
Biroul Managementul Proiectelor, Integrare Europeana si Relatii Internationale

Servicii subordonate Consiliului Local
Serviciul Public Local de Asistenta Sociala
Serviciul Public Comunitar de Evidenta a persoanelor
Serviciul Public Local de Administare Cimitire Husi

Organigrama Primariei Municipiului Husi

Consiliul Local al Municipiului Husi
Componenta
Comisii de specialitate
Dispozitii de convocare a Consiliul Local in sedinte
Hotarari aprobate
Procesele Verbale ale sedintelor C.L.M.H.
Minutele sedintelor C.L.M.H.
Rapoarte de activitate ale consilierilor locali

TELVERDESOLVIT - 0800672507, linie telefonica in sprijinul cetatenilor romani care isi desfasoara activitatea in strainatate. Pentru mai multe informatii dati link pe logo-ul de mai jos.


SIPOCA 35 "Guvernare transparenta, deschisa si participativa - standardizare, armonizare, dialog imbunatatit

 
Turism HusiCentrul de Informare Europe Direct Vaslui


PRIMARIA MUNICIPIULUI HUSI

     Plata taxelor si impozitelor on-line
 ANUNT - privind scutirea de la plata a majorarilor de intarziere pentru toti contribuabilii persoane fizice din Municipiul Husi, care isi achita integral obligatiile fiscale restante catre Primaria Husi.
 

Judetul Vaslui,
Str: 1 Decembrie, nr.9,
Cod postal:735100,
tel: 0235/480009, 480205, 480204
fax: 0235/480126,
web: www.primariahusi.ro

Contact

Stimati cetateni ai municipiului Husi,

Primarul se afla permanent in mijlocul dumneavoastra!

        Misiunea de baza a Primarului este focalizarea tuturor actiunilor Primariei asupra membrilor comunitatii Municipiului Husi pentru a le identifica cat mai exact nevoile, preferintele si asteptarile si a le satisface pe deplin.

        Strategia de dezvoltare a municipiului Husi pentru perioada 2014-2020 materializeaza viziunea de ansamblu a Primarului in ceea ce priveste dezvoltarea municipiului prin:

  • revitalizarea economica prin valorificarea superioara a resurselor locale;
  • imbunatatirea conditiilor de trai ca urmare a dezvoltarii economice si a serviciilor publice;
  • cresterea calitatii vietii prin protejarea factorilor de mediu.

        Obiectivul general al strategiei este cresterea nivelului de trai al cetatenilor prin dinamizarea economiei locale, dezvoltarea serviciilor publice, imbunatatirea infrastructurii rutiere.

        Datoria primordiala a intregului personal din cadrul Primariei Municipiului Husi si a Serviciilor publice locale, este sa cunoasca si sa aplice in totalitate cerintele legale si de reglementare aplicabile, sa adopte o atitudine dinamica, orientata pe cresterea satisfactiei cetatenilor si imbunatatirea continua a propriei activitati.

                                                                       Ing. Ioan CIUPILAN - Primar

 

Informatii publice
ANUNT - Campanie donare sange
ANUNT - privind acord mediu pentru proiectul "Reabilitare termica/modernizare sediu primarie municipiul Husi
ANUNT - privind acord mediu pentru proiectul "Reabilitare termica Colegiul agricol "Dimitrie Cantemir""
ANUNT public 2 - privind depunerea notificarii/solicitarii de obtinere a avizului de mediu privind "Planul de Mobilitate Urbana Durabila pentru Municipiul Husi" - (publicat 14.09.2017)
ANUNT - Plan de Mobilitate Urbana Durabila supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu. (publicat 13.09.2017)

ANUNT public 1 - privind depunerea notificarii/solicitarii de obtinere a avizului de mediu privind "Planul de Mobilitate Urbana Durabila pentru Municipiul Husi" - (publicat 11.09.2017)

COMUNICAT - in atentia titularilor contractelor de inchiriere pentru locuintele ANL

Anunturi publice
Principii ce rezulta din jurisprudenta CEDO in cauzele privind neexecutarea hotararilor judecatoresti pronuntate impotriva unui debitor public

RAPOARTE ANUALE privind activitatea societatilor comerciale de subordonare locala, conform O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice

PROIECT de management cultural - Casa de Cultura ”Alexandru Giugaru” Husi
PROIECT de management - Biblioteca municipala "Mihai Ralea" Husi

Strategia Nationala Anticoruptie
Legea 544/2001 
Buletinul informativ
Model cerere solicitare informatii de interes public
Fise de evaluare Legea 544/2001
Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 in anul 2016

RAPORTUL - Biroului de Administratie Publica Locala, Relatii cu Publicul, cu privire la modul de aplicare a Legii 544/2001, pe anul 2016

Raportul Primarului anul 2016
Codul etic si de integritate
Nomenclatorul si ierarhia salariilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Husi si a serviciilor publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Husi
Regulamanet de Ordine Interioara

Legea nr. 52/2003
Anunturi sedinte Consiliul Local, anunturi publicare proiecte de hotarare, Proiecte de hotarari supuse atentiei publice.
Dispozitii emise de primarul municipiului Husi
Rapoarte anuale, Legea 52/2003

RAPORTUL - Biroului de Administratie Publica Locala, Relatii cu Publicul, cu privire la modul de aplicare a Legii 52/2003, pe anul 2016


RAPORT - privind activitatea Biroului de Administratie Publica Locala, Relatii cu Publicul pe sem. I, anul 2017, in solutionarea petitiilor

Declaratii de avere

Program audiente
Descarcare formulare
Autorizatii construire
Certificate urbanism


Directia Economica - Informatii de interes public

Apararea impotriva inundatiilor
Atentionari P.S.I.

CONCURSURI
ANUNTURI CONCURS
Rezultat selectie dosare
REZULTAT CONCURSURI
Comisia de solutionare a contestatiilor

Alte informatii utile