Contact Conducerea Primariei Program audiente Descarcare formulare Strategia de dezvoltare a municipiului Husi Proiecte
 
Primaria Husi
Administratia publica locala
Serviciul Public Local de Asistenta Sociala
Serviciul Public Comunitar de Evidenta a persoanelor
Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala
Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare
Compartimentul Agricol si Cadastru
Compartimentul Autorizare Control
Serviciul Impozite si Taxe Locale

Consiliul local Husi
Componenta
Comisii de specialitate
Hotariri
Convocarea Consiliul Local in sedinte


CONCURSURI
2019


ANUNT si PROCES-VERBAL - privind rezultatul selectiei dosarelor a candidatului/candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de medic cu  jumatate de norma, de specialitate medicina de familie, in cadrul Compartimentului Asistenta Medicala Comunitara si Asistenta Medicala in Unitatile de Invatamant din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Husi.
BIBLIOGRAFIA si TEMATICA pentru concursul de ocupare a postului de medic in reteaua cabinetelor medicale scolare de medicina generala
CONCURS - de promovare in grad profesional a d-nei Carp Florina-Mihaela, de la gradul profesional principal la gradul profesional superior, la Compartimentul Servicii Sociale si Autoritate Tutelara, din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Husi, judetul Vaslui.

 

 

Informatii publice
Program audiente
Descarcare formulare
Autorizatii construire
Certificate urbanism

Anunturi publice
Contact
Legea nr. 544/2001
Buletinul informativ
Lista informatiilor de interes public
Modalitati de contestare
Model cerere solicitare informatii de interes public
Fise de evaluare Legea 544/2001