Contact Conducerea Primariei Program audiente Descarcare formulare Strategia de dezvoltare a municipiului Husi Proiecte
 
Primaria Husi
Administratia publica locala
Serviciul Public Local de Asistenta Sociala
Serviciul Public Comunitar de Evidenta a persoanelor
Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala
Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare
Compartimentul Agricol si Cadastru
Compartimentul Autorizare Control
Serviciul Impozite si Taxe Locale

Consiliul local Husi
Componenta
Comisii de specialitate
Hotariri
Convocarea Consiliul Local in sedinte

EVIDENTA PERSOANEI

Eliberarea cartii de identitate provizorii cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate, care locuiesc temporar in Romania

Documente necesare:

 • Cererea pentru eliberarea actului de identitate cetatenilor romani cu domiciliul in strainate si resedinta in Romania;
 • Pasaportul, aflat in termen de valabilitate, care atesta statutul de cetatean roman domiciliat in strainatate, original si copii ale filei informatizate si ale filelor destinate aplicarii vizelor si stampilelor autoritatilor de frontiera, precum si copii ale acelorasi file ale pasaportului strain, pentru situatia in care solicitantul a intrat in tara cu un document de calatorie emis de o autoritate straina;
 • Certificatul de nastere si/sau de casatorie, eliberate de oficiile de stare civila romane;
 • Hotarirea de divort definitiva si irevocabila, dupa caz;
 • Dovada adresei de resedinta din Romania;
 • Doua fotografii marimea 3/4 cm, avind la baza o banda alba de 7mm;
 • Chitanta reprezentind contravaloarea cartii de identitate provizorii;
 • Documentul cu care se face dovada achitarii, in conditiile legii, a taxei extrajudiciare de timbru;

Dovada adresei de domiciliu se poate face cu unul din urmatoarele documente:

 • a) Acte incheiate in conditiile de validitate prevazute de legislatia romana in vigoare;
 • b) Declaratia scrisa a gazduitorului, persoana fizica sau juridica, de primire in spatiu, insotita de unul dintre documentele prevazute la lit.a);
 • c) Declaratia pe proprie raspundere a solicitantului, insotita de nota de verificare a politistului de ordine publica, prin care se certifica existenta unui imobil si faptul ca solicitantul locuieste efectiv la adresa declarata, pentru persoana fizica ce nu poate prezenta documentele prevazute la literele a), si b). Pentru minorii si persoanele fizice puse sub interdictie, declaratia se da si se semneaza de catre parinti sau de catre reprezentantii lor legali;
 • d) Documentul eliberat de primarii, din care sa rezulte ca solicitantul sau, dupa caz, gazduitorul acestuia figureaza inscris in Registrul agricol.

Declaratia de primire in spatiu poate fi data in fata lucratorului din cadrul serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor, a politistului de siguranta publica, a notarului public ori a functionarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al Romaniei.

Eliberarea cartii de identitate provizorii cind persoana fizica nu poseda toate documentele necesare pentru eliberarea cartii de identitate

Documente necesare:

 • Cererea pentru eliberarea actului de identitate;
 • 3 fotografii marimea 3x4 cm cu banda alba de 7 mm la baza;
 • Documentele pe care solicitantul le poate prezenta, din categoria celor cu care, potrivit legii, se poate face dovada numelui de familie si a prenumelui, a datei de nastere, a starii civile, a cetateniei romane, a adresei de domiciliu / adresei de resedinta, original si copie;
 • Chitanta reprezentind contravaloarea cartii de identitate provizorii;
 • Timbru fiscal sau chitanta reprezetind contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru.

Eliberarea primului act de identitate dupa implinirea virstei de 18 ani

Documente necesare:

 • Cererea pentru eliberarea actului de identitate;
 • Certificatul de nastere, original si copie;
 • Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original si copie;
 • Declaratia unuia dintre parinti ori a unei terte persoane, din care sa rezulte faptul ca identitatea declarata in cererea de eliberare a actului de identitate, coroborata cu imaginea preluata ori cu fotografia atasata cererii, apartine solicitantului;
 • Fisa cu impresiunile decadactilare ale solicitantului realizata de unitatea de politie de la locul de domiciliu sau resedinta al solicitantului;
 • Chitanta reprezentind contravaloarea cartii de identitate;
 • Timbru fiscal sau chitanta reprezentind contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru;

Eliberarea actului de identitate la: pierderea, furtul, distrugerea sau deteriorarea actului de identitate detinut anterior

Documente necesare:

 • Cererea pentru eliberarea actului de identitate;
 • Actul de identitate si cartea de alegator, daca este cazul;
 • Certificatul de nastere si certificatul de casatorie, daca este cazul, original si copie;
 • Hotarirea de divort, definitiva si irevocabila, dupa caz, original si copie;
 • Certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, in cazul sotului supravietuitor, original si copie;
 • Certificatele de nastere ale copiilor cu virsta mai mica de 14 ani, original si copie;
 • Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu si, dupa caz, cel cu care se face dovada adresei de resedinta, original si copie;
 • Dovada eliberata de unitatea de politie unde a fost reclamat furtul, daca este cazul;
 • Un document emis de institutii sau autoritati publice - pasaport, permis de conducere, legitimatie de serviciu, livret militar ori diploma de absolvire a unei institutii de invatamint, cu fotografie de data recenta, original si copie ;
 • Chitanta reprezentind contravaloarea cartii de identitate;
 • Timbrul fiscal sau chitanta reprezentind contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru.

Eliberarea actului de identitate la: schimbarea domiciliului din strainatate in Romania

Documente necesare:

 • Cererea pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbarii domiciliului din strainatate in Romania;
 • Certificatul de nastere, original si copie;
 • Certificatul de casatorie, in cazul persoanelor casatorite sau al sotului supravietuitor, original si copie;
 • Hotarirea de divort definitiva si irevocabila, dupa caz, original si copie;
 • Certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, in cazul sotului supravietuitor, original si copie;
 • Certificatele de nastere ale copiilor cu virsta mai mica de 14 ani, original si copie;
 • Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original si copie;
 • Pasaportul romanesc, valabil sau expirat, ori certificatul constatator privind dobindirea cetateniei romane, emis de Ministerul Justitiei sau de misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei din strainatate,original si copie; pentru pasaport sunt necesare fila informatizata si filele destinate aplicarii vizelor si stampilelor autoritatilor de frontiera, original si copie
 • Actul de identitate si/sau pasaportul, eliberate de autoritatile straine; pentru pasaport sunt necesare fila informatizata si filele destinate aplicarii vizelor si stampilelor autoritatilor de frontiera, original si copie ;
 • Chitanta reprezentind contravaloarea cartii de identitate;
 • Timbru fiscal sau chitanta reprezentind contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru;
 • Chitanta CEC privind achitarea taxei pentru restabilire.

Eliberarea cartii de identitate la dobindirea cetateniei romane

Documente necesare:

 • Cererea pentru eliberarea actului de identitate;
 • Certificatul constatator eliberat de Ministerul Justitiei ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, original si 2 copii; in cazul minorilor care au implinit virsta de 14 ani si nu sunt inscrisi in certificatul constatator care atesta dobindirea cetateniei de catre unul dintre parinti, acestia sunt indrumati pentru clarificarea cetateniei catre Ministerul Justitiei;
 • Certificatele de stare civila ale solicitantului, nastere si casatorie, daca este cazul, precum si cele ale copiilor si cu virsta mai mica de 14 ani, care dobindesc cetatenia romana impreuna cu parintii, original si copie ( certificatele trebuie sa fie eliberate de autoritatile romane);
 • Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original si copie;
 • Un document cu fotografie, cu care solicitantul poate face dovada identitatii, respectiv: pasaport, permis de conducere sau act de identitate strain, original si copie;
 • Chitanta reprezentind contravaloarea cartii de identitate;
 • Timbrul fiscal sau chitanta reprezentind contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru.
La eliberarea actului de identitate, persoana in cauza va preda permisul de sedere eliberat de Autoritatea pentru straini pentru a fi remis structurii emitente impreuna cu una dintre copiile certificatului constatator eliberat de Ministerul Justitiei ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei in strainatate.

Eliberarea actului de identitate la implinirea virstei de 14 ani

Documente necesare:

 • Cererea pentru eliberarea actului de identitate semnata atit de minor, cit si de parinte/ reprezentantul legal;
 • Certificatul de nastere, original si copie;
 • Actul de identitate al unuia dintre parinti sau al reprezentatului legal;
 • Documentul cu care parintele / reprezentantul legal face dovada adresei de domiciliu, original si copie;
 • Certificatul de casatorie al parintilor sau, dupa caz, hotarirea judecatoreasca, definitiva si irevocabila, in cazul in care parintii sunt divortati, original si copie;
 • Chitanta reprezentind contravaloarea cartii de identitate;
 • Timbrul fiscal sau chitanta reprezentind contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru.

La implinirea virstei de 14 ani, minorul se prezinta la ghiseul serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor, insotit de unul dintre parinti sau, dupa caz, de reprezentantul sau legal, de persoana desemnata din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenta sociala sau de persoana careia i-a fost incredintat in plasament, pentru a solicita eliberarea actului de identitate.

Eliberarea actului de identitate la: expirarea termenului de valabilitate, modificarea datelor de stare civila, anularea documentului, schimbarea sexului sau a fizionomiei

Documente necesare:

 • Cererea pentru eliberarea actului de identitate;
 • Actul de identitate si cartea de alegator, daca este cazul;
 • Certificatul de nastere si certificatul de casatorie, daca este cazul, original si copie;
 • Hotarirea de divort, definitiva si irevocabila, dupa caz, original si copie;
 • Certificat de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, in cazul sotului supravietuitor, original si copie;
 • Certificatele de nastere ale copiilor cu virsta mai mica de 14 ani, original si copie;
 • Documentele cu care se face dovada adresei de domiciliu si dupa caz, cel cu care se face dovada adresei de resedinta, original si copie;
 • Chitanta reprezentind contravaloarea cartii de identitate;
 • Timbru fiscal sau chitanta reprezentind contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru.

In cazul modificarii numelui si/sau prenumelui titularului, prenumelui parintilor, a datei ori a locului de nastere, precum si in situatia schimbarii sexului, se prezinta si hotarirea judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila sau, dupa caz, actul administrativ in baza caruia s-au modificat datele de stare civila.

Eliberarea actului de identitate la: schimbarea domiciliului, schimbarea denumirii strazii sau a renumerotarii imobilelor

Documente necesare:

 • Cererea pentru eliberarea actului de identitate;
 • Actul de identitate si cartea de alegator, daca este cazul;
 • Certificatul de nastere si certificatul de casatorie, daca este cazul, original si copie;
 • Hotarirea de divort, definitiva si irevocabila, dupa caz, original si copie;
 • Certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, in cazul sotului supravietuitor, original si copie;
 • Certificatul de nastere ale copiilor cu virsta mai mica de 14 ani, original si copie;
 • Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original si copie;
 • Chitanta reprezentind contravaloarea cartii de identitate;
 • Timbru fiscal sau chitanta reprezentind contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru.

Daca dovada adresei de domiciliu se face cu declaratia scrisa a gazduitorului, aceasta se consemneaza pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, in prezenta lucratorului de evidenta a persoanelor.

In situatia in care gazduitorul nu se poate prezenta, declaratia poate fi data la notarul public, la misiunea diplomatica sau oficiului consular al Romaniei din strainatate ori in prezenta politistului de la postul de politie, pentru mediul rural.

Inscrierea in actul de identitate a mentiunii privind stabilirea resedintei

Documente necesare:

 • Cererea pentru inscrierea in actul de identitate a mentiunii privind stabilirea resedintei;
 • Actul de identitate al solicitantului;
 • Documentul cu care se face dovada adresei de resedinta, original si copie;
 • Timbru fiscal sau chitanta reprezentind contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru;
 • Actul de identitate al gazduitorului.

Termenul legal de eliberare a actelor de identitate

Termenul legal de solutionare a cererilor pentru eliberarea actelor de identitate este de pana la 30 zile, acesta putand fi prelungit cu cel mult 15 zile de catre seful Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor, conform art.14 alin.8 din O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul si actele de identitate a cetatenilor romani.

DE RETINUT!

Termenul de eliberare al actelor de identitate, stabilit de catre Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Husi este de 10 zile.

Daca va aflati intr-o situatie deosebita, ce poate justifica solicitarea eliberarii actului de identitate intr-un termen mai scurt decat cel stabilit de S.P.C.L.E.P. Husi, (de ex. motive medicale, deplasare de urgenta in alta localitate sau in alt stat, sustinerea unor concursuri de admitere sau examene, etc.), va puteti adresa sefului de serviciu

Taxa de timbru

Taxa de timbru pentru toate cazurile, cu exceptia pierderii, furtului, distrugerii si deteriorarii actului de identitate = 1 leu.

Taxa de timbru pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a pierderii, furtului, distrugerii si deteriorarii celui detinut = 4 lei.

Contravaloarea actelor de identitate

Cartea de identitate = 7 lei.

Cartea de identitate provizorie = 1 leu.

Date de contact

Serviciul Public Comunitar de evidenta a persoanei
Adresa: str. 1 Decembrie, nr.9, mun. Husi, jud. Vaslui
Tel:0235/480204, interior 108/Fax: 0235/480126
Persoana de contact: Popa Mirela Liliana, camera 25
Informatii publice
Program audiente
Descarcare formulare
Autorizatii construire
Certificate urbanism
Anunturi publice
Contact
Legea nr. 544/2001
Buletinul informativ
Lista informatiilor de interes public
Modalitati de contestare
Model cerere solicitare informatii de interes public
Fise de evaluare Legea 544/2001