Contact Conducerea Primariei Program audiente Descarcare formulare Strategia de dezvoltare a municipiului Husi Proiecte
 
Primaria Husi
Administratia publica locala
Serviciul Public Local de Asistenta Sociala
Serviciul Public Comunitar de Evidenta a persoanelor
Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala
Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare
Compartimentul Agricol si Cadastru
Compartimentul Autorizare Control
Serviciul Impozite si Taxe Locale

Consiliul local Husi
Componenta
Comisii de specialitate
Hotariri
Convocarea Consiliul Local in sedinte

FORMULARE IMPOZITE SI TAXE:

 

Taxe si impozite:
- ITL002 - Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului pe cladiri rezindentiale, nerezidentiale/mixte in cazul persoanelor fizice - Descarca;
- ITL002 - Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului pe cladiri rezindentiale, nerezidentiale/mixte in cazul persoanelor juridice - Descarca;
ITL003 - Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren in cazul persoanelor fizice - Descarca;
ITL004 - Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren in cazul persoanelor juridice - Descarca
- ITL005 - Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport aflate în proprietatea persoanelor fizice/juridice - Descarca;
- ITL006 - Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfa cu masa totala autorizata de peste 12 tone aflate în proprietatea persoanelor fizice/juridice - Descarca;
- ITL007 -  Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport pe apa aflate în proprietatea persoanelor fizice/juridice - Descarca;
- ITL008 - Decizie de impunere pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele fizice - Descarca;
- ITL009 - Decizie de impunere pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice - Descarca;
- ITL010 - Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala pentru persoane fizice privind impozite, taxe locale si alte venituri datorate bugetului local - Descarca;
- ITL011 - Certificat de atestare fiscala pentru persoane fizice privind impozitele si taxele locale si alte venituri datorate bugetului local - Descarca;
- ITL012 - Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale si alte venituri datorate bugetului local - Descarca;
- ITL013 - Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale si alte venituri datorate bugetului local - Descarca;
- ITL014 - Declaratie fiscala pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclama si publicitate în cazul contribuabililor persoane juridice - Descarca;
- ITL015 - Declaratie fiscala pentru stabilirea taxei pentru afisaj în scop de reclama si publicitate - Descarca;

- ITL008 - Declaratie pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport -Descarca
- ITL012 - Declaratie impozit pe spectacole - Videoteca -Descarca
- ITL013 - Declaratie impozit pe spectacole (fata/verso) -Descarca
- ITL023 - Cerere avizare constructii speciale - persoane juridice -Descarca
- Cerere scutire de la plata impozitului pe cladire si teren -Descarca

- Cerere eliberare adeverinta radiere autovehicole si scoatere din evidenta impozabila -Descarca
 

Informatii publice
Program audiente
Descarcare formulare
Autorizatii construire
Certificate urbanism
Anunturi publice
Contact
Legea nr. 544/2001
Buletinul informativ
Lista informatiilor de interes public
Modalitati de contestare
Model cerere solicitare informatii de interes public
Fise de evaluare Legea 544/2001