Contact Conducerea Primariei Program audiente Descarcare formulare Strategia de dezvoltare a municipiului Husi Proiecte
 
Primaria Husi
Administratia publica locala
Serviciul Public Local de Asistenta Sociala
Serviciul Public Comunitar de Evidenta a persoanelor
Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala
Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare
Compartimentul Agricol si Cadastru
Compartimentul Autorizare Control
Serviciul Impozite si Taxe Locale

Consiliul local Husi
Componenta
Comisii de specialitate
Hotariri
Convocarea Consiliul Local in sedinte

EVIDENTA PERSOANEI


Carte de identitate
Carte de identitate provizorie
Vize de resedinta
Alte acte

Formulare:

- Cerere pentru eliberarea actului de identitate (se listeaza pe o singura foaie, fata-verso)
- Cerere pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbarii domiciliului din strainatate in Romania (se listeaza pe o singura foaie, fata-verso)
- Cerere pentru eliberarea actului de identitate cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate si resedinta in Romania
- Cerere pentru inscrierea in actul de identitate a mentiunii privind stabilirea resedintei
- Declaratie de primire in spatiu
- Cerere de identificare persoana

Locatie: str. 1 Decembrie, nr. 14A, Husi
               Telefon: 0235/473337

 

Informatii publice
Program audiente
Descarcare formulare
Autorizatii construire
Certificate urbanism
Anunturi publice
Contact
Legea nr. 544/2001
Buletinul informativ
Lista informatiilor de interes public
Modalitati de contestare
Model cerere solicitare informatii de interes public
Fise de evaluare Legea 544/2001