Contact Conducerea Primariei Program audiente Descarcare formulare Strategia de dezvoltare a municipiului Husi Proiecte
 
Primaria Husi
Administratia publica locala
Serviciul Public Local de Asistenta sociala
Serviciul Public Comunitar de Evidenta a persoanelor
Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala
Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare
Compartimentul Agricol si Cadastru
Compartimentul Autorizare Control
Serviciul Impozite si Taxe Locale

Organigrama Primariei municipiului Husi
Consiliul local Husi
Componenta
Comisii de specialitate
Hotariri
Convocarea Consiliul Local in sedinte

ANUNT

PRIVIND AJUTOARELE PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI IN SEZONUL RECE

 


La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, dupa caz, al persoanei singure se iau in considerare toate veniturile pe care membrii familiei le-au realizat in luna anterioara lunii in care se solicita dreptul,

 Titularii ajutoarelor pentru incalzirea locuintei sunt obligati sa comunice orice modificare intervenita in componenta familiei si a veniturilor acesteia, in termen de 5 zile de la data modificarii.

 Pe parcursul sezonului rece, stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei se face prin dispozitie a primarului, dupa cum urmeaza:

    a) incepand cu luna depunerii cererii pentru cei care au depus documentele pana la data de 20 a lunii respective;

    b) incepand cu luna urmatoare pentru cei care au depus documentele dupa data prevazuta la lit. a);

    c) incepand cu luna depunerii cererii pentru beneficiarii de ajutor social al caror drept de ajutor social este stabilit incepand cu acea luna indiferent de data la care a fost depusa cererea.

Cuantumurile lunare ale ajutoarelor pentru incalzirea locuintei :

 Venituri nete lunare/membru de familie

Gaze naturale

Lei

Lemne,Carbuni, combustibili petroliferi

Lei

Energie electrica

- Lei -

<155 lei

262

54

240

155,1 lei-210 lei

190

48

216

210,1 lei-260 lei

150

44

192

260,1 lei-310 lei

120

39

168

310,1 lei-355 lei

90

34

144

355,1 lei-425 lei

70

30

120

425,1 lei-480 lei

45

26

96

480,1 lei-540 lei

35

20

72

540,1 lei-615 lei

20

16

48

ACTE NECESARE

CERERE - DECLARATIE PE PROPIA RASPUNDERE PENTRU ACORDAREA UNOR DREPTURI DE ASISTENTA SOCIALA

LISTA BUNURILOR CE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDARII AJUTORULUI SOCIAL

D.A.S.

 TEODORA CALINESCU

Informatii publice
Program audiente
Descarcare formulare
Autorizatii construire
Certificate urbanism
Anunturi publice
Contact
Legea nr. 544/2001
Buletinul informativ
Lista informatiilor de interes public
Modalitati de contestare
Model cerere solicitare informatii de interes public
Fise de evaluare Legea 544/2001

 


Legea nr. 52/2003
Anunt
Proiecte de hotariri supuse atentiei publice
Rapoarte anuale, Legea 52/2003