Contact Conducerea Primariei Program audiente Descarcare formulare Strategia de dezvoltare a municipiului Husi Proiecte
 
Primaria Husi
Administratia publica locala
Serviciul Public Local de Asistenta Sociala
Serviciul Public Comunitar de Evidenta a persoanelor
Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala
Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare
Compartimentul Agricol si Cadastru
Compartimentul Autorizare Control
Serviciul Impozite si Taxe Locale

Consiliul local Husi
Componenta
Comisii de specialitate
Hotariri
Convocarea Consiliul Local in sedinte

COMPARTIMENTUL AUTORIZARE CONTROL

Obiectul de activitate :

Eliberare acorduri de functionare / autorizatii de alimentatie publica in conformitate cu prevederile Legii nr. 650/2002, a Legii nr. 343/2006 privind modificarea si completarea Codului Fiscal si HCL nr. 96/2004 modificata si completata.

 

LISTA cu actele necesare eliberarii acordurilor de functionare / autorizatiilor de alimentatie publica:

  1. Cerere - formular tip;
  2. Declaratie pe proprie raspundere privind indeplinirea conditiilor de functionare;
  3. Copie C.I.;
  4. Copie act de constituire;
  5. Copie certificat de inmatriculare;
  6. Copie certificat constatator cu privire la declararea punctului de lucru la ORC;
  7. Copie dovada legala de ocupare a spatiului pentru structura de vanzare pentru care se solicita autorizatia;
  8. Declaratia privind incadrarea pe tipuri de unitati de alimentatie publica (restaurante si baruri);
  9. Copie dovada achitarii taxei de autorizare.

 

Date de contact

Compartimentul Autorizare Control
Adresa: str. 1 Decembrie, nr.9, mun. Husi, jud. Vaslui
 
Tel:0235/480204, interior 126/Fax: 0235/480126
Adresa e-mail:oficiulautorizare@primariahusi.ro
 
Persoana de contact: Iacob Claudiu, camera 37
Persoana de contact: Apostul Claudia, camera 37
 
Program de lucru:
Luni-Joi: 07,30 - 16,00
Vineri: 07,30 - 13,30
Informatii publice
Program audiente
Descarcare formulare
Autorizatii construire
Certificate urbanism
Anunturi publice
Contact
Legea nr. 544/2001
Buletinul informativ
Lista informatiilor de interes public
Modalitati de contestare
Model cerere solicitare informatii de interes public
Fise de evaluare Legea 544/2001