Contact Conducerea Primariei Program audiente Descarcare formulare Strategia de dezvoltare a municipiului Husi Proiecte
 
Primaria Husi
Administratia publica locala
Serviciul Public Local de Asistenta sociala
Serviciul Public Comunitar de Evidenta a persoanelor
Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala
Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare
Compartimentul Agricol si Cadastru
Compartimentul Autorizare Control
Serviciul Impozite si Taxe Locale

Organigrama Primariei municipiului Husi
Consiliul local Husi
Componenta
Comisii de specialitate
Hotariri
Convocarea Consiliul Local in sedinte

AJUTORUL DE INMORMINTARE

Primirea si inregistrarea cererilor pentru acordarea ajutorului de inmormintare, in cazul decesului unei persoane din familia beneficiara de ajutor social sau al persoanei singure beneficiara de ajutor social.

1.Baza legislativa

  • Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, modificata si completata ulterior;
  • H.G.R. nr. 1010/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001.

2.Beneficiari

Ajutorul de deces se acorda pentru acoperirea unei parti din cheltuielile cu inmormintarea, in cazul decesului unui membru din familia beneficiara de ajutor social, sau in cazul persoanei singure, beneficiara de ajutor social.

3.Acte necesare

  • Actul de identitate al solicitantului;
  • Acte de stare civila ale solicitantului din care sa rezulte relatia de rudenie cu decedatul sau, dupa caz, acte care atesta calitatea de mostenitor, tutore, curator;
  • Dovezi privind suportarea cheltuielilor cu inmormintarea.

4.Conditii de acordare

Cererea pentru acordarea ajutorului de deces, precum si celelalte acte doveditoare, se inregistreaza la Directia de Asistenta Sociala Husi.

Dupa analizarea cererii privind acordarea ajutorului de deces, dreptul se stabileste prin dispozitia scrisa a primarului.

Date de contact:
DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA HUSI
Str. 1 Decembrie nr. 17
e-mail: das.husi@vs.e-adm.ro
Telefon: 0335 422130 / 0335 422116

Persoana de contact: inspector jr. Nastase Aniondra
 
Program de lucru:
Luni-Joi: 07,30 - 16,00
Vineri: 07,30 - 13,30
 
Informatii publice
Program audiente
Descarcare formulare
Autorizatii construire
Certificate urbanism
Anunturi publice
Contact
Legea nr. 544/2001
Buletinul informativ
Lista informatiilor de interes public
Modalitati de contestare
Model cerere solicitare informatii de interes public
Fise de evaluare Legea 544/2001

 


Legea nr. 52/2003
Anunt
Proiecte de hotariri supuse atentiei publice
Rapoarte anuale, Legea 52/2003