Contact Conducerea Primariei Program audiente Descarcare formulare Strategia de dezvoltare a municipiului Husi Proiecte
 
Primaria Husi
Administratia publica locala
Serviciul Public Local de Asistenta Sociala
Serviciul Public Comunitar de Evidenta a persoanelor
Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala
Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare
Compartimentul Agricol si Cadastru
Compartimentul Autorizare Control
Serviciul Impozite si Taxe Locale

Consiliul local Husi
Componenta
Comisii de specialitate
Hotariri
Convocarea Consiliul Local in sedinte

 


ANUNT - privind prelugirea perioadei de depunere a dosarelor de candidatura, respectiv modificarea Calendarului general al procedurilor de selectie a partenerilor prevazute in anunturile de mai jos.
- ANUNT - de selectie parteneri în cadrul PROGRAMULUI OPERATIONAL REGIONAL 2014-2020, procedura de selectie parteneri pentru încheierea unui Acord de parteneriat în vederea realizarii si depunerii cererii de finantare pentru  proiectul  Constructia unui centru multi-functonal în  în ZUM 3-Dric (ce va gazdui urmatoarele activitati: 1.Servicii pentru reducerea parasirii timpurii a Scolii; 2.Servicii integrate pentru copii, tineri, adulti/parinti)” în cadrul apelului de proiecte POR/GAL HUSI-CI/2019/9/9.1/OS9.1 ”Axa prioritara 9 - Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban; Prioritatea de investitii 9.1 - dezvoltare locala sub responsabilitatea comunitatii (DLRC);
- ANUNT - de selectie parteneri în cadrul PROGRAMULUI OPERATIONAL REGIONAL 2014-2020, procedura de selectie parteneri pentru încheierea unui Acord de parteneriat în vederea realizarii si depunerii cererii de finantare  pentru proiectul “Reabilitare cladire <Baia populara> si înfiintarea unui centru social de urgenta în municipiul Husi” în cadrul apelului de proiecte POR/GAL HUSI-CI/2019/9/9.1/OS9.1 ”Axa prioritara 9 - Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban; Prioritatea de investitii 9.1 - dezvoltare locala sub responsabilitatea comunitatii (DLRC)
- ANUNT - de selectie parteneri în cadrul PROGRAMULUI OPERATIONAL REGIONAL 2014-2020, procedura de selectie parteneri pentru încheierea unui Acord de parteneriat în vederea realizarii si depunerii cererii de finantare  pentru proiectul ”Reabilitare cladire- Casa Moruzi si Înfiintare centru cultural-educational”, În cadrul apelului de proiecte POR/GAL HUSI-CI/2019/9/9.1/OS9.1 ”Axa prioritara 9 - Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban; Prioritatea de investitii 9.1 - dezvoltare locala sub responsabilitatea comunitatii (DLRC);
 - ANUNT - de selectie parteneri în cadrul PROGRAMULUI OPERATIONAL REGIONAL 2014-2020, procedura de selectie parteneri pentru încheierea unui Acord de parteneriat în vederea realizarii si depunerii cererii de finantare pentru proiectul “Reabilitarea dispensarului Casa Ralea si înfiintarea unui centru de recuperare medicala pentru adulti si copii” în cadrul apelului de proiecte POR/GAL HUSI-CI/2019/9/9.1/OS9.1 ”Axa prioritara 9 - Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban; Prioritatea de investitii 9.1 - dezvoltare locala sub responsabilitatea comunitatii (DLRC);
- ANUNT - de selectie parteneri în cadrul PROGRAMULUI OPERATIONAL REGIONAL 2014-2020, procedura de selectie parteneri pentru încheierea unui Acord de parteneriat în vederea realizarii si depunerii cererii de finantare pentru proiectul Dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru vârtsnici si persoane cu dizabilitati - Scoala Corni si înfiintarea unui Centru Multi-functional în ZUM 1”, în cadrul apelului de proiecte POR/GAL HUSI-CI/2019/9/9.1/OS9.1 ”Axa prioritara 9 - Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban; Prioritatea de investitii 9.1 - dezvoltare locala sub responsabilitatea comunitatii (DLRC).
Anexe:
- Anexa-1 - model-Scrisoare-de-intentie (editabil).
- Anexa-2 - model-Fisa-partener (editabil).
- Anexa-1.1 - Declaratie Eligibilitate (editabil).
- Anexa-5 - Acord de parteneriat
Informatii publice
Program audiente
Descarcare formulare
Autorizatii construire
Certificate urbanism
Anunturi publice
Contact
Legea nr. 544/2001
Buletinul informativ
Lista informatiilor de interes public
Modalitati de contestare
Model cerere solicitare informatii de interes public
Fise de evaluare Legea 544/2001