Contact Conducerea Primariei Program audiente Descarcare formulare Strategia de dezvoltare a municipiului Husi Proiecte
 
Primaria Husi
Administratia publica locala
Serviciul Public Local de Asistenta sociala
Serviciul Public Comunitar de Evidenta a persoanelor
Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala
Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare
Compartimentul Agricol si Cadastru
Compartimentul Autorizare Control
Serviciul Impozite si Taxe Locale

Organigrama Primariei municipiului Husi
Consiliul local Husi
Componenta
Comisii de specialitate
Hotariri
Convocarea Consiliul Local in sedinte

ASISTENTI PERSONALI

  • Asigura salarizarea asistentilor personali pentru persoane cu handicap grav; ;
  • Intocmeste proiectul de hotarire pentru aprobarea de catre Consiliul Local a organigramei, statului de functiuni si a numarului de asistenti personali pentru persoane cu handicap grav;
  • Efectuiaza lucrarile privind evidenta pentru asistentii personali, dupa cum urmeaza:
    • Incadrarea, transferarea,pensionarea si incetarea contractelor de munca;
    • Asigura intocmirea, completarea si pastrarea cartilor de munca ale asistentilor personali.
  • Asigura inregistrarea si pastrarea fiselor personale, programarea Co, evidenta concediilor medicale a asistentilor personali

Date de contact:
DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA HUSI
Str. 1 Decembrie nr. 17
e-mail: das.husi@vs.e-adm.ro
Telefon: 0335 422130 / 0335 422116

Program de lucru:

Luni-Joi: 07,30 - 16,00
Vineri: 07,30 - 13,30
Informatii publice
Program audiente
Descarcare formulare
Autorizatii construire
Certificate urbanism
Anunturi publice
Contact
Legea nr. 544/2001
Buletinul informativ
Lista informatiilor de interes public
Modalitati de contestare
Model cerere solicitare informatii de interes public
Fise de evaluare Legea 544/2001

 


Legea nr. 52/2003
Anunt
Proiecte de hotariri supuse atentiei publice
Rapoarte anuale, Legea 52/2003