Contact Conducerea Primariei Program audiente Descarcare formulare Strategia de dezvoltare a municipiului Husi Proiecte
 
Primaria Husi
Administratia publica locala
Serviciul Public Local de Asistenta Sociala
Serviciul Public Comunitar de Evidenta a persoanelor
Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala
Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare
Compartimentul Agricol si Cadastru
Compartimentul Autorizare Control
Serviciul Impozite si Taxe Locale

Consiliul local Husi
Componenta
Comisii de specialitate
Hotariri
Convocarea Consiliul Local in sedinte

CALENDARUL IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE

Termenele de plata pentru persoanele fizice si juridice sunt ilustrate in tabelul urmator:


Tip contribuabil

Denumire

Nr. termene de plata

Scadenta termen 1

Scadenta termen 2

Scadenta termen 3

Scadenta termen 4

Pers.Fizice

Impozit cladiri

2

31.03.2017

30.09.2017

--

--

Pers.Fizice

Taxa cladiri

12

      -În cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau folosinta, care se refera la perioade mai mari de o luna, taxa pe cladiri se plateste lunar, pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare fiecarei luni din perioada de valabilitate a contractului, de catre concesionar, locatar, titularul dreptului de administrare sau de folosinta.

       - În cazul contractelor care se refera la perioade mai mici de o luna, persoana juridica de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau folosinta colecteaza taxa pe cladiri de la concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinta si o varsa lunar, pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare fiecarei luni din perioada de valabilitate a contractului.

Pers.Fizice

Impozit mijloace de transport

2

31.03.2017

30.09.2017

--

--

Pers.Fizice

Impozit teren

2

31.03.2017

30.09.2017

--

--

Pers.Fizice

Taxa teren

12

         -În cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau folosinta, care se refera la perioade mai mari de o luna, taxa pe teren se plateste lunar, pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare fiecarei luni din perioada de valabilitate a contractului, de catre concesionar, locatar, titularul dreptului de administrare sau de folosinta.

       -În cazul contractelor care se refera la perioade mai mici de o luna, persoana juridica de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau folosinta colecteaza taxa pe teren de la concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinta si o varsa lunar, pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare fiecarei luni din perioada de valabilitate a contractului.

Pers.Fizice

Taxa afisaj (firma)

2

31.03.2017

30.09.2017

--

--

Pers.Fizice

Taxa afisaj (panouri)

2

31.03.2017

30.09.2017

--

--

Pers.Fizice

Impozit mijl. de transport auto marfa>12t

2

31.03.2017

30.09.2017

--

--

Pers.Fizice

Taxa salubrizare

12

Lunar in termen de 30 zile de la expirarea lunii pentru care se face plata

Pers.Fizice

Taxa situatii de urgenta

1

31.03.2017

--

--

--

Pers.Fizice

Taxa ecarisaj

1

31.03.2017

--

--

--

Pers.Fizice

Impozit pe spectacole

-

Impozitul pe spectacole se plateste lunar pâna la data de 10, inclusiv, a lunii urmatoare celei în care a avut loc spectacolul

Pers.Juridice

Impozit cladiri

2

31.03.2017

30.09.2017

--

--

Pers.Juridice

Impozit mijloace de transport

2

31.03.2017

30.09.2017

--

--

Pers.Juridice

Impozit teren

2

31.03.2017

30.09.2017

--

--

Pers.Juridice

Taxa afisaj (firma)

2

31.03.2017

30.09.2017

--

--

Pers.Juridice

Taxa afisaj (panouri)

2

31.03.2017

30.09.2017

--

--

Pers.Juridice

Impozit mijl. transport auto marfa>12t

2

31.03.2017

30.09.2017

--

--

Pers.Juridice

Taxa salubrizare

12

Lunar in termen de 30 zile de la expirarea lunii pentru care se face plata

Pers.Juridice

Taxa cladiri

12

      -În cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau folosinta, care se refera la perioade mai mari de o luna, taxa pe cladiri se plateste lunar, pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare fiecarei luni din perioada de valabilitate a contractului, de catre concesionar, locatar, titularul dreptului de administrare sau de folosinta.

       - În cazul contractelor care se refera la perioade mai mici de o luna, persoana juridica de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau folosinta colecteaza taxa pe cladiri de la concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinta si o varsa lunar, pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare fiecarei luni din perioada de valabilitate a contractului.

Pers.Juridice

Taxa teren

12

         -În cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau folosinta, care se refera la perioade mai mari de o luna, taxa pe teren se plateste lunar, pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare fiecarei luni din perioada de valabilitate a contractului, de catre concesionar, locatar, titularul dreptului de administrare sau de folosinta.

       -În cazul contractelor care se refera la perioade mai mici de o luna, persoana juridica de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau folosinta colecteaza taxa pe teren de la concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinta si o varsa lunar, pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare fiecarei luni din perioada de valabilitate a contractului.

     Impozitele si taxele locale ( cladiri, teren, auto, taxa afisaj /firma)  de pâna la 50 lei inclusiv, se achita integral pâna la primul termen de plata, respectiv 31 martie 2017.

Debitorul care achita integral impozitele inainte de 31 Martie 2017, beneficiaza de o reducere de 10% (pentru impozitul pe cladiri, teren si mijloace de transport).

Pentru neachitarea la termenul de scadenta a impozitului, se datoreaza dupa acest termen majorari de intarziere calculate pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

 Pentru mai multe detalii va rugam consultati legislatia in vigoare.

 Mentionam ca taxele si impozitele locale pot fi achitate:

       - online accesand site-ul www.ghiseul.ro/ Plata fara autentificare

      - numerar la ghiseul din str. 1 Decembrie, nr.9, cam.9, dupa urmatorul program:

  • Luni, Marti, Miercuri, Joi: 7,30 - 16,00
  • Vineri: 7,30 - 13,30
Informatii publice
Program audiente
Descarcare formulare
Autorizatii construire
Certificate urbanism
Anunturi publice
Contact
Legea nr. 544/2001
Buletinul informativ
Lista informatiilor de interes public
Modalitati de contestare
Model cerere solicitare informatii de interes public
Fise de evaluare Legea 544/2001