Contact Conducerea Primariei Program audiente Descarcare formulare Strategia de dezvoltare a municipiului Husi Proiecte
 
Primaria Husi
Administratia publica locala
Serviciul Public Local de Asistenta Sociala
Serviciul Public Comunitar de Evidenta a persoanelor
Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala
Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare
Compartimentul Agricol si Cadastru
Compartimentul Autorizare Control
Serviciul Impozite si Taxe Locale

Consiliul local Husi
Componenta
Comisii de specialitate
Hotariri
Convocarea Consiliul Local in sedinte

ANUNTURI PUBLICE


2017
ANUNT - privind declansarea procedurii de atribuire a unui numar de 10 autorizatii taxi, respectiv autorizatiile cu nr. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 in data de 29.11.2017
REGULAMENT de organizare si functionare a Stadionului municipal Husi
ANUNT - privind achitarea integrala a obligatiilor fiscale restante catre Primaria Municipiului Husi.
- ANUNT- privind aducerea la cunostinta publicului a PROIECTULUI DE HOTARARE  privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018
- PROIECTUL DE HOTARARE  privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018 - (Anexe)
ANUNT - prind demararea procedurii de dezbatere publica asupra ”Planului de Mobilitate Urbana Durabila al Municipiului Husi”. (16.10.2017)
COMUNICAT DE PRESA - privind proiectul "Sprijin pregatitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala pentru zonele urbane marginalizate din municipiul Husi, judetul Vaslui".
PLANUL de actiune impotriva poluarii apelor cu nitrati din surse agricole, aprobat prin HCL al Municipiului Husi nr. 222/28.09.2017
COMUNICAT DE PRESA - privind proiectul "Servicii Integrate pentru o Comunitate Incluziva in Husi- POCU/20/4/2/102220
ANUNT - pentru organizarea si desfasurarea concursului de manager-persoana fizica la Spitalul Municipal ”Dimitrie Castroian” Husi
ANUNT intentie de elaborare PUZ - obiectiv: Construire centru comercial, gospodarie de apa si imprejmuire, amenajare parcare, acces si amplasare mijloace publicitare, str. Cl. Basarabiei, nr. N:C: 76125, mun. Husi
RAPORT de informare si consultare a publicului - etapa elaborarii
RAPORT de informare si consultare a publicului - etapa aprobarii.
ANUNT privind incheierea procedurii de informare si consultare a publicului.
ANUNT intentie de elaborare PUZ - obiectiv: Construire galerii comerciale, gospodarie de apa si imprejmuire, amenajare parcare, acces si amplasare mijloace publicitare, str. Cl. Basarabiei, nr. N:C: 76126, mun. Husi
RAPORT de informare si consultare a publicului
ANUNT - Campanie donare sange
ANUNT - privind acord mediu pentru proiectul "Reabilitare termica/modernizare sediu primarie municipiul Husi
ANUNT - privind acord mediu pentru proiectul "Reabilitare termica Colegiul agricol "Dimitrie Cantemir""
ANUNT public 2 - privind depunerea notificarii/solicitarii de obtinere a avizului de mediu privind "Planul de Mobilitate Urbana Durabila pentru Municipiul Husi" - (publicat 14.09.2017)
ANUNT - Plan de Mobilitate Urbana Durabila supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu. (publicat 13.09.2017)
ANUNT public 1 - privind depunerea notificarii/solicitarii de obtinere a avizului de mediu privind "Planul de Mobilitate Urbana Durabila pentru Municipiul Husi" - (publicat 11.09.2017)
RAPORT de informare si consultare a publicului - Etapa aprobarii P.U.Z si R.L.U. aferent Planului Urbanistic Zonal "Atelier service roti si vulcanizare"
ANUNT - privind incheierea procedurii de informare si consultare publica - Atelier Service Roti si Vulcanizare - SC Anvebas SRL
- ANUNT - privind depunerea solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru ”Planul de Mobilitate Urbana Durabila pentru Municipiul Husi” - ( publicat 11.08.2017)
- ANUNT - privind depunerea solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru ”Planul de Mobilitate Urbana Durabila pentru Municipiul Husi” - (publicat 08.08.2017)
- ANUNT - privind asigurarea necesarului de lemn provenit din fondul forestier proprietate publica a statului pentru populatie
RAPORT de informare si consultare a publicului - Etapa elaborarii propunerilor P.U.Z si R.L.U. aferent Planului Urbanistic Zonal "Atelier service roti si vulcanizare"
- ANUNT - de intentie de elaborare PUZ - Atelier Service Roti si Vulcanizare - SC Anvebas SRL
- COMUNICAT - in atentia titularilor contractelor de inchiriere pentru locuintele ANL
- ANUNT - privind Planul de Actiune pentru Energie Durabila (PAED)
- ANUNT privind elaborarea Planului de Mobilitate Urbana Durabila pentru Municipiul Husi
- ANUNT - privind modalitatea depunerii cererilor APIA - 2017 pentru pasunile comunale.
- ANUNT - privind disponibilitatea materialelor informative referitoare la masurile de mediu si clima.
- ANUNT - privind situatia armasarilor de monta publica din subunitatile aflate in administrarea Directiei de crestere, exploatare si ameliorare a cabalinelor - Regia Nationala a Padurilor - Romsilva, disponibili pentru sezonul de monta 2017

- ANUNT - privind "Ajutor de minimis pentru achizitionarea de catre producatorii agricoli de animale de reproductie din rase pure si/sau hibride din specia porcine"
- ANUNT - privind listele de preturi pentru masa lemnoasa fasonata
- ANUNT - referitor declaratii de recolta a strugurilor si declaratii de productie
- RAPORT privind activitatea Biroului APL - Relatii cu publicul pe anul 2016 in solutionarea petitiilor.
- ANUNT - privind inceperea programului de toaletare si taiere a vegetatiei crescute in zona de protectie si siguranta a retelelor electrice de joasa tensiune.
- IMPORTANT - referitor verificarea premergatoare eliberarii Atestatului de producator

 

Informatii publice
Program audiente
Descarcare formulare
Autorizatii construire
Certificate urbanism
Anunturi publice
Contact
Legea nr. 544/2001
Buletinul informativ
Lista informatiilor de interes public
Modalitati de contestare
Model cerere solicitare informatii de interes public
Fise de evaluare Legea 544/2001