Contact Conducerea Primariei Program audiente Descarcare formulare Strategia de dezvoltare a municipiului Husi Proiecte
 
Primaria Husi
Administratia publica locala
Serviciul Public Local de Asistenta Sociala
Serviciul Public Comunitar de Evidenta a persoanelor
Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala
Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare
Compartimentul Agricol si Cadastru
Compartimentul Autorizare Control
Serviciul Impozite si Taxe Locale

Consiliul local Husi
Componenta
Comisii de specialitate
Hotariri
Convocarea Consiliul Local in sedinte

 


ANUNT procedura de selectie parteneri pentru încheierea unui Acord de parteneriat în vederea realizarii si depunerii cererii de finantare pentru proiectul "Reabilitare cladire <Baia populara> si înfiintarea unui centru social de urgenta în mimicipiul Husi"
- Metodologie de selectie
ANUNTprocedura de selectie parteneri pentru încheierea unui Acord de parteneriat în vederea realizarii si depunerii cererii de finantare pentru proiectul "înfiintarea Clubului Seniorilor din Husi"
- Metodologie de selectie
Anexe:
- Anexa-1 - model-Scrisoare-de-intentie (editabil).
- Anexa-2 - model-Fisa-partener (editabil).
- Anexa-1.1 - Declaratie Eligibilitate (editabil).
- Anexa-5 - Acord de parteneriat

 

Informatii publice
Program audiente
Descarcare formulare
Autorizatii construire
Certificate urbanism
Anunturi publice
Contact
Legea nr. 544/2001
Buletinul informativ
Lista informatiilor de interes public
Modalitati de contestare
Model cerere solicitare informatii de interes public
Fise de evaluare Legea 544/2001