Contact Conducerea Primariei Program audiente Descarcare formulare Strategia de dezvoltare a municipiului Husi Proiecte
 
Primaria Husi
Administratia publica locala
Serviciul Public Local de Asistenta Sociala
Serviciul Public Comunitar de Evidenta a persoanelor
Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala
Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare
Compartimentul Agricol si Cadastru
Compartimentul Autorizare Control
Serviciul Impozite si Taxe Locale

Consiliul local Husi
Componenta
Comisii de specialitate
Hotariri
Convocarea Consiliul Local in sedinte

PROIECTE DE HOTARARI PRIVIND IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE IN MUNICIPIUL HUSI PENTRU ANUL 2016


ANUNT  - dezbatere publica impozite si taxe 2016
PROIECT DE HOTARARE - privind stabilirea  impozitelor si taxelor locale pentru anul  2016 - (Anexe)
PROIECT DE HOTARARE - privind aprobarea  nivelului  taxei de concesionare  ce se va utiliza in anul fiscal 2016 pentru concesionarea terenurilor pentru care pana la data de 31.12.2003 s-a datorat taxa teren
PROIECT DE HOTARARE - privind aprobarea cuantumului taxelor speciale ce se vor utiliza  pe raza municipiului Husi  incepand cu data de 01.01.2016
PROIECT DE HOTARARE - privind aprobarea cuantumurilor taxelor ce se vor utiliza la Centrul Public de Desfacere Husi incepand cu data de 01.01.2016
PROIECT DE HOTARARE - privind aprobarea cuantumului taxei concesionare loc de inhumare si a taxelor ce se vor utiliza pentru serviciile funerare practicate in cimitirele  aflate in administrarea Consiliului Local Husi incepand cu data de 01.01.2016
PROIECT DE HOTARARE - privind aprobarea cuantumurilor taxelor de radioficare ce vor fi utilizate la Centrul de Radioficare Husi incepand cu data de 01.01.2016
PROIECT DE HOTARARE - privind aprobarea tarifelor de baza lunare pe metru patrat ce se vor utiliza incepand cu data de 01.01.2016  pentru inchirierea terenurilor si  spatiilor  din domeniul public si privat al Municipiului Husi
PROIECT DE HOTARARE - privind aprobarea tarifelor de baza lunare pe metru patrat ce se vor utiliza incepand cu data de 01.01.2016pentru inchirierea terenurilor si  spatiilor  din domeniul public si privat al  Municipiului Husi aflate in administrarea Centrului Public de Desfacere si in patrimoniul Casei de Cultura Husi
 

 

 

Informatii publice
Program audiente
Descarcare formulare
Autorizatii construire
Certificate urbanism
Anunturi publice
Contact
Legea nr. 544/2001
Buletinul informativ
Lista informatiilor de interes public
Modalitati de contestare
Model cerere solicitare informatii de interes public
Fise de evaluare Legea 544/2001