Contact Conducerea Primariei Program audiente Descarcare formulare Strategia de dezvoltare a municipiului Husi Proiecte
 
Primaria Husi
Administratia publica locala
Serviciul Public Local de Asistenta Sociala
Serviciul Public Comunitar de Evidenta a persoanelor
Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala
Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare
Compartimentul Agricol si Cadastru
Compartimentul Autorizare Control
Serviciul Impozite si Taxe Locale

Consiliul local Husi
Componenta
Comisii de specialitate
Hotariri
Convocarea Consiliul Local in sedinte

INFORMATII DE INTERES PUBLIC


ANUL 2017
Proiect de hotarare - privind aprobarea bugetului local pe anul 2017 si estimat pentru anii 2018-2020 - (Anexe)
- Proiect de hotarare - privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 si estimat pentru anii 2018-2020 al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii - (Anexe)
-Indicatorii cu privire la executia bugetului local la data de 31.12.2016 - (publicat 22.02.2017) - (Detalii)
- Situatia privind serviciul datoriei publice locale, existente la data de 31.12.2016 - (publicat 10.02.2017) - (Detalii)
- Calculul gradului de indatorare a bugetului local al municipiului Husi in urma contractarii de finantari rambursabile pe baza datelor extrase din bugetul local la data de 31.12.2016 - (publicat 10.02.2017) - (Detalii)
- Subregistrul garantiilor locale pentru imprumuturi interne, actualizat la data de 31.12.2016 - (publicat 10.02.2017) - (Detalii)
- Subregistrul datoriilor publice interne locale, actualizat la data de 31.12.2016 - (publicat 10.02.2017) - (Detalii)
- Anexa nr. 3 - Situatia privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia statului de Primaria Municipiului Husi la data de 31.12.2016 - (publicat 10.02.2017) - (Detalii)
-Bilantul contabil incheiat la 31.12.2016 - (publicat 07.02.2017) - (Detalii)

ANUL 2016
- PROIECT DE HOTARARE - privind stabilirea impozitelor si taxelor locale in municipiul Husi pentru anul 2017
- Situatia privind serviciul datoriei publice locale, defalcat pe credite - anexa 1.4, actualizata la data de 30.09.2016 - (publicat 02.11.2016) - (Detalii)
- Calculul gradului de indatorare, actualizat la data de 30.09.2016 - (publicat 02.11.2016) - (Detalii)
- Subregistrul garantiilor locale actualizat la data de 30.09.2016 - (publicat 02.11.2016) - (Detalii)
- Subregistrul datoriei publice locale actualizat la data de 30.09.2016 - (publicat 02.11.2016) - (Detalii)
- Anexa nr. 3 - Situatia privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia statului de Primaria Municipiului Husi la data de 30.09.2016 - (publicat 02.11.2016) - (Detalii)
-Bilantul contabil incheiat la 30.09.2016 - (publicat 28.10.2016) - (Detalii)
-Indicatorii cu privire la executia bugetului local la data de 30.09.2016 - (publicat 19.10.2016) - (Detalii)
-Indicatorii cu privire la executia bugetului local la data de 30.06.2016 - (publicat 09.08.2016) - (Detalii)
- Situatia privind serviciul datoriei publice locale, defalcat pe credite - anexa 1.4, actualizata la data de 30.06.2016 - (publicat 09.08.2016) - (Detalii)
- Calculul gradului de indatorare, actualizat la data de 30.06.2016 - (publicat 09.08.2016) - (Detalii)
- Subregistrul garantiilor locale actualizat la data de 30.06.2016 - (publicat 09.08.2016) - (Detalii)
- Subregistrul datoriei publice locale actualizat la data de 30.06.2016 - (publicat 09.08.2016) - (Detalii)
- Anexa nr. 3 - Situatia privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia statului de Primaria Municipiului Husi la data de 30.06.2016 - (publicat 09.08.2016) - (Detalii)
-Bilantul contabil incheiat la 30.06.2016 - (publicat 27.07.2016) - (Detalii)
ea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale nr. 4875/11.05.2016 privind autorizarea imprumutului in suma de 2.665.000 lei, destinat finantarii cheltuielilor necesare finalizarii proiectului finantat prin Programul operational regional 2007-2013, Asigurarea unui proces educational competitiv prin creare campus Colegiul National "Cuza Voda" Husi - (Detalii)
- Hotararea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale nr. 4881/26.05.2016 privind autorizarea imprumutului in suma de 3.000.000 lei, destinat asigurarii finantarii cheltuielilor necesare finalizarii proiectului "Regenerarea Municipiului Husi prin modernizarea spatiilor publice urbane - cod SMIS 12183", finantat prin Programul operational regional 2007-2013 - Axa prioritara 1 "Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - Poli Urbani de Crestere", Domeniul Major de interventie 1.1. "Planuri integrate de dezvoltare urbana" - (Detalii)
- Fila 6 si 7 din registrul garantiilor locale actualizat la data de 31.05.2016 - (publicat 03.06.2016) - (Detalii)
- Fila 6 si 7 din registrul datoriei publice locale actualizat la data de 31.05.2016 - (publicat 03.06.2016) - (Detalii)
- Anexa nr. 3 - Situatia privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia statului de Primaria Municipiului Husi la data de 31.05.2016 - (publicat 03.06.2016) - (Detalii)

-Indicatorii cu privire la executia bugetului local la data de 31.03.2016 - (publicat 13.05.2016) - (Detalii)
- Situatia privind serviciul datoriei publice locale, defalcat pe credite - anexa 1.4, actualizata la data de 31.03.2016 - (publicat 26.04.2016) - (Detalii)
- Calculul gradului de indatorare, actualizat la data de 31.03.2016 - (publicat 26.04.2016) - (Detalii)
- Subregistrul garantiilor locale actualizat la data de 31.03.2016 - (publicat 26.04.2016) - (Detalii)
- Subregistrul datoriei publice locale actualizat la data de 31.03.2016 - (publicat 26.04.2016) - (Detalii)
- Anexa nr. 3 - Situatia privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia statului de Primaria Municipiului Husi la data de 31.03.2016 - (publicat 26.04.2016) - (Detalii)
-Bilantul contabil incheiat la 31.03.2016 - (publicat 26.04.2016) - (Detalii)
- Hotararea nr. 50 - privind aprobarea bugetului local pe anul 2016 si estimat pentru anii 2017-2019 - (Anexa)
- Hotararea nr. 51 - privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 si estimat pentru anii 2017-2019 al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii - (Anexa)
- Hotararea nr. 43 - privind aprobarea bugetului imprumuturilor interne pe anul 2016 - (Anexa)
- Situatia privind serviciul datoriei publice locale, defalcat pe credite - anexa 1.4, actualizata la data de 31.12.2015 - (publicat 10.02.2016) - (Detalii)
- Calculul gradului de indatorare, actualizat la data de 31.12.2015 - (publicat 10.02.2016) - (Detalii)
- Subregistrul garantiilor locale actualizat la data de 31.12.2015 - (publicat 10.02.2016) - (Detalii)
- Subregistrul datoriei publice locale actualizat la data de 31.12.2015 - (publicat 10.02.2016) - (Detalii)
- Anexa nr. 3 - Situatia privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia statului de Primaria Municipiului Husi la data de 31.12.2015 - (publicat 10.02.2016) - (Detalii)
-Indicatorii cu privire la executia bugetului local la data de 31.12.2015 - (publicat 08.02.2016) - (Detalii)
-Bilantul contabil incheiat la 31.12.2015 - (publicat 08.02.2016) - (Detalii)
PROIECT DE HOTARARE - privind aprobarea bugetului local pe anul 2016 si estimat pentru anii 2017-2019 - (Anexa)
PROIECT DE HOTARARE - privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 si estimat pentru anii 2017-2019 al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii - (Anexa)
ANUNT - in atentia contribuabililor persoane fizice care au in proprietate cladiri nerezidentiale sau cladiri cu destinatie mixta.
- Situatia privind serviciul datoriei publice locale, defalcat pe credite - anexa 1.4, actualizata la data de 30.09.2015 - (publicat 27.10.2015) - (Detalii)
- Calculul gradului de indatorare, actualizat la data de 30.09.2015 - (publicat 27.10.2015) - (Detalii)
- Subregistrul garantiilor locale actualizat la data de 30.09.2015 - (publicat 27.10.2015) - (Detalii)
- Subregistrul datoriei publice locale actualizat la data de 30.09.2015 - (publicat 27.10.2015) - (Detalii)
- Anexa nr. 3 - Situatia privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia statului de Primaria Municipiului Husi la data de 30.09.2015 - (publicat 27.10.2015) - (Detalii)
-Indicatorii cu privire la executia bugetului local la data de 30.09.2015 - (publicat 27.10.2015) - (Detalii)
- Bilantul contabil incheiat la 30.09.2015 - (publicat 27.10.2015) - (Detalii)

ANUNT - dezbatere publica impozite si taxe 2016

- Situatia privind serviciul datoriei publice locale, defalcat pe credite - anexa 1.4, actualizata la data de 30.06.2015 - (publicat 10.08.2015) - (Detalii)
- Calculul gradului de indatorare, actualizat la data de 30.06.2015 - (publicat 10.08.2015) - (Detalii)
- Subregistrul garantiilor locale actualizat la data de 30.06.2015 - (publicat 10.08.2015) - (Detalii)
- Subregistrul datoriei publice locale actualizat la data de 30.06.2015 - (publicat 10.08.2015) - (Detalii)
- Anexa nr. 3 - Situatia privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia statului de Primaria Municipiului Husi la data de 30.06.2015 - (publicat 10.08.2015) - (Detalii)
-Indicatorii cu privire la executia bugetului local la data de 30.06.2015 - (publicat 10.08.2015) - (Detalii)
- Bilantul contabil incheiat la 30.06.2015 - (publicat 10.08.2015) - (Detalii)

- Situatia privind serviciul datoriei publice locale, defalcat pe credite - anexa 1.4, actualizata la data de 31.03.2015 - (publicat 05.05.2015) - (Detalii)
- Calculul gradului de indatorare, actualizat la data de 31.03.2015 - (publicat 05.05.2015) - (Detalii)
- Registrul garantiilor locale actualizat la data de 31.03.2015 - (publicat 05.05.2015) - (Detalii)
- Registrul datoriei publice locale actualizat la data de 31.03.2015 - (publicat 05.05.2015) - (Detalii)
- Anexa nr. 3 - Situatia privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia statului de Primaria Municipiului Husi la data de 31.03.2015 - (publicat 05.05.2015) - (Detalii)
-Indicatorii cu privire la executia bugetului local la data de 31.03.2015 - (publicat 05.05.2015) - (Detalii)
- Bilantul contabil incheiat la 31.03.2015 - (publicat 29.04.2015) - (Detalii)
- Bilantul contabil incheiat la 31.12.2014 - (publicat 13.02.2015) - (Detalii)
- Situatia privind serviciul datoriei publice locale, defalcat pe credite - anexa 1.4, actualizata la data de 31.12.2014 - (publicat 13.02.2015) - (Detalii)
- Calculul gradului de indatorare, actualizat la data de 31.12.2014 - (publicat 13.02.2015) - (Detalii)
- Registrul garantiilor locale actualizat la data de 31.12.2014 - (publicat 13.02.2015) - (Detalii)
- Registrul datoriei publice locale actualizat la data de 31.12.2014 - (publicat 13.02.2015) - (Detalii)
- Anexa nr. 3 - Situatia privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia statului de Primaria Municipiului Husi la data de 31.12.2014 - (publicat 13.02.2015) - (Detalii)
-Indicatorii cu privire la executia bugetului local la data de 31.12.2014 - (publicat 13.02.2015) - (Detalii)
PROIECT DE HOTARARE - privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 si estimat pentru anii 2016-2018 al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii - (Anexa)
PROIECT DE HOTARARE - privind aprobarea bugetului local pe anul 2015 si estimat pentru anii 2016-2018 - (Anexa)

- PROIECT DE HOTARARE - privind aprobarea impozitelor si taxelor locale in municipiul Husi pentru anul 2015. - (Detalii)
- Bilantul contabil incheiat la 30.09.2014 - (Detalii)
- Situatia privind serviciul datoriei publice locale, defalcat pe credite - anexa 1.4, actualizata la data de 30.09.2014 -(Detalii)
- Calculul gradului de indatorare, actualizat la data de 30.09.2014 - (Detalii)
- Registrul garantiilor locale actualizat la data de 30.09.2014 - (Detalii)
- Registrul datoriei publice locale actualizat la data de 30.09.2014 - (Detalii)
- Anexa nr. 3 - Situatia privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia statului de Primaria Municipiului Husi la data de 30.09.2014 - (Detalii)
-Indicatorii cu privire la executia bugetului local la data de 30.09.2014 - (publicat 24.10.2014) - (Detalii)
- Bilantul contabil incheiat la 30.06.2014 - (Detalii)
- Situatia privind serviciul datoriei publice locale, defalcat pe credite - anexa 1.4, actualizata la data de 30.06.2014 - (Detalii)
- Calculul gradului de indatorare, actualizat la data de 30.06.2014 - (Detalii)
- Registrul garantiilor locale actualizat la data de 30.06.2014 - (Detalii)
- Registrul datoriei publice locale actualizat la data de 30.06.2014 - (Detalii)
- Anexa nr. 3 - Situatia privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia statului de Primaria Municipiului Husi la data de 30.06.2014 - (Detalii)
-Indicatorii cu privire la executia bugetului local la data de 30.06.2014 - (publicat 24.07.2014) - (Detalii)
- ANUNT - privind achitarea obligatiilor fiscale restante de catre contribuabilii persoane fizice si juridice  - (publicat 08.05.2014)
- Bilantul contabil incheiat la 31.03.2014 - (publicat 08.05.2014) - (Detalii)
- Situatia privind serviciul datoriei publice locale, defalcat pe credite - anexa 1.4, actualizata la data de 31.03.2014 - (Detalii)
- Calculul gradului de indatorare, actualizat la data de 31.03.2014 - (Detalii)
- Registrul garantiilor locale actualizat la data de 31.03.2014 - (Detalii)
- Registrul datoriei publice locale actualizat la data de 31.03.2014 - (Detalii)
- Anexa nr. 3 - Situatia privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia statului de Primaria Municipiului Husi la data de 31.03.2014 - (Detalii)
-Indicatorii cu privire la executia bugetului local la data de 31.03.2014 - (publicat 06.05.2014) - (Detalii)
- Bugetul local pe anul 2014 - (publicat 07.02.2014) - (Detalii)
- Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2014 - (publicat 07.02.2014) - (Detalii)
-Liste de investitii pe anul 2014 - (publicat 07.02.2014) - (Detalii)
-Indicatorii cu privire la executia bugetului local la data de 31.12.2013 - (publicat 04.02.2014) - (Detalii)
- Bilantul contabil incheiat la 31.12.2013 - (publicat 03.02.2014)  - (Detalii)
PROIECT DE HOTARARE - privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 si estimat pentru anii 2015-2017 al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii - (Anexa)
PROIECT DE HOTARARE - privind aprobarea bugetului local pe anul 2014 si estimat pentru anii 2015-2017 - (Anexa)
- Situatia privind serviciul datoriei publice locale, defalcat pe credite - anexa 1.4, actualizata la data de 31.12.2013 - (Detalii)
- Calculul gradului de indatorare, actualizat la data de 31.12.2013 - (Detalii)
- Registrul garantiilor locale actualizat la data de 31.12.2013 - (Detalii)
- Registrul datoriei publice locale actualizat la data de 31.12.2013 - (Detalii)
- Anexa nr. 3 - Situatia privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia statului de Primaria Municipiului Husi la data de 31.12.2013 - (Detalii)
- Proiectul de hotarare privind aprobarea taxelor si impozitelor locale in municipiul Husi pe anul 2014 - (publicat 20.11.2013) - (Detalii)
-ANUNT - privind achitarea obligatiilor fiscale restante de catre contribuabilii persoane fizice si juridice 
-Indicatorii cu privire la executia bugetului local la data de 30.09.2013 - (publicat 28.10.2013) - (Detalii)
-Situatia privind serviciul datoriei publice locale, defalcat pe credite - anexa 1.4, actualizata la data de 30.09.2013 - (publicat 28.10.2013) - (Detalii)
-Calculul gradului de indatorare, actualizat la data de 30.09.2013 - (publicat 28.10.2013) - (Detalii)
-Registrul datoriei publice locale actualizat la data de 30.09.2013 - (publicat 28.10.2013) - (Detalii)
-Registrul garantiilor locale actualizat la data de 30.09.2013 - (publicat 28.10.2013) - (Detalii)
-Situatia privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia statului de primaria Municipiului Husi la data de 30.09.2013, Anexa nr.3 - (publicat 28.10.2013) - (Detalii) 
- Bilantul contabil incheiat la 30.09.2013 - (publicat 25.10.2013) - (Detalii)
- ANUNT - privind scutirea de la plata a majorarilor de intarziere - (publicat 19.08.2013)
-Indicatorii cu privire la executia bugetului local la data de 30.06.2013 - (publicat 30.07.2013) - (Detalii)
-Situatia privind serviciul datoriei publice locale, defalcat pe credite - anexa 1.4, actualizata la data de 30.06.2013 - (publicat 25.07.2013) - (Detalii)
-Calculul gradului de indatorare, actualizat la data de 30.06.2013 - (publicat 25.07.2013) - (Detalii)
-Registrul datoriei publice locale actualizat la data de 30.06.2013 - (publicat 25.07.2013) - (Detalii)
-Registrul garantiilor locale actualizat la data de 30.06.2013 - (publicat 25.07.2013) - (Detalii)
-Situatia privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia statului de primaria Municipiului Husi la data de 30.06.2013, Anexa nr.3 - (publicat 25.07.2013) - (Detalii)
- Bilantul contabil incheiat la 30.06.2013 - (publicat 24.07.2013) - (Detalii)
-Situatia privind serviciul datoriei publice locale, defalcat pe credite - anexa nr. 1.4, actualizata la data de 30.04.2013 - (publicat 14.05.2013) - (Detalii)
-Calculul gradului de indatorare, actualizat la 30.04.2013 - (publicat 14.05.2013) - (Detalii)
-Registrul garantiilor locale actualizat la data de 30.04.2013 - (pulicat 14.05.2013) - (Detalii)
- Registrul datoriei publice locale actualizat la data de 30.04.2013 - (publicat 14.05.2013) - (Detalii)
-Anexa nr.3- Situatia privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia statului de Primaria Municipiului Husi la data de 30.04.2013 - (publicat 14.05.2013) - (Detalii)
-Hotararea Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale nr. 2974/24.04.2013 - (publicat 14.05.2013) - (Detalii)

-Bilantul contabil incheiat la 31.03.2013 - (publicat 30.04.2013) - (Detalii)
-Situatia privind serviciul datoriei publice locale, defalcat pe credite - anexa nr. 1.4, actualizata la data de 31.03.2013 - (publicat 29.04.2013) - (Detalii)
-Calculul gradului de indatorare, actualizat la 31.03.2013 - (publicat 29.04.2013) - (Detalii)
-Registrul garantiilor locale actualizat la data de 31.03.2013 - (pulicat 29.04.2013) - (Detalii)
- Registrul datoriei publice locale actualizat la data de 31.03.2013 - (publicat 29.04.2013) - (Detalii)
-Anexa nr.3- Situatia privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia statului de Primaria Municipiului Husi la data de 31.03.2013 - (publicat 29.04.2013) - (Detalii)
- Indicatorii cu privire la executia bugetului local la data de 31.03.2013 - (publicat 29.04.2013) -(Detalii)
- Liste de investitii pe anul 2013 - (publicat 22.04.2013) - (Detalii)
- Bugetul local pe anul 2013 - (publicat 15.04.2013) - (Detalii)
- Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2013 - (publicat 15.04.2013) - (Detalii)

- Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 si estimat pentru anii 2014-2016 al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii - (publicat 02.04.2013) - (Detalii)
- Proiectul bugetului local pe anul 2013 si estimat pentru anii 2014-2016 - (publicat 02.04.2013) - (Detalii)
- Bugetul local pe anul 2012 - rectificat la data de 20.12.2012 - (publicat 08.02.2013) - (Detalii)
- Bugetul de venituri proprii si subventii pe anul 2012 - rectificat la data de 29.11.2012 - (publicat 08.02.2013) - (Detalii)
- Lite de investitii aprobate pentru anul 2012 - (publicat 08.02.2013) - (Detalii)
- Anexa 3 - Situatia privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia statului de Primaria Municipiului Husi la data de 31.12.2012 - (publicat 08.02.2013) - (Detalii)
- Registrul datoriei publice locale actualizat la data de 31.12.2012 - (publicat 08.02.2013) - (Detalii)
- Calculul gradului de indatorare, actualizat la data de 31.12.2012 - (publicat 08.02.2013) - (Detalii)
- Situatia privind serviciul datoriei publice locale defalcat pe credite - anexa 1.4, actualitata la data de 31.12.2012 - (publicat 08.02.2013) - (Detalii)
- Indicatorii cu privire la executia bugetului local la data de 31.12.2012 - (publicat 08.02.2013) -(Detalii)
- Bilantul contabil incheiat la 31.12.2012 - (publicat 08.02.2013) - (Detalii)
- Rectificare Bilant contabil incheiat la 30.09.2012 - (publicat 08.01.2013) - (Detalii)
- Rectificare Cont de rezultat patrimonial incheiat la 30.09.2012 - (publicat 08.01.2013) - (Detalii)
- Proiectul de hotarare privind aprobarea taxelor si impozitelor locale in municipiul Husi pe anul 2013 - (publicat 21.11.2012) - (Detalii)
- Bilantul contabil incheiat la 30.09.2012 - (publicat 09.11.2012) - (Detalii)
- Bugetul pe anul 2012 rectificat la 30.09.2012 - (publicat 09.11.2012) - (Detalii)
- Liste de investitii - 30.09.2012 - (publicat 09.11.2012) - (Detalii)
- Situatia privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia statului de Primaria Municipiului Husi la data de 30.09.2012 - (publicat 09.11.2012) - (Detalii)
- Registrul garantiilor locale actualizat la 30.09.2012 - (publicat 09.11.2012) - (Detalii)
- Registrul datoriei publice locale actualizat la 30.09.2012 - (publicat 09.11.2012) - (Detalii)
- Calculul gradului de indatorare, actualizat la 30.09.2012 - (publicat 09.11.2012) - (Detalii)
- Situatia privind serviciul datoriei publice locale, actualizata la data de 30.09.2012 - (publicat 09.11.2012) - (Detalii)
- Indicatori cu privire la executia bugetului local la data de 30.09.2012 - (publicat 24.10.2012)(Detalii)
- Bilantul contabil incheiat la 30.06.2012 si anexele la acesta - (publicat 26.07.2012)- (Detalii)
- Bugetul pe anul 2012 rectificat - etapa iunie 2012 - (publicat 26.07.2012)- (Detalii)
- Listele de investitii la 30.06.2012- (publicat 26.07.2012)- (Detalii)
- Indicatori cu privire la executia bugetului local la data de 30.06.2012 - (publicat 23.07.2012)(Detalii)
- Indicatori cu privire la executia bugetului local la data de 31.03.2012 - (publicat 02.05.2012)(Detalii)
- Bilantul contabil incheiat la 31.03.2012 si anexele la acesta - (publicat 26.04.2012)- (Detalii)
- Bugetul pe anul 2012 - (publicat 14.02.2012)- (Detalii)
- Bilantul contabil incheiat la 31.12.2011 si anexele la acesta - (publicat 10.02.2012)- (Detalii)
- Situatia privind serviciul datoriei publice locale, defalcat pe credite-anexa1.4, actualizata la data de 31.12.2011 - (publicat 10.02.2012)- (Detalii)
- Calculul gradului de indatorare, actualizat la data de 31.12.2011 - (publicat 10.02.2012)- (Detalii)
- Registrul datoriei publice locale si registrul garantiilor locale actualizat la data de 31.12.2011 - (publicat 10.02.2012)- (Detalii)
- Anexa nr. 3 - Situatia privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia statului de Primaria Municipiului Husi la data de 31.12.2011 - (publicat 10.02.2012)- (Detalii)
- Bugetul local pe anul 2011, rectificat, aprobat potrivit H.C.L. nr. 250/20.12.2011 privind rectificarea bugetului local - etapa decembrie 2011 - (publicat 10.02.2012)-
(Detalii - Bugetul local)
(Detalii - Buget fonduri externe nerambursabile)
(Detalii - Bugetul creditelor interne)


- Bugetul de venituri proprii si subventii pe anul 2011, rectificat, aprobat potrivit H.C.L. nr. 251/20.12.2011 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii - etapa decembrie 2011 - (publicat 10.02.2012)- (Detalii)
- Listele de investitii finale pe anul 2011 - (publicat 10.02.2012)- (Detalii)

- Indicatori cu privire la executia bugetului local la data de 31.12.2011 - (publicat 02.02.2012)(Detalii)
- Proiectul de buget pe anul 2012 - (publicat 31.01.2012)- (Detalii)

-ANUNT anulare majorari de intarziere - (publicat 16.01.2012)- (Detalii)
- Procedura de acordare a facilitatilor comune precizate de art. 286 alin (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, modificata si completata. (publicat 06.01.2012) - (Detalii)
- Procedura de acordare a facilitatilor comune precizate de art. 286 alin (8) si (9) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, modificata si completata. (publicat 06.01.2012) - (Detalii)
- Bilant la 30.09.2011 - (publicat 01.11.2011) - (Detalii)
- Indicatori cu privire la executia bugetului local la data de 30.09.2011 - (publicat 01.11.2011)(Detalii)
- Registrul datoriei publice actualizat la data de 30.09.2011 - (publicat 01.11.2011) - (Detalii)
- Registrul garantiilor locale actualizat la data de 30.09.2011 - (publicat 01.11.2011) -(Detalii)
- Lucrari de investitii finalizate in perioada 2009-2010, cele ale caror lucrari urmeaza sa fie incheiate in acest an sau se deruleaza cu termene viitoare de dare in folosinta - (Detalii)
- Imprumuturi locale - (Detalii)
- Indicatori cu privire la executia bugetului local la data de 30.06.2011 - (Detalii)
- Buget 2011 - (Detalii)
- Bilant la 30.06.2011 - (Detalii)
- Bilant la 31.03.2011 - (Detalii)
- Bilant 2010 - (Detalii)
- Registrul datoriei publice - (Detalii)
- Listele de investitii pe anul 2011 - (Detalii)

 

Informatii publice
Program audiente
Descarcare formulare
Autorizatii construire
Certificate urbanism
Anunturi publice
Contact
Legea nr. 544/2001
Buletinul informativ
Lista informatiilor de interes public
Modalitati de contestare
Model cerere solicitare informatii de interes public
Fise de evaluare Legea 544/2001