Contact Conducerea Primariei Program audiente Descarcare formulare Strategia de dezvoltare a municipiului Husi Proiecte
 
Primaria Husi
Administratia publica locala
Serviciul Public Local de Asistenta Sociala
Serviciul Public Comunitar de Evidenta a persoanelor
Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala
Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare
Compartimentul Agricol si Cadastru
Compartimentul Autorizare Control
Serviciul Impozite si Taxe Locale

Consiliul local Husi
Componenta
Comisii de specialitate
Hotariri
Convocarea Consiliul Local in sedinte

Carte identitate provizorie


1.Când solicitantul nu poseda toate documentele necesare eliberarii cartii de identitate

Cartea de identitate provizorie se elibereaza când persoana fizica nu poseda toate documentele necesare eliberarii cartii de identitate.

Pentru cartea de identitate provizorie, termenul de valabilitate se stabileste de serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor fiind cuprins între 30 de zile si un an.
 ACTE NECESARE:
1. Cererea pentru eliberarea actului de identitate (se obtine de la ghiseu):
-    se va completa de catre solicitant si se va semna în fata lucratorului de la ghiseu.
2. Actul de identitate al solicitantului. În cazul în care solicitantul nu are acest act se va atasa:
-Un document emis de institutii sau autoritati publice, cu fotografie de data recenta, pentru certificarea identitatii, respectiv: carte de alegator, pasaport, permis de conducere, legitimatie de serviciu, livret militar, diploma de absolvire a unei institutii de învatamânt (copie xerox si original)
3. Fotografii 3x4 cm (3 bucati), de data recenta, cu banda alba de 7 mm la baza.
4. Chitanta reprezentând contravaloarea cartii de identitate provizorii 1 leu, cam.9 Primaria Husi.

Daca solicitantul este în posesia unuia din documentele de mai jos, acestea se vor prezenta în original si copie xerox:
5. Certificatul de nastere;
6. Certificatul de casatorie în cazul persoanelor casatorite sau al sotului supavietuitor;
7. Hotarârea de divort definitiva si irevocabila, daca este cazul;
8. Certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, în cazul sotului supravietuitor;
9. Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu (copie xerox si original).
 Daca solicitantul nu este titularul spatiului de locuit este  necesara prezenta gazduitorului care va prezenta actul de proprietate(copie xerox si original)
Daca gazduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor, declaratia de primire în spatiu poate fi consemnata la notarul public, la misiunea diplomatica sau oficiul consular al României din strainatate sau în prezenta politistului de la postul de politie-pentru mediul rural.

10. Daca solicitantul a avut carte de identitate va preda cartea de alegator
Daca titularul nu a intrat în posesia acestui document sau l-a pierdut, va mentiona acest fapt în cerere.

2.Pentru cetatenii români cu domiciliul în strainatate aflati temporar în România

Cartea de identitate provizorie se poate elibera cetatenilor români cu domiciliul în strainatate, care locuiesc temporar în România.
Pentru cartea de identitate provizorie, termenul de valabilitate se stabileste de serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor fiind cuprins între 30 de zile si un an.
 ACTE NECESARE:
1. Cererea pentru eliberarea actului de identitate:
-    se obtine de la ghiseu si se va completa de catre solicitant si se va semna în fata lucratorului de evident;
2. Pasaportul românesc aflat în termen de valabilitate (original si copii xerox ale filei informatizate si ale filelor destinate aplicarii vizelor si stampilelor autoritatilor de frontiera)
3. Pasaportul strain pentru situatia în care solicitantul a intrat în tara cu un document de calatorie emis de o autoritate straina (original si copii xerox ale filei informatizate si ale filelor destinate aplicarii vizelor si stampilelor autoritatilor de frontiera);
4. Fotografii 3/4 cm(2 bucati), de data recenta, cu banda alba de 7 mm la baza.
5. Certificatul de nastere eliberat de oficiile de stare civila române (copie xerox si original);
6. Chitanta reprezentând contravaloarea cartii de identitate provizorii 1 leu.
Dupa caz:
7. Certificatul de casatorie eliberat de oficiile de stare civila române în cazul persoanelor casatorite sau al sotului supavietuitor (copie xerox si original);
8. Hotarârea de divort definitiva si irevocabila, daca este cazul (copie xerox si original);
9. Certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, în cazul sotului supravietuitor (copie xerox si original);
10. Documentul cu care se face dovada adresei de resedinta,in copie xerox si original.
 Daca solicitantul nu este titularul spatiului de locuit este  necesara prezenta gazduitorului care va prezenta actul de proprietate(copie xerox si original)
Daca gazduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor, declaratia de primire în spatiu poate fi consemnata la notarul public, la misiunea diplomatica sau oficiul consular al României din strainatate sau în prezenta politistului de la postul de politie-pentru mediul rural.

Informatii publice
Program audiente
Descarcare formulare
Autorizatii construire
Certificate urbanism
Anunturi publice
Contact
Legea nr. 544/2001
Buletinul informativ
Lista informatiilor de interes public
Modalitati de contestare
Model cerere solicitare informatii de interes public
Fise de evaluare Legea 544/2001