Contact Conducerea Primariei Program audiente Descarcare formulare Strategia de dezvoltare a municipiului Husi Proiecte
 
Primaria Husi
Administratia publica locala
Serviciul Public Local de Asistenta Sociala
Serviciul Public Comunitar de Evidenta a persoanelor
Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala
Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare
Compartimentul Agricol si Cadastru
Compartimentul Autorizare Control
Serviciul Impozite si Taxe Locale

Consiliul local Husi
Componenta
Comisii de specialitate
Hotariri
Convocarea Consiliul Local in sedinte

Dispozitii emise de Primarul Municipiului Husi

in anul 2015


- Dispozitia nr. 2111 - privind virarea de credite pe subdiviziuni ale clasificatiei bugetare in cadrul prevederilor bugetare aprobate in bugetul local pe anul 2015
- Dispozitia nr. 2004 - privind reactualizarea nomenclatorului dosarelor aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi si al serviciilor publice fara personalitate juridica din subordinea Consiliului Local al Municipiului Husi
- Dispozitia nr. 1893 - privind reorganizarea Comisiei pentru Probleme de Aparare la nivelul municipiului Husi
- Dispozitia nr. 1858 - privind modificarea Dispozitiei nr. 1548 din 31.08.2015 privind desemnarea persoanelor autorizate sa efectueze operatiuni in Registrul electoral
- Dispozitia nr. 1838 - privind reorganizarea Comandamentului local pentru deszapezire si combaterea poleiului si a altor fenomene meteorologice periculoase specifice sezonului de iarna si atributiile acestuia la nivelul Municipiului Husi
- Dispozitia nr. 1548 - privind desemnarea persoanelor autorizate sa efectueze operatiuni in Registrul electoral
- Dispozitia nr. 1390 - privind desemnarea persoanelor autorizate sa efectueze operatiuni in Registrul electoral
- Dispozitia nr. 1053 - pentru modificarea Dispozitiei nr. 1049 din 26.06.2015 privind constituirea Comisiei de constatare si evaluare a pagubelor la culturile agricole produse pe raza municipiului Husi ca urmare a unor fenomene meteorologice nefavorabile
- Dispozitia nr. 1049 - privind constituirea Comisiei de constatare si evaluare a pagubelor la culturile agricole produse pe raza municipiului Husi, ca urmare a unor fenomene meteorologice nefavorabile
- Dispozitia nr. 1036 - pentru modificarea Dispozitiei nr. 995 din 14 august 2013 privind constituirea Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta, a Centrului Operativ cu Activitate Temporara si atributiile acestora la nivelul Municipiului Husi
- Dispozitia nr. 1032 - privind modificarea trimestrialitatii unor prevederi bugetare pe capitole de cheltuieli ale bugetului local
- Dispozitia nr. 955 - privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi si din serviciile si institutiile publice fara personalitate juridica subordonate Consiliului Local al Municipiului Husi.
- Dispozitia nr. 954  - privind aprobarea Regulamentului de Ordine Interioara (ROI) al aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi si al serviciilor si institutiilor publice fara personalitate juridica, subordonate Consiliului Local al Municipiului Husi.
- Dispozitia nr. 904 - privind imputernicirea doamnei Calinescu Teodora, sef serviciu in cadrul Serviciului Public Local de Asistenta Sociala.
- Dispozitia nr. 861 - privind actualizarea Structurii de securitate.
Dispozitia nr. 813 - pentru aprobarea rezultatului obtinut de managerul Spitalului Municipal "Dimitrie Castroian" Husi, in urma evaluarii anuale a managerului.
Dispozitia nr. 797 - pentru modificarea Dispozitiei Primarului Municipiului Husi nr. 762 din 14.04.2015.
Dispozitia nr. 786 - privind desemnarea persoanelor responsabile cu exercitarea atributiilor ce revin primariilor pentru aplicarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol.
Dispozitia nr. 762 - privind organizarea evaluarii anuale a managerului Spitalului Municipal "Dimitrie Castroian" Husi.
Dispozitia nr. 717 - privind aprobarea Normelor metodologice specifice exercitarii activitatii de audit public intern in cadrul Unitatii Administrativ Teritoriale Municipiul Husi.
Dispozitia nr. 628 - privind constituirea Comisiei de evaluare si Comisiei de solutionare a contestatiilor la evaluarea anuala a managementului Bibliotecii Municipala "Mihai Ralea" Husi - institutie publica din subordinea Consiliului Locala al municipiului Husi.
Dispozitia nr. 627 - privind constituirea Comisiei de evaluare si Comisiei de solutionare a contestatiilor la evaluarea anuala a managementului Casei de Cultura "Alexandru Giugaru" Husi - institutie publica din subordinea Consiliului Locala al municipiului Husi.

 

Informatii publice
Program audiente
Descarcare formulare
Autorizatii construire
Certificate urbanism
Anunturi publice
Contact
Legea nr. 544/2001
Buletinul informativ
Lista informatiilor de interes public
Modalitati de contestare
Model cerere solicitare informatii de interes public
Fise de evaluare Legea 544/2001