Contact Conducerea Primariei Program audiente Descarcare formulare Strategia de dezvoltare a municipiului Husi Proiecte
 
Primaria Husi
Administratia publica locala
Serviciul Public Local de Asistenta sociala
Serviciul Public Comunitar de Evidenta a persoanelor
Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala
Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare
Compartimentul Agricol si Cadastru
Compartimentul Autorizare Control
Serviciul Impozite si Taxe Locale

Organigrama Primariei municipiului Husi
Consiliul local Husi
Componenta
Comisii de specialitate
Hotariri
Convocarea Consiliul Local in sedinte

AJUTORUL DE URGENTA

Primirea si inregistrarea cererilor pentru acordarea ajutorului de urgenta familiilor sau persoanelor singure, aflate in situatii de necesitate datorate calamitatilor naturale, incendiilor, accidentelor, precum si altor situatii deosebite stabilite prin hotarire a consiliului local.

1.Baza legislativa

  • Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, modificata si completata ulterior;
  • H.G.R. nr. 1010/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001;

2.Beneficiari

Familiilor sau persoanelor singure, care au domiciliul pe teritoriul municipiului Husi, aflate in situatii de necesitate datorate calamitatilor naturale, incendiilor, accidentelor, precum si altor situatii deosebite stabilite prin hotarire a consiliului local.

3.Acte necesare:

  • Acte doveditoare privind componenta familiei;
  • Acte doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei/persoana singura;
  • Actul doveditor privind locuinta;
  • Proces verbal de constatare a incendiului;
  • Acte doveditoare privind accidentul;
  • Dupa caz, alte acte pentru dovedirea situatiilor deosebite.

4.Conditii de acordare:

Familiile sau persoanele singure sa se afle in situatii de necesitate, datorate calamitatilor naturale, incendiilor, accidentelor, precum si altor situatii deosebite.

Cererea pentru acordarea ajutorului de urgenta, precum si celelalte acte doveditoare, se inregistreaza la Directia de Asistenta Sociala Husi.

In vederea solutionarii cererii privind acordarea ajutorului de urgenta, se va efectua ancheta sociala la domiciliul solicitantului, pentru a constata daca situatiile de necesitate sau, dupa caz, situatiile deosebite in care se afla familiile sau persoanele singure, se certifica.

Dreptul la ajutorul de urgenta, se stabileste prin dispozitia scrisa a primarului.

Date de contact:
DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA HUSI
Str. 1 Decembrie nr. 17
e-mail: das.husi@vs.e-adm.ro
Telefon: 0335 422130 / 0335 422116

Persoana de contact: inspector jr. Nastase Aniondra
Program de lucru:
Luni-Joi: 07,30 - 16,00
Vineri: 07,30 - 13,30
Informatii publice
Program audiente
Descarcare formulare
Autorizatii construire
Certificate urbanism
Anunturi publice
Contact
Legea nr. 544/2001
Buletinul informativ
Lista informatiilor de interes public
Modalitati de contestare
Model cerere solicitare informatii de interes public
Fise de evaluare Legea 544/2001

 


Legea nr. 52/2003
Anunt
Proiecte de hotariri supuse atentiei publice
Rapoarte anuale, Legea 52/2003