Contact Conducerea Primariei Program audiente Descarcare formulare Strategia de dezvoltare a municipiului Husi Proiecte
 
Primaria Husi
Administratia publica locala
Serviciul Public Local de Asistenta sociala
Serviciul Public Comunitar de Evidenta a persoanelor
Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala
Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare
Compartimentul Agricol si Cadastru
Compartimentul Autorizare Control
Serviciul Impozite si Taxe Locale

Organigrama Primariei municipiului Husi
Consiliul local Husi
Componenta
Comisii de specialitate
Hotariri
Convocarea Consiliul Local in sedinte

 

CONCURSURI 2019


ANUNT - Directia de Asistenta Sociala Husi, judetul Vaslui, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi:
1.Functia contractuala de executie vacanta de inspector de specialitate , grad 1 A , la Compartimentul Servicii Sociale si Autoritate Tutelara din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Husi, judetul Vaslui.
2.Functia contractuala de executie vacanta de inspector de specialitate , grad 1 A , la Compartimentul Monitorizare Persoane cu Handicap Adulti si Copii din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Husi, judetul Vaslui.
3.Functia contractuala de executie vacanta de inspector de specialitate , grad II, la Compartimentul Monitorizare Persoane cu Handicap Adulti si Copii din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Husi, judetul Vaslui.
4.Functia contractuala de executie vacanta de asistent social, debutant, la Compartimentul Servicii Sociale si Autoritate Tutelara din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Husi, judetul Vaslui.
5.Functia contractuala de executie vacanta de inspector de specialitate, debutant, Ia Compartimentul Experti Locali pentru Rromi din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Husi, judetul Vaslui.

BIBLIOGRAFIE


 

Informatii publice
Program audiente
Descarcare formulare
Autorizatii construire
Certificate urbanism
Anunturi publice
Contact
Legea nr. 544/2001
Buletinul informativ
Lista informatiilor de interes public
Modalitati de contestare
Model cerere solicitare informatii de interes public
Fise de evaluare Legea 544/2001

 


Legea nr. 52/2003
Anunt
Proiecte de hotariri supuse atentiei publice
Rapoarte anuale, Legea 52/2003