Contact Conducerea Primariei Program audiente Descarcare formulare Strategia de dezvoltare a municipiului Husi Proiecte
 
Primaria Husi
Administratia publica locala
Serviciul Public Local de Asistenta sociala
Serviciul Public Comunitar de Evidenta a persoanelor
Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala
Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare
Compartimentul Agricol si Cadastru
Compartimentul Autorizare Control
Serviciul Impozite si Taxe Locale

Organigrama Primariei municipiului Husi
Consiliul local Husi
Componenta
Comisii de specialitate
Hotariri
Convocarea Consiliul Local in sedinte

Alocatia de stat pentru copii

    Se acorda fiecarui copil, cetatean român sau strain rezident pe teritoriul Romaniei, conform legii, cuantumul acesteia fiind de:
a) 200 lei, pentru copiii cu varsta intre 0 – 2 ani/respectiv, pana la 18 ani, în cazul copilului cu handicap;
b) 84 lei, pentru copilul care a depasit varsta de 2 ani, pana la 18 ani, precum si tinerilor care au implinit 18 ani, pana la finalizarea studiilor.

Acte necesare:
- Cerere tip :  (Anexa)
- Certificat nastere copil -original si copie;
- B.I. / C.I. / C.I.P. al ambilor parinti – original si copie;
- Dosar cu sina;
- Extras de cont, în cazul in care se doreste primirea alocatiei de stat intr-un cont bancar;
- in situatia in care parintii nu sunt casatoriti, se solicita prezenta ambilor parinti in vederea stabilirii de comun acord a reprezentantului legal.
 
Observatii:
1. La depunerea documentatiei, este obligatorie prezentarea documentelor de identitate ale ambilor parinti si ale copiilor, în ORIGINAL.
2. Se completeaza, în plus, si alte tipizate, în functie de situatie, fiind necesar sa contactati, telefonic sau la sediul SPLAS Husi pentru detalii.
3. IMPORTANT - La depunerea dosarului, este necesara prezenta ambilor parinti, daca nu sunt casatoriti.
 

Alocatia de stat pentru copiii nascuti în U.E.
 - Certificat nastere copil - copie si original;
- Buletine /Carti identitate parinti - copie si original;
- Extras cont pe numele solicitantului / titularului - (daca se doreste plata în cont bancar);
- Dosar;
- Formularul E 411/Adeverinta de la institutiile abilitate (din tara unde s-a nascut copilul) sau adeverinta de salariat cu mentionarea datei angajarii pentru parintii care lucreaza în România.
 


Alocatia de stat pentru copiii nascuti în Republica Moldova
- Certificat nastere copil - copie si original;
- Buletine /Carti identitate parinti - copie si original;
- Extras cont pe numele solicitantului / titularului - (daca se doreste plata în cont bancar);
- Dosar;
- Adeverinta de la Casa de Asigurari Sociale a Republicii Moldova;
- Acordul celuilalt sot (declaratie scrisa de mâna), dupa modelul de mai jos.

ATENTIE!
Cetatenii români din Republica Moldova vor atasa la dosarul pentru alocatie de stat acordul celuilalt sot/sotie/partener, completat dupa urmatorul model:

                                                     DECLARATIE
Subsemnatul ________________________ , CNP:   _____________ , document de identitate seria: _______ , nr: __________ , cu domiciliul stabil (localitate, tara) in: _____________________________ , declar pe proprie raspundere ca sunt de acord ca sotul/sotia/partenerul meu, _________________________ , CNP: _____________ , sa locuiasca impreuna cu copilul nostru _________________________ , CNP: ______________ , in Romania si sa fie reprezentantul legal al acestuia, in vederea solicitarii si incasarii alocatiei de stat.
                                                Nume si prenume: _____________________
Data:
                                                Semnatura: ___________

                                          

                                                  ATENTIE! NOU
Pentru copiii nascuti în strainatate, cu exceptia celor nascuti in UE si Republica Moldova
        Cetatenii români cu copii nascuti în strainatate, cu exceptia celor nascuti în Uniunea Europeana si Republica Moldova, vor atasa la dosarul pentru solicitarea alocatiei de stat o negatie/adeverinta de la institutia sociala competenta din tara de nastere a copilului, din care sa rezulte drepturile sociale de care beneficiaza parintii pentru copilul respectiv, în tara în care acesta s-a nascut.
          Daca nu este prezentata negatia/adeverinta mentionata mai sus, este necesar ca angajatii SPLAS Husi sa efectueze o ancheta sociala la domiciliu, din care sa rezulte ca parintele solicitant/reprezentantul legal al copilului pentru alocatia de stat locuieste împreuna cu copilul, în municipiul Husi – România.
 


Alocatia pentru sustinerea familiei

 ATENTIE!   
OUG 124/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative care reglementeaza acordarea de beneficii de asistenta sociala, între care si alocatia pentru sustinerea familiei, a fost aprobata, prin Legea nr. 166 din 9 octombrie 2012, cu modificari si completari, iar Normele metodologice de aplicare a legilor mentionate în OUG 124/2011 au fost modificate si completate, prin HG nr. 1291 din 18 decembrie 2012.

Legea nr. 166 din 9 octombrie 2012  - Descarca
HG nr. 1291 din 18 decembrie 2012  - Descarca

 Principalele modificari si completari mentionate în Normele metodologie de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, aprobate prin H.G. nr. 38/2011, pot fi descarcate de aici  - (Descarca)

 Acte necesare in vederea intocmirii dosarului de alocatie pentru sustinerea familiei (ASF), care se acorda pentru familii cu copii in intretinere si un venit net lunar de pana la 530 lei/membru de familie:
- Carti/buletine de identitate ale parintilor (copie si original);
- Certificatul de casatorie (copie si original);
- Certificatele de nastere ale copiilor si cartea de identitate/buletinul pentru copii de peste 14 ani (copii si original);
- Livretul de familie, completat la zi (copie si original);
- Hotarare judecatoreasca definitiva de divort, certificat de deces sau adeverinta de la Penitenciar pentru sotul arestat, daca este cazul (copie si original);
- Hotarare judecatoreasca definitiva de incredintare a copiilor, hotarare pentru instituirea unei masuri de ocrotire a copilului, unde este cazul (copie si original);
- Contract locuinta (copie si original);
- Adeverinta de la asociatia de locatari/proprietari din care sa reiasa ca intreaga familie locuieste la adresa declarata;
- Adeverinte privind venitul net/cupoane de pensie/ajutor somaj/ajutor social/declaratie notariala pentru persoanele care nu realizeaza venituri (parinti/parteneri si copiii adulti necasatoriti care locuiasc cu familia), pentru luna anterioara depunerii cererii. In adeverintele de salariat, este necesar sa se mentioneze salariul net pentru luna anterioara depunerii cererii, cu precizarea daca se beneficiaza sau nu de bonuri de masa, inclusiv valoarea acestora;
- Cupon pensie de intretinere, daca este cazul;
- Cupon alocatie de stat/extras de cont (ultima suma primita);
- Adeverinte de elev cu precizarea numarului de absente nemotivate din ultimul semestru scolar incheiat, nota la purtare si mentiunea repeta/nu repeta; daca repeta, se va mentiona motivul, iar in caz de motiv medical, se va atasa copie dupa certificatul/documentul medical;
- Certificat de atestare fiscala de la Finantele Publice Locale (de domiciliu), pentru ambii soti/parteneri si copiii adulti necasatoriti, care locuiesc cu familia;
- Adeverinta de la Registrul agricol, pentru ambii soti/parteneri si copii adulti necasatoriti, care locuiesc cu familia;
- Adeverinta de venit de la Administratia Finantelor Publice, pentru ambii soti/parteneri si copiii adulti necasatoriti, care locuiesc cu familia, atat pentru anul in curs, cat si pentru anul anterior;
- Certificat de incadrare in grad de handicap (copie si original), daca este cazul;
- In cazul uniunii consensuale/concubinaj, se vor prezenta si documente referitoare la partener;
- Un dosar pentru incopciat.

Informatii publice
Program audiente
Descarcare formulare
Autorizatii construire
Certificate urbanism
Anunturi publice
Contact
Legea nr. 544/2001
Buletinul informativ
Lista informatiilor de interes public
Modalitati de contestare
Model cerere solicitare informatii de interes public
Fise de evaluare Legea 544/2001

 


Legea nr. 52/2003
Anunt
Proiecte de hotariri supuse atentiei publice
Rapoarte anuale, Legea 52/2003