Contact Conducerea Primariei Program audiente Descarcare formulare Strategia de dezvoltare a municipiului Husi Proiecte
 
Primaria Husi
Administratia publica locala
Serviciul Public Local de Asistenta Sociala
Serviciul Public Comunitar de Evidenta a persoanelor
Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala
Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare
Compartimentul Agricol si Cadastru
Compartimentul Autorizare Control
Serviciul Impozite si Taxe Locale

Consiliul local Husi
Componenta
Comisii de specialitate
Hotariri
Convocarea Consiliul Local in sedinte

Dispozitii emise de Primarul Municipiului Husi

in anul 2016


Dispozitia nr. 380/27.09.2016 - privind desemnarea reprezentatilor primarului Municipiului Husi in Comisiile de concurs, constituite in vederea organizarii concursurilor pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct la unitatile de invatamant preuniversitar de stat din municipiul Husi.
Dispozitia nr. 317/14.09.2016 - privind modificarea Dispozitiei primarului municipiului Husi nr. 172 din 29.08.2016 privind desemnarea reprezentantilor primarului municipiului Husi in Consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din municipiului Husi.
Dispozitia nr. 172/29.08.2016 - privind desemnarea reprezentantilor primarului municipiului Husi in Consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din municipiului Husi.
Dispozitia nr. 85/22.07.2016 - privind desemnarea reprezentantului primarului municipiului Husi, in Consiliul de Administratie al Spitalului Municipal "Dimitrie Castroian" Husi
Dispozitia nr. 40/11.07.2016 - privind delegarea unor atributii ale Primarului municipiului Husi catre Viceprimar
Dispozitia nr. 557/22.04.2016 - privind delimitarea si stabilirea sediilor sectiilor de votare pentru organizarea si desfasurarea alegerilor autoritatilor administratiei publice locale din 5 iunie 2016
Dispozitia nr. 556/22.04.2016 - privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral in municipiul Husi pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale din 5 iunie 2016
Dispozitie privind stabilirea sediului Biroului Electoral de Circumscriptie Municipala nr. 3 Husi
- Dispozitia nr. 16 - privind constituirea Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea si indrumarea metodologica a dezvoltarii sistemului de control managerial in cadrul Primariei municipiului Husi si serviciilor publice locale infiintate in subordinea Consiliului Local si a Echipei de gestionare a riscurilor in cadrul Primariei municipiului Husi si serviciilor publice locale fara personalitate juridica infiintate in subordinea Consiliului Local

 

Informatii publice
Program audiente
Descarcare formulare
Autorizatii construire
Certificate urbanism
Anunturi publice
Contact
Legea nr. 544/2001
Buletinul informativ
Lista informatiilor de interes public
Modalitati de contestare
Model cerere solicitare informatii de interes public
Fise de evaluare Legea 544/2001