Contact Conducerea Primariei Program audiente Descarcare formulare Strategia de dezvoltare a municipiului Husi Proiecte
 
Primaria Husi
Administratia publica locala
Serviciul Public Local de Asistenta Sociala
Serviciul Public Comunitar de Evidenta a persoanelor
Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala
Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare
Compartimentul Agricol si Cadastru
Compartimentul Autorizare Control
Serviciul Impozite si Taxe Locale

Consiliul local Husi
Componenta
Comisii de specialitate
Hotariri
Convocarea Consiliul Local in sedinte

CONCURSURI


CONCURS - pentru ocuparea functiei de executie vacante, in regim contractual, de muncitor necalificat, treapta I, pe durata nedeterminata, la Serviciul Public de Administrarea Cimitirelor Ortodoxe Husi, judetul Vaslui.
CONCURS - pentru ocuparea functiei de executie vacante, in regim contractual, de muzeograf, grad profesional debutant, pe durata nedeterminata, la Muzeul Municipal Husi.
CONCURS - concurs pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacanta de inspector, grad profesional superior, la Compartimentul Servicii Sociale si Autoritate  Tutelara din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Husi, judetul Vaslui.
 

 

Informatii publice
Program audiente
Descarcare formulare
Autorizatii construire
Certificate urbanism
Anunturi publice
Contact
Legea nr. 544/2001
Buletinul informativ
Lista informatiilor de interes public
Modalitati de contestare
Model cerere solicitare informatii de interes public
Fise de evaluare Legea 544/2001