„Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor în Municipiul Huși”

cod SMIS 128787 / cod SIPOCA 631


Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Huşi, în calitate de beneficiar, va implementa pe parcursul a 30 luni proiectul „Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor în Municipiul Huși”, cod SIPOCA 631/cod SMIS 128787. Contractul de finanțare a fost semnat de Autoritatea de Management POCA 2014-2020 , la data de 06.06.2019. Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capital Administrativ 2014-2020, Axa prioritară: “Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente”, Operațiunea “Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP”. Bugetul proiectului este în valoare totala de 3.569.651,25 lei, din care valoare eligibilă nerambursabilă 3.498.258,22 lei- compusă din 3.034.203,56 lei valoarea cofinanțării Uniunii Europene din Fondul Social European și 464.054,66 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național. Cofinanțarea eligibilă a Municipiului Huși în calitate de beneficiar este de 71.393,03 lei, iar valoarea neeligibilă a proiectului este 0,00 lei. Obiectivul general al proiectului constă în implementarea unor sisteme informatice în vederea optimizării proceselor în cadrul municipiului Huși, susținut de o dezvoltare a abilităților personalului de la nivelul solicitantului.

Obiectivele specifice ale proiectului:

Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului sunt: Data începerii și data finalizării proiectului: 06.06.2019 - 06.12.2021. Informații suplimentare despre proiect se pot obține la sediul Primăriei Municipiului Huși, str.1 Decembrie, nr.9 sau la telefon 0235/480009, E-mail: integrare_husi@yahoo.com, integrare@primariahusi.ro,
Persoana de contact: Ţîrdea Oana Gabriela - Manager de proiect