Contact Conducerea Primariei Program audiente Descarcare formulare Strategia de dezvoltare a municipiului Husi Proiecte
 
Primaria Husi
Administratia publica locala
Serviciul Public Local de Asistenta Sociala
Serviciul Public Comunitar de Evidenta a persoanelor
Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala
Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare
Compartimentul Agricol si Cadastru
Compartimentul Autorizare Control
Serviciul Impozite si Taxe Locale

Consiliul local Husi
Componenta
Comisii de specialitate
Hotariri
Convocarea Consiliul Local in sedinte

ACTE NECESARE

1.Pentru declararea mijloacelor de transport cumparate din tara:

 • Declaratie tip, completata la sectiunile care revin contribuabilului;
 • Act de proprietate: contract de vanzare-cumparare, factura fiscala, certificat de mostenitor, contract de donatie;
 • Fisa de inmatriculare;
 • Carte de identitate a mijlocului de transport;
 • Buletin/Carte de identitate;
 • DOSAR PLIC pe care se inscrie cu majuscule numele, prenumele si domiciliul din Husi.

2.Pentru declararea mijloacelor de transport cumparate din strainatate:

 • Declaratie tip, completata la sectiunile care revin contribuabilului;
 • Contract de vanzare/cumparare tradus in limba romana - traducere legalizata;
 • Carte de identitate a mijlocului de transport (cartea emisa de R.A.R.);
 • Fisa de inmatriculare;
 • Buletin/Carte de identitate;
 • DOSAR PLIC pe care se inscrie cu majuscule numele, prenumele, domiciliul.

3.Pentru declararea mijloacelor de transport in vederea inmatricularii temporare:

 • Declaratie tip, completata la sectiunile care revin contribuabilului;
 • Fisa de inmatriculare;
 • Acte de proprietate ale mijlocului de transport: carte de identitate, certificat de inmatriculare;
 • Acte pentru dovedirea resedintei: contract de inchiriere vizat de catre Administratia Financiara, declaratia notariala a persoanei la al carei domiciliu locuieste, extras de carte funciara in cazul in care detine o proprietate in municipiul Husi;
 • Acte de identitate: pasaport, legitimatie de sedere temporara in Romania cu viza la zi;
 • DOAS PLIC pe care se va inscrie cu majuscule numele si prenumele, adresa de resedinta din Husi.

4.Pentru declararea apartamentelor:

 • Declaratie tip, completata la sectiunile care revin contribuabilului;
 • Act de proprietate: contract de vanzare-cumparare, certificat de mostenitor, act de donatie, hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, act de partaj si vanzare-cumparare, etc.;
 • Buletin/Carte de identitate - pentru toti proprietarii;
 • DOSAR PLIC pe care se va inscrie cu majuscule numele, prenumele si adresa unde se afla imobilul pe care il declara.

5.Pentru declararea cladirilor (caselor):

 • Declaratie tip, completata la sectiunile care revin contribuabilului;
 • Act de proprietate: contract de vanzare/cumparare, certificat de mostenitor, act de donatie, hotarare judecatoreasca definitiva, act de partaj si vanzare/cumparare, etc.;
 • Schita constructiei: casa de locuit, casa de odihna, garaj, pivnita, anexe, alte constructii, cu dimensiuni exterioare, pe care se va mentiona: numele, prenumele, adresa imobilului, materialul de constructie, anul constructiei, calculele de unde sa rezulte suprafata construita a imobilului;
 • Buletin/Carte de identitate - pentru toti;
 • DOSAR PLIC pe care se va inscrie cu majuscule numele, prenumele si adresa unde se afla imobilul pe care il declara.

6.Pentru declararea terenurilor:

 • Act de proprietate: contract de vanzare-cumparare, certificat de mostenitor, act de donatie, hotarire judecatoreasca definitiva, act de partaj si vanzare-cumparare, titlu de proprietate, ordin emis de Prefectura, etc.;
 • Adeverinta tip de la Oficiul Agricol al Primariei municipiului Husi pe categorii de folosinta;
 • Buletin/Carte de identitate - pentru toti proprietarii;
 • DOSAR PLIC pe care se va inscrie cu majuscule numele, prenumele si adresa unde se afla terenul pe care il declara.

7.Pentru declararea cladirilor noi (constructii noi):

 • Declaratie tip, completata la sectiunile care revin contribuabilului;
 • Buletin/Carte de identitate - pentru toti proprietarii;
 • Autorizatia de constructie;
 • Procesul-verbal de receptie; sa nu depaseasca 30 de zile de la data intocmirii;
 • Autorizatia de demolare si procesul verbal incheiat de catre Serviciul Urbanism referitor la suprafata demolata, data terminarii lucrarii;
 • Schita constructiei: casa de locuit, casa de odihna, garaj, pivnita, anexe, alte constructii, cu dimensiuni exterioare, pe care se va mentiona: numele, prenumele, adresa imobilului, materialul de contructie, anul constructiei, calculele de unde sa rezulte suprafata construita a imobilului;
 • DOSAR PLIC pe care se va mentiona numele, prenumele, adresa imobilului care urmeaza a fi declarat.

8.Pentru declararea garajelor:

 • Declaratie timp, completata la sectiunile care revin contribuabilului;
 • Act de proprietate: contract de vanzare-cumparare, autorizatia de constructie, etc.;
 • Contract de inchiriere teren - de la Serviciul Urbanism;
 • Schita constructiei, cu dimensiuni exterioare, pe care se va mentiona: numele, prenumele, adresa imobilului, materialul de constructie, anul constructiei, calculele de unde sa rezulte suprafata construita a garajului;
 • Buletin/Carte de identitate;
 • DOSAR PLIC pe care se va mentiona numele, prenumele, adresa imobilului care urmeaza a fi declarat.

9.Pentru declararea mijloacelor de transport cumparate in leasing:

 • Declaratie tip, completata la sectiunile care revin contribuabilului;
 • Act de proprietate: contract de leasing;
 • Fisa de inmatriculare;
 • Carte de identitate a mijlocului de transport;
 • Talon de inmatriculare;
 • Buletin/Carte de identitate;
 • DOSAR PLIC pe care se inscrie cu majuscule numele, prenumele si domiciliul din Husi.

10.Pentru declararea terenurilor proprietate publica/privata aflate in administratie/folosinta de catre persoane fizice:

 • Declaratie tip, completata la sectiunile care revin contribuabilului;
 • Contract de inchiriere sau concesiune;
 • Buletin/Carte de identitate;
 • DOSAR PLIC pe care se va inscrie cu majuscule numele, prenumele si adresa unde se afla terenul pe care il declara.

11.Pentru declararea taxei pentru folosirea mijloacelor de publicitate, afisaj si reclama:

 • Declaratie tip;
 • DOSAR PLIC pe care se va inscrie cu majuscule numele, prenumele si adresa.
Informatii publice
Program audiente
Descarcare formulare
Autorizatii construire
Certificate urbanism
Anunturi publice
Contact
Legea nr. 544/2001
Buletinul informativ
Lista informatiilor de interes public
Modalitati de contestare
Model cerere solicitare informatii de interes public
Fise de evaluare Legea 544/2001