Contact Conducerea Primariei Program audiente Descarcare formulare Strategia de dezvoltare a municipiului Husi Proiecte
 
Primaria Husi
Administratia publica locala
Serviciul Public Local de Asistenta Sociala
Serviciul Public Comunitar de Evidenta a persoanelor
Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala
Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare
Compartimentul Agricol si Cadastru
Compartimentul Autorizare Control
Serviciul Impozite si Taxe Locale

Consiliul local Husi
Componenta
Comisii de specialitate
Hotariri
Convocarea Consiliul Local in sedinte

Viza de Resedinta


 ACTE NECESARE:
1. Cererea pentru înscrierea în actului de identitate a mentiunii de stabilire a resedintei:
-se obtine de la ghiseu; se va completa de catre solicitant si se va semna în fata lucratorului de la ghiseu.
2. Actul de identitate
3.  Documentul cu care se face dovada adresei de resedinta (copie xerox si original):
Dupa caz:
4. Certificatele de nastere ale copiilor sub 14 ani aflati în îngrijirea solicitantului si care locuiesc împreuna cu acesta (copii xerox si original)
IMPORTANT 
a)  Daca solicitati viza într-o locuinta apartinând unei alte persoane fizice:
Daca solicitantul nu este titularul spatiului de locuit este  necesara prezenta gazduitorului care va prezenta actul de proprietate (copie xerox si original).
Daca gazduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor, declaratia de primire în spatiu poate fi consemnata la notarul public, la misiunea diplomatica sau oficiul consular al României din strainatate sau în prezenta politistului de la postul de politie-pentru mediul rural.

Informatii publice
Program audiente
Descarcare formulare
Autorizatii construire
Certificate urbanism
Anunturi publice
Contact
Legea nr. 544/2001
Buletinul informativ
Lista informatiilor de interes public
Modalitati de contestare
Model cerere solicitare informatii de interes public
Fise de evaluare Legea 544/2001