Contact Conducerea Primariei Program audiente Descarcare formulare Strategia de dezvoltare a municipiului Husi Proiecte
 
Primaria Husi
Administratia publica locala
Serviciul Public Local de Asistenta Sociala
Serviciul Public Comunitar de Evidenta a persoanelor
Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala
Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare
Compartimentul Agricol si Cadastru
Compartimentul Autorizare Control
Serviciul Impozite si Taxe Locale

Consiliul local Husi
Componenta
Comisii de specialitate
Hotariri
Convocarea Consiliul Local in sedinte

ACTE NORMATIVE


Hotararea nr. 132 - privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017

(Anexa 1 - Nivelurile impozitelor si texelor locale);

(Anexa 2 - Lista actelor normative prin care au fost instituite impozite si taxe locale in perioada 01.01.2011-30.11.2016);

(Anexa 3 - Lista actelor normative prin care au fost acordate facilitati fiscale in perioada 01.01.2011-30.11.2016);

(Anexa 4 - Procedura de acordare a facilitatilor la plata impozitului pentru cladirile si teren în cazul persoanelor prevazute la art. 456, alin .(2), litera “ j” si art. 464, alin.   ( 2) litera “h “ din Legea 227/2015 ( beneficiari ai  Legii recunostintei pentru victoria Revolutiei Române din Decembrie 1989 si pentru revolta  muncitoreasca anticomunista de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare);

- (Anexa 5 - Procedura de acordare a facilitatilor la plata impozitului pentru cladirile si teren în cazul persoanelor prevazute la art. 456, alin .(2), litera “ k” si art. 464, alin. (2) litera  litera “j “ din Legea 227/2015 (persoane fizice cu venituri mai mici decât salariul minim brut pe tara garantat sau persoane fizice care nu au  nici un venit, sau veniturile acestora constau în exclusivitate din ajutor social)

- (Anexa 6 - Procedura de acordare a facilitatilor la plata impozitului pentru cladirile în cazul persoanelor prevazute la art. 456, alin .(2), litera “ m” si “n” din Legea 227/2015

 - Hotararea nr. 133 - privind aprobarea tarifelor de baza lunare pe metru patrat ce se vor utiliza incepand cu data de 01.01.2017 pentru inchirierea terenurilor si spatiilor din domeniul public si privat al Municipiului Husi. - (Anexa)

 Hotararea nr. 134 - privind aprobarea cuantumurilor taxelor de radioficare ce vor fi utilizate la Centrul de Radioficare Husi incepand cu data de 01.01.2017. - (Anexa)

Hotararea nr. 135 - privind aprobarea cuantumurilor taxelor ce se vor utiliza la Centrul Public de Desfacere Husi incepand cu data de 01.01.2017 - (Anexa).

 Hotararea nr. 136privind aprobarea nivelului taxei de concesionare ce se va utiliza in anul fiscal 2017 pentru concesionarea terenurilor pentru care pana la data de 31.12.2003 s-a datorat taxa teren.

Hotararea nr. 137 - privind aprobarea cuantumului taxelor speciale ce se vor utiliza pe raza municipiului Husi incepand cu data de 01.01.2017. - (Anexa)

Hotararea nr. 138 - privind aprobarea tarifelor de baza lunare pe metru patrat ce se vor utiliza incepand cu data de 01.01.2017 pentru inchirierea terenurilor si spatiilor din domeniul public si privat al Municipiului Husi aflate in administrarea Centrului Public de Desfacere si in patrimoniul Casei de Cultura Husi. - (Anexa)

Hotararea nr. 139 - privind aprobarea cuantumului taxei concesionare loc de inhumare si a taxelor ce se vor utiliza pentru serviciile funerare practicate in cimitirele aflate in administrarea Consiliului Local Husi incepand cu data de 01.01.2017. - (Anexa)

  -Titlul IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu completarile ulterioare;

  -Titlul IX din H.G. nr.1/2016  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

  -Legea nr. 207/2015, privind Codul de procedura fiscala


- Hotararea nr. 207 - privind aprobarea incadrarii terenurilor din intravilanul municipiului Husi in patru zone - (Anexa)


 

Informatii publice
Program audiente
Descarcare formulare
Autorizatii construire
Certificate urbanism
Anunturi publice Contact
Legea nr. 544/2001
Buletinul informativ
Lista informatiilor de interes public
Modalitati de contestare
Model cerere solicitare informatii de interes public
Fise de evaluare Legea 544/2001