Contact Conducerea Primariei Program audiente Descarcare formulare Strategia de dezvoltare a municipiului Husi Proiecte
 
Primaria Husi
Administratia publica locala
Serviciul Public Local de Asistenta Sociala
Serviciul Public Comunitar de Evidenta a persoanelor
Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala
Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare
Compartimentul Agricol si Cadastru
Compartimentul Autorizare Control
Serviciul Impozite si Taxe Locale

Consiliul local Husi
Componenta
Comisii de specialitate
Hotariri
Convocarea Consiliul Local in sedinte

 

ANUNT


ANUNT DE PARTICIPARE - privind depunerea propunerilor de proiecte în scopul atribuirii contractelor de finantare nerambursabila din bugetul Municipiului Husi pentru activitati sportive organizate în baza Legii 69/2000 a Educatiei fizice si sportului

HCL nr. 382/13.12.2019 pentru  aprobarea Regulamentului privind acordarea de finantari din bugetul Municipiului Husi pentru activitati sportive organizate în baza Legii nr.69/2000 a educatiei fizice si sportului

Regulament si anexe

Anexa nr.1 la Regulament

Anexa nr.2 la Regulament

Anexa nr.3 la Regulament

Anexa nr.4 la Regulament

Anexa nr.5 la Regulament

Anexa nr.6 la Regulament

Anexa nr.7 la Regulament

Anexa nr.8 la Regulament

Anexa nr.9 la Regulament

Anexa nr.10 la Regulament

Anexa nr.1 la Contractul Cadru

Anexa nr.2 la Contractul Cadru

Anexa nr.3 la Contractul Cadru


 

Informatii publice
Program audiente
Descarcare formulare
Autorizatii construire
Certificate urbanism
Anunturi publice
Contact
Legea nr. 544/2001
Buletinul informativ
Lista informatiilor de interes public
Modalitati de contestare
Model cerere solicitare informatii de interes public
Fise de evaluare Legea 544/2001