Contact Conducerea Primariei Program audiente Descarcare formulare Strategia de dezvoltare a municipiului Husi Proiecte
 
Primaria Husi
Administratia publica locala
Serviciul Public Local de Asistenta Sociala
Serviciul Public Comunitar de Evidenta a persoanelor
Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala
Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare
Compartimentul Agricol si Cadastru
Compartimentul Autorizare Control
Serviciul Impozite si Taxe Locale

Consiliul local Husi
Componenta
Comisii de specialitate
Hotariri
Convocarea Consiliul Local in sedinte

PROGRAMUL DE AUDIENTE CU PUBLICUL
REPREZENTANTI PREFECTURA JUDETULUI VASLUI

 la sediul Primariei municipiului Husi, judetul Vaslui


 
Saptamana 1: Subprefect GOLOGAN MIRCEA - miercuri, ora 10,00
Saptamana 2: Prefect POPICA EDUARD ANDREI - miercuri, ora 10,00
NOTA:
Inscrierile in audienta se vor face in fiecare zi de luni, intre orele 08,30 - 10,00, pentru un numar de maximum 20 de persoane, astfel:
- telefonic, la nr. 0235/480009;
- personal, la Oficiul Relatii cu publicul;
- prin cerere scrisa depusa la Registratura / formulata on line.

Persoanele care doresc sa fie primite in audienta trebuie sa prezinte acte doveditoare privind demersurile anterioare.

In ziua desfasurarii audientelor, accesul solicitantilor in sediul institutiei se face incepand cu ora 9,30.

Daca petentul a fost inscris la doua audiente pentru aceeasi problema si nu a primit un raspuns, acesta va depune o cerere la Registratura, urmand a fi informat in scris cu privire la solutionarea acesteia.

Informatii publice
Program audiente
Descarcare formulare
Autorizatii construire
Certificate urbanism
Anunturi publice
Contact
Legea nr. 544/2001
Buletinul informativ
Lista informatiilor de interes public
Modalitati de contestare
Model cerere solicitare informatii de interes public
Fise de evaluare Legea 544/2001