Contact Program functionare Conducerea Primariei Program audiente Descarcare formulare Strategii de dezvoltare
a municipiului Husi
Proiecte europene Monitorul Oficial Local

Primaria Husi

Administratia publica locala
Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare
Compartimentul Agricol si Cadastru
Compartimentul Autorizare Control
Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala
Achizitii publice
Serviciul Impozite si Taxe Locale
Biroul Managementul Proiectelor, Integrare Europeana si Relatii Internationale

Servicii subordonate Consiliului Local
Directia de Asistenta Sociala
Serviciul Public Comunitar de Evidenta a persoanelor
Serviciul Public Local de Administare Cimitire Husi
Cresa Municipiului Husi
Biblioteca Municipala "Mihai Ralea" Husi

Organigrama Primariei Municipiului Husi

Consiliul Local al Municipiului Husi
Componenta
Comisii de specialitate
Regulament Consiliul Local Husi (R.O.F.)
Dispozitii de convocare a Consiliul Local in sedinte
Hotarari aprobate
Procesele Verbale ale sedintelor C.L.M.H.
Minutele sedintelor C.L.M.H.
Rapoarte de activitate ale consilierilor locali

TELVERDESOLVIT - 0800672507, linie telefonica in sprijinul cetatenilor romani care isi desfasoara activitatea in strainatate. Pentru mai multe informatii dati link pe logo-ul de mai jos.


Procedura - Relatia cu cetatenii

 
Turism Husi

Centrul de Informare Europe Direct Vaslui


PRIMARIA MUNICIPIULUI HUSI

ALEGERI PARLAMENTARE 2020
 
     Plata taxelor si impozitelor on-line fara autentificare
ANUNT privind modul de utilizare a platii online fara autentificare
 
ANUNT privind publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 79, 80, 81, 84, 86, 89, 90, 92
Opis alfabetic
Plan cadastral
 
ANUNT - privind prelungirea concesiunilor locurilor de inhumare si achitarea taxelor aferente

COMITETUL JUDETEAN PENTRU SITUATII DE URGENTA VASLUI
HOTARAREA NR. 44 - privind adoptarea masurilor de protejare a populatiei impotriva raspandirii infectiei cu virusul COVID-19 pe teritoriul judetului Vaslui
- Anexa nr. 1
- Anexa nr. 2
- Anexa nr. 3

COMITETUL JUDETEAN PENTRU SITUATII DE URGENTA VASLUI
HOTARAREA NR. 32 - privind adoptarea masurilor de protejare a populatiei impotriva raspandirii infectiei cu virusul COVID-19 pe teritoriul judetului Vaslui
ANUNT - destinat persoanelor ce au depus cereri in vederea obtinerii unui lot de teren pentru construirea unei locuinte in conformitate cu prevederile legii nr. 15/2003

ANUNT - privind proiectul "Implementare Solutii informatice integrate pentru simplificarea procedurilor administrative vizând competentele partajate, în cadrul Primariei Municipiului Husi"

Descarcare CHESTIONAR

Campanie de constientizare a pierderilor si deseurilor alimentare

Finalizare proiect "Servicii Integrate pentru o Comunitate Incluziva în Husi”, POCU/20/4/2/102220

Inaugurare Centru Comunitar Integrat Husi

ANUNT - privind Proiectul “Reducerea emisiilor de carbon în municipiul Husi bazata pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila” SMIS 123567 Axa prioritara 3: Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, finantat prin Programul Operational Regional.

IN ATENTIA DETINATORILOR DE TERENURI, ADMINISTRATORILOR DE DRUMURI PUBLICE, CAI FERATE CURSURI DE APA, LACURI, ETC.

ANUNT - privind obligatia desfasurarii lucrarilor de prevenire, combatere si distrugere a buruienii ambrozia

HOTARAREA NR.20 a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Vaslui - privind adoptarea masurilor de protectie a populatiei impotriva raspandirii infectiei cu virusul COVID-19 pe teritoriul Judetului Vaslui

Informare privind „Ajutorul de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie-mai 2020 asupra sectorului apicol"

ANUNT - privind anularea majorarilor de intarziere pentru obligatiile bugetare principale restante la 31 martie 2020 datorate bugetului local
ANUNT - privind demararea actiunii de primire a solicitarilor pentru acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educational
HOTARAREA NR. 18  a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Vaslui - privind adoptarea masurilor de protejare a populatiei impotriva raspandirii infectiei cu virusul COVID-19 pe teritoriul judetului Vaslui.
HOTARAREA NR. 16  a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Vaslui - privind adoptarea masurii de protejare a populatiei impotriva raspandirii infectiei cu virusul COVID-19 pe teritoriul judetului Vaslui.
 
ANUNT -  privind obligativitatea purtarii mijloacelor de protectie a gurii si a nasului in spatiile publice
     Plata taxelor si impozitelor on-line fara autentificare
ANUNT privind modul de utilizare a platii online fara autentificare

ANUNT - amanarea primului termen de plata pentru impozitul pe cladiri, teren, auto

Contact
 
BULETIN DE AVERTIZARE - privind recomandarea efectuarii tratamentului fitosanitar impotriva agentului de daunare: Omida paroasa a dudului
Informare initiala - privind proiectul Implementare Solutii informatice integrate pentru simplificarea procedurilor administrative vizând competentele partajate, în cadrul Primariei Municipiului Husi, finantat prin Programul Operational Capacitate Administrativa, implementat la nivel national de Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capacitate Administrativa, în calitate de Autoritate de Management.
 
ANUNT - privind rezultatele evaluarii si selectionarii cererilor de finantare si a propunerilor proiectelor sportive depuse in scopul atribuirii contractelor de finantare nerambursabila din bugetul local al municipiului Husi pe anul 2020, in baza Legii nr. 69/2000 a Educatiei fizice si sportului.
 

ANUNT DE PARTICIPARE - privind depunerea propunerilor de proiecte în scopul atribuirii contractelor de finantare nerambursabila din bugetul Municipiului Husi pentru activitati sportive organizate în baza Legii 69/2000 a Educatiei fizice si sportului

-ANUNT selectare parteneri în cadrul PROGRAMULUI OPERATIONAL REGIONAL 2014-2020, procedura de selectie parteneri încheierea unui Acord de parteneriat în vederea realizarii si depunerii cererii de finantare pentru proiectul "Reabilitare cladire <Baia populara> si înfiintarea unui centru social de urgenta în municipiul Husi" în cadrul apelului de proiecte POR/GAL HUSI-CI/2019/9/9.1/OS9.1 "Axa prioritara 9 - Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban; Prioritatea de investitii 9.1 -dezvoltare locala sub responsabilitatea comunitatii (DLRC) -Partener Asociatia Pentru Dezvoltare Comunitara "Econova"  
Raport de procedura


-ANUNT selectare parteneri în cadrul PROGRAMULUI OPERATIONAL REGIONAL 2014-2020, procedura de selectie parteneri pentru încheierea unui Acord de parteneriat în vederea realizarii si depunerii cererii de finantare pentru proiectul "înfiintarea Clubului Seniori/or din Husi" în cadrul apelului de proiecte POR/GAL HUSI-CI/2019/9/9.1/OS9.1 "Axa prioritara 9 -Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban; Prioritatea de investitii 9.1 - dezvoltare locala sub responsabilitatea comunitatii (DLRC) - partener Asociatia Filantropia Ortodoxa Husi - Raport de procedura

“Modernizarea si dotarea Ambulatoriului Spitalului Municipal “Dimitrie Castroian” Husi - SMIS 126737 -   POR 2014-2020

ANUNT - referitor la proiectul "Servicii Integrare pentru o Comunitate Incluziva in Husi" SMIS 101220

Metodologia de selectie a grupului tinta

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA HUSI
Program operational Ajutorarea persoanelor dezavantajate ( POAD) 2019/2021
Proiect co-finantat de UNIUNEA EUROPEANA prin Fondul de Ajutor European destinat celor mai dezavantajate persoane
Panou publicitar POAD 2019_2021

ANUNT - privind inscrierea datelor in registrul agricol din raza UAT Husi
ANUNT privind publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 1, 39, 77, 91.
     Plata taxelor si impozitelor on-line
 

Masuri specifice de aparare impotriva incendiilor

In atentia agentilor economici care fuctioneaza in teritoriul arondat Primariei Municipiului Husi, privind obligativitatea obtinerii Licentei-Autorizatiei de Comunicare Publica a Fonogramelor emisa de UPFR pentru utilizarea muzicii in scop ambiental

CURSURI FORMARE PROFESIONALA GRATUITE IN HUSI

Proiect "Servicii integrate pentru o comunitate incluziva in Husi" POCU/20/4/2/102220

ANUNT de ridicare a deseurilor vegetale - ANEXA 1
              ANUNT de ridicare a deseurilor vegetale - ANEXA 2

Judetul Vaslui,
Str: 1 Decembrie, nr.9,
Cod postal:735100,
tel: 0235/480009, 480205, 480204
fax: 0235/480126,
web: www.primariahusi.ro

Contact

Stimati cetateni ai municipiului Husi,

Primarul se afla permanent in mijlocul dumneavoastra!

        Misiunea de baza a Primarului este focalizarea tuturor actiunilor Primariei asupra membrilor comunitatii Municipiului Husi pentru a le identifica cat mai exact nevoile, preferintele si asteptarile si a le satisface pe deplin.

        Strategia de dezvoltare a municipiului Husi pentru perioada 2014-2020 materializeaza viziunea de ansamblu a Primarului in ceea ce priveste dezvoltarea municipiului prin:

  • revitalizarea economica prin valorificarea superioara a resurselor locale;
  • imbunatatirea conditiilor de trai ca urmare a dezvoltarii economice si a serviciilor publice;
  • cresterea calitatii vietii prin protejarea factorilor de mediu.

        Obiectivul general al strategiei este cresterea nivelului de trai al cetatenilor prin dinamizarea economiei locale, dezvoltarea serviciilor publice, imbunatatirea infrastructurii rutiere.

        Datoria primordiala a intregului personal din cadrul Primariei Municipiului Husi si a Serviciilor publice locale, este sa cunoasca si sa aplice in totalitate cerintele legale si de reglementare aplicabile, sa adopte o atitudine dinamica, orientata pe cresterea satisfactiei cetatenilor si imbunatatirea continua a propriei activitati.

                                                                       Ing. Ioan CIUPILAN - Primar

 

Informatii publice
Declaratii de avere
LEGEA 544/2001
LEGEA 52/2003
BIROUL TEHNIC
URBANISM
AGRICOL SI CADASTRU
DIRECTIA ECONOMICA
SITUATII DE URGENTA

Harta digitala a Municipiului HusiStrategia Nationala Anticoruptie

REGULAMENT de organizare si functionare al Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al municipiului Husi
REGULAMENT de organizare si functionare al Serviciului Public de Administrare a Cimitirelor Ortodoxe din municipiul Husi
REGULAMENT de organizare si functionare al Stadionului municipal Husi
REGULAMENT de organizare si functionare al Salii de Sport din municipiul Husi
PLANUL de actiune impotriva poluarii apelor cu nitrati din surse agricole, aprobat prin HCL al Municipiului Husi nr. 222/28.09.2017
Principii ce rezulta din jurisprudenta CEDO in cauzele privind neexecutarea hotararilor judecatoresti pronuntate impotriva unui debitor public
Proiecte de management

RAPORT evaluare management Biblioteca Municipala Husi
RAPORT evaluare management Casa de Cultura Husi
RAPOARTE ANUALE privind activitatea societatilor comerciale de subordonare locala, conform O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice


Program audiente
Descarcare formulare
Autorizatii construire
Certificate urbanism
Chestionar de evaluare a satisfactiei clientilorCONCURSURI
ANUNTURI CONCURS
Rezultat selectie dosare
REZULTAT CONCURSURI
Comisia de solutionare a contestatiilor

PROMOVARI IN GRAD

Alte informatii utile