Contact Conducerea Primariei Program audiente Descarcare formulare Strategia de dezvoltare a municipiului Husi Proiecte
 
Primaria Husi
Administratia publica locala
Serviciul Public Local de Asistenta Sociala
Serviciul Public Comunitar de Evidenta a persoanelor
Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala
Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare
Compartimentul Agricol si Cadastru
Compartimentul Autorizare Control
Serviciul Impozite si Taxe Locale

Consiliul local Husi
Componenta
Comisii de specialitate
Hotariri
Convocarea Consiliul Local in sedinte

ANUNTURI PRIVIND SUPUNEREA ATENTIEI PUBLICE A  PROIECTELOR DE HOTARARE

ANUL 2017


ANUNT - PUBLICARE PROIECTE DE HOTARARE, privind aprobarea regulamentului de functionare a stadionului Municipal Husi.
ANUNT - PUBLICARE PROIECTE DE HOTARARE, privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018
ANUNT - privind Planul de Actiune pentru Energie Durabila (PAED)
ANUNT PRIVIND SUPUNEREA ATENTIEI PUBLICE A PROIECTELOR DE HOTARARE PRIVIND BUGETUL LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2017 SI ESTIMAT PE ANII 2018-2020 SI PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2017 SI ESTIMAT PENTRU ANII 2018-2020 AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII

 

Informatii publice
Program audiente
Descarcare formulare
Autorizatii construire
Certificate urbanism
Anunturi publice
Contact
Legea nr. 544/2001
Buletinul informativ
Lista informatiilor de interes public
Modalitati de contestare
Model cerere solicitare informatii de interes public
Fise de evaluare Legea 544/2001