Contact Conducerea Primariei Program audiente Descarcare formulare Strategia de dezvoltare a municipiului Husi Proiecte
 
Primaria Husi
Administratia publica locala
Serviciul Public Local de Asistenta Sociala
Serviciul Public Comunitar de Evidenta a persoanelor
Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala
Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare
Compartimentul Agricol si Cadastru
Compartimentul Autorizare Control
Serviciul Impozite si Taxe Locale

Consiliul local Husi
Componenta
Comisii de specialitate
Hotariri
Convocarea Consiliul Local in sedinte

Componenta comisiilor de specialitate incepand cu data de 21.12.2018


1. Comisia de studii, prognoze si programe economico-sociale, buget, finante, privatizare, servicii publice si comert.

COMPONENTA
1. POPA CRISTINEL 
2. PUSCAS (TOMA) CATALINA-TANIA
3. BOERU SERGIU 
4. POPA CATALINA-EUGENIA
5. IACOB IOAN

2. Comisia pentru amenajarea teritoriului si urbanism, administrarea domeniului public si privat al municipiului, realizarea lucrarilor publice, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura.

COMPONENTA
1. GIOSU GEORGETA
2. BLANARIU VICTOR
3. IACOB IOAN
4. NACU MIHAELA
5. ROTARIU NICOLETA

3. Comisia pentru agricultura, cadastru, fond funciar, protectia mediului inconjurator.

COMPONENTA
1. CATARGIU LILIANA-ECATERINA
2. MATEI IONEL
3. CORJINSCHI IOAN ALEXANDRU
4. NECHIFOR ALEXANDRU IOAN
5. ZLATAN COSTICA

4. Comisia juridica si de disciplina, pentru administratie publica locala, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenesti.

COMPONENTA
1. POPA CRISTINEL
2. CATARGIU LILIANA-ECATERINA
3. PUSCAS (TOMA) CATALINA-TANIA
4. BOBARNAT RADU
5. TRIFAN BOGDAN

5. Comisia pentru invatamint, culte, tineret, turism, sanatate, munca, protectie sociala, protectia copilului, familie.

COMPONENTA
1. HOHA GHEORGHE
2. MATEI GABRIELA 
3. DUMITREL GEORGEL
4. ROTARIU NICOLETA
5. POPA CRISTINEL

6. Comisia de comunicare, integrare europeana, relatii cu alte consilii locale sau organisme similare, relatii externe.

COMPONENTA
1. BOERU SERGIU
2. MATEI GABRIELA
3. BLANARIU VICTOR
4. NECHIFOR ALEXANDRU IOAN
5. TRIFAN BOGDAN
Informatii publice
Program audiente
Descarcare formulare
Autorizatii construire
Certificate urbanism
Anunturi publice
Contact
Legea nr. 544/2001
Buletinul informativ
Lista informatiilor de interes public
Modalitati de contestare
Model cerere solicitare informatii de interes public
Fise de evaluare Legea 544/2001