Contact Conducerea Primariei Program audiente Descarcare formulare Strategia de dezvoltare a municipiului Husi Proiecte
 
Primaria Husi
Administratia publica locala
Serviciul Public Local de Asistenta Sociala
Serviciul Public Comunitar de Evidenta a persoanelor
Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala
Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare
Compartimentul Agricol si Cadastru
Compartimentul Autorizare Control
Serviciul Impozite si Taxe Locale

Consiliul local Husi
Componenta
Comisii de specialitate
Hotariri
Convocarea Consiliul Local in sedinte

 

INFORMATII PUBLICE URBANISM


RAPORT - de informare si consultare a publicului-Etapa I privind intentia de elaborare  PUZ CONSTRUIRE LOCUINTA INDIVIDUALA - Amplasament: mun.Husi, str. Jomir, nr. 1, jud. Vaslui, C.F. 72699, beneficiar: AVATAJITEI IONEL
RAPORT - de informare si consultare a publicului - Etapa elaborarii PUZ si RLU - Centru comercial, cu amenajare parcare, acces, totem imprejmuire - sos. Husi-Stanilesti, nr. 2 - beneficiar SC Rental Business Solutions SRL Bucuresti
ANUNT - asupra propunerilor preliminare ale PUZ pentru construire locuinta individuala, initiator Avatajiteti Ionel
RAPORT - al informarii si consultarii publicului - Etapa I privind intentia de elaborare PUZ Construire locuinta individuala, beneficiar Avatajitei Ionel
ANUNT - privind elaborarea Planului Urbanistic Zonal - "Construire locuinta individuala, amplasament:mun. Husi, str. Jomir, nr.1, initiator-Avatajitei Ionel
ANUNT - privind incheierea procedurii de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea documentatiei de urbanism: PUZ - "Construire teren multisport pentru tenis si baschet" Municipiul Husi, str. Moldovei, nr.37
RAPORT - de informare si consultare a publicului pentru documentatia de elaborare PUZ - "Construire teren multisport pentru tenis si baschet" Municipiul Husi, str. Moldovei, nr.37
RAPORT - al informarii si consultarii publicului - etapa I privind intentia de elaborare PUZ Centru comercial, cu amenajare parcare, acces, totem, imprejmuire, sos.  Husi-Stanilesti, nr. 2C, C.F. 75937, mun. Husi, jud. Vaslui - initiator S.C. RENTAL BUSINESS SOLUTIONS S.R.L. BUCURESTI
ANUNT - consultare asupra propunerilor preliminare PUZ: Centru comercial, cu amenajare parcare, acces, totem, imprejmuire, sos.  Husi-Stanilesti, nr. 2C, C.F. 75937, mun. Husi, jud. Vaslui - initiator S.C. RENTAL BUSINESS SOLUTIONS S.R.L. BUCURESTI
ANUNT - intentie de elaborare PUZ: Centru comercial, cu amenajare parcare, acces, totem, imprejmuire, sos.  Husi-Stanilesti, nr. 2C, C.F. 75937, mun. Husi, jud. Vaslui - initiator S.C. RENTAL BUSINESS SOLUTIONS S.R.L. BUCURESTI - (Anexa)
RAPORT - de informare si consultare a publicului privind aprobarea PUZ: Construire locuinta unifamiliala - Mocanu Romica
ANUNT - privind incheierea procedurii de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea documentatiei de urbanism: PUZ construire locuinta familiala - beneficiar Mocanu Romica
RAPORT - de informare si consultare a publicului - etapa II a elaborarii propunerilor PUZ si RLU - "Construire locuinta unifamiliala" - initiator Mocanu Romica
RAPORT - de informare si consultare a publicului - etapa II a elaborarii propunerilor PUZ si RLU - "Introducere teren in intravilan, pentru construire locuinta unifamiliala, anexe gospodaresti si imprejmuire teren" - initiator Armanu Daniel
ANUNT - Consultare asupra propunerilor preliminare ale PUZ "Construire locuinta unifamiliala" - initiator Mocanu Romica
ANUNT - Consultare asupra propunerilor preliminare ale PUZ "Introducere teren in intravilan, pentru construire locuinta unifamiliala, anexe gospodaresti si imprejmuire teren" - initiator Armanu Daniel
RAPORT - al informarii si consultarii publicului - etapa I privind intentia de elaborare PUZ "Construire locuinta unifamiliala" - beneficiar Mocanu Romica
RAPORT - al informarii si consultarii publicului - etapa I privind intentia de elaborare PUZ "Introducere teren in intravilan, pentru construire locuinta unifamiliala, anexe gospodaresti si imprejmuire teren" - beneficiar Armanu Daniel
ANUNT - Intentie elaborare plan urbanistic zonal: "Introducere teren in intravilan, pentru construire locuinta unifamiliala, anexe gospodaresti si imprejmuire teren" - initiator Armanu Daniel
ANUNT -  licitatie publica deschisa in baza HCL nr. 276/25.09.2018, în vederea vânzarii terenului în suprafata de 13 mp apartinând domeniului privat al municipiului Husi, situat in municipiul Husi, strada Piata Victoriei nr.1.B, langa blocul B.1 .
ANUNT -  licitatie publica deschisa in baza HCL nr. 275/25.09.2018, în vederea vânzarii terenului în suprafata de 27 mp apartinând domeniului privat al municipiului Husi, situat in municipiul Husi, strada Piata Victoriei nr.1.C, langa blocul B.1 .
ANUNT -  licitatie publica deschisa in baza HCL nr. 274/25.09.2018, în vederea concesionarii terenului în suprafata de 611,00 mp, apartinând domeniului privat al municipiului Husi, situat în municipiul Husi, strada Al.I.Cuza nr. 56, judetul Vaslui .
ANUNT - licitatie publica deschisa in baza HCL nr. 271/25.09.2018, pentru inchirierea a 6 loturi teren apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situate in strada 14 Iulie, lot 3E- 30 mp, str. 1 Decembrie, bl.1, lot 15 M-16,65 mp, str. Crizantemelor, in spatele Politiei, lot 1A-19,25 mp si lot 1 B-16,50 mp, str. Scolii, in spatele bl. 30, lot 10 I- 14,17 mp, str. Al. I. Cuza, in spatele bl. I 10, lot 8 D - 33 mp.
ANUNT - licitatie publica deschisa in baza HCL nr. 272/25.09.2018, pentru inchirierea terenului in suprafata de 8,40mp apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situat in strada Scolii nr. 14, bl. 27, sc. F, parter.
ANUNT - licitatie publica deschisa in baza HCL nr. 270/25.09.2018, pentru inchirierea a 6 loturi teren apartinand domeniului public al municipiului Husi, situate in strada St. cel Mare, lot 1 -12,05mp, lot 2 - 7,80mp, lot 3 - 3mp, lot 4 -7,32mp, lot 5 - 3,72mp,  lot 6 - 8,25 mp.
ANUNT DE INFORMARE - a publicului in legatura cu intentia de elaborare a unui PUZ "Construire locuinta unifamiliala" str. Luceafarului nr. 6, municipiul Husi, judetul Vaslui -  Mocanu Romica
ANUNT - etapa a III-a de aprobare PUZ - transparenta decizionala. Plan Urbanistic Zonal - Introducere teren in intravilan, pentru construire locuinta D+P+M, anexe P, bazin vidanjabil si imprejmuire teren, amplasament extravilan mun. Husi, punct ”Sf. Ioan”, beneficiar Virna Liviu.
ANUNT PUBLIC - intentie de elaborare PUZ - "Construire locuinta unifamiliala, amplasament mun. Husi, str. Luceafarul, nr.6, jud. Vaslui, henerat de imobil cu NC 70839" - initiator Mocanu Romica
ANUNT DE INTENTIE - privind elaborarea Planului Urbanistic Zonal "Construire locuinta unifamiliala, amplasament mun. Husi, str. Luceafarul, nr.6, jud. Vaslui, C.F. 70839" - Mocanu Romica
ANUNT - privind licitatie publica deschisa in vederea vanzarii terenului in suprafata de 442 mp., aparinand domeniului privat al municipiului Husi, situat in Husi, str. Husi-Voloseni, nr. 1C.
ANUNT - privind licitatie publica deschisa in vederea concesionarii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 9.00 mp., aparinand domeniului privat al municipiului Husi, situat in Husi, str.Eroilor, nr. 6.
ANUNT - privind licitatie publica deschisa in vederea concesionarii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 4.00 mp., aparinand domeniului privat al municipiului Husi, situat in Husi, str. Stefan cel Mare, complex Confin.
ANUNT - privind licitatie publica deschisa in vederea concesionarii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 4.00 mp., aparinand domeniului privat al municipiului Husi, situat in Husi, str. Al. Giugaru, nr. 4.
ANUNT - privind licitatie publica deschisa in vederea concesionarii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 1.00 mp., aparinand domeniului privat al municipiului Husi, situat in Husi, str. Eroilor, nr. 6.
ANUNT - privind licitatie publica in vederea concesionarii unui teren in suprafata de 29 mp., aparinand domeniului privat al municipiului Husi, situat in str. Sf. Gheorghe, nr. 2J.
ANUNT - privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unor spatii apartinand domeniului public al municipiului Husi, situate in municipiul Husi, Aleea Stadionului, nr. 1A, sub tribuna mare a Stadionului municipal.
ANUNT - etapa a II-a privind intentia de elaborare PUZ - "Construire service auto, locuinta si imprejmuire teren", str. Calea Basarabiei, nr. 130, municipiul Husi, judetul Vaslui, C.F. 76427, benerficiar: Barbu Aurel-Ionel
ANUNT - etapa a II-a privind intentia de elaborare PUZ - "Construire teren multisport pentru tenis si baschet, municipiul Husi", str. Moldovei, nr. 37, judetul Vaslui, C.F. 76316, initiator: S.C. ALVALIV S.R.L.
RAPORT - al informarii si consultarii publicului - etapa I - privind intentia de elaborare PUZ - "Construire service auto, locuinta si imprejmuire teren", str. Calea Basarabiei, nr. 130, municipiul Husi, judetul Vaslui, C.F. 76427, benerficiar: Barbu Aurel-Ionel.
RAPORT - al informarii si consultarii publicului - etapa I - privind intentia de elaborare PUZ - "Construire teren multisport pentru tenis si baschet, municipiul Husi", str. Moldovei, nr. 37, judetul Vaslui, C.F. 76316, initiator: S.C. ALVALIV S.R.L.
ANUNT - intentie de elaborare PUZ - "Construire teren multisport pentru tenis si baschet, municipiul Husi", str. Moldovei, nr. 37, judetul Vaslui, C.F. 76316, initiator: S.C. ALVALIV S.R.L.
ANUNT - in atentia tinerilor prevazuti in anexa nr. 2 la HCL nr. 170 din 31.05.2018, carora li s-a atribuit in folosinta cate un lot de teren in zona cartierului Dric.
ANUNT - Consiliul Local al Municipiului Husi organizeaza in data de 14.08.2018, ora 12.00, la sediul sau din str. 1 Decembrie nr. 9, licitatie publica deschisa in baza HCL nr. 201/28.06.2018, in vederea vanzarii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 28.00 mp apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situat in Husi, str. Luceafarului, nr. 2, langa bloc B2.
ANUNT - Consiliul Local al Municipiului Husi organizeaza in data de 09.08.2018, ora 11.00, la sediul sau din str. 1 Decembrie nr. 9, licitatie publica deschisa in baza HCL nr. 200/28.06.2018, in vederea inchirierii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 6.10 mp apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situat in Husi, str. 1 Decembrie, nr. 29, bl. 5, sc.A, parter, in dreptul apartamentului nr. 4, judetul Vaslui.
ANUNT - Consiliul Local al Municipiului Husi organizeaza in data de 09.08.2018, ora 10.30, la sediul sau din str. 1 Decembrie nr. 9, licitatie publica deschisa in baza HCL nr. 198/28.06.2018, in vederea inchirierii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 5.34 mp apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situat in Husi, str. Schit, nr. 10, bl H2, sc.A, parter, in dreptul apartamentului nr. 1, judetul Vaslui.
ANUNT - Consiliul Local al Municipiului Husi organizeaza in data de 09.08.2018, ora 10.00, la sediul sau din str. 1 Decembrie nr. 9, licitatie publica deschisa in baza HCL nr. 199/28.06.2018, in vederea inchirierii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 7.46 mp apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situat in Husi, str. Schit, nr. 10, bl H2, sc.C, parter, in dreptul apartamentului nr. 33, judetul Vaslui.
ANUNT - privind licitatie publica deschisa in vederea inchirierii  unei suprafete de teren de 15,20 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situat in municipiul Husi, str. Sergent Major Erou Arhire Stefan, nr. 2B..
ANUNT - privind licitatie publica deschisa in vederea consesionarii unei suprafete de teren de 1000 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situat in municipiul Husi, str. Ciprian Porumbescu, nr. 2C.
ANUNT - intentie de elaborare PUZ construire service auto, locuinta si imprejmuire teren. Amplasament: mun. Husi, str. Cl. Basarabiei, nr. 130, jud. Vaslui, C.F. 76427; initiator Barbu Aurel-Ionel
RAPORT de informare si consultare a publicului pentru documentatia de elaborare PUZ -  Spalatorie auto self, amplasament: mun. Husi, str. Cl. Basarabiei, nr.36.
ANUNT - privind incheierea procedurii de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea documentatiei de urbanism: PUZ - Spalatorie auto self, amplasament: mun. Husi, str. Cl. Basarabiei, nr.36.
RAPORT de informare si consultare a publicului pentru documentatia de elaborare PUZ -  Spatiu comercial si spalatorie auto; Amplasament: str. Stefan cel Mare, nr. 23, Husi, jud. Vaslui; initiator: SC VASEA SRL
ANUNT - privind incheierea procedurii de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea documentatiei de urbanism: PUZ - Spatiu comercial si spalatorie auto; Amplasament: str. Stefan cel Mare, nr. 23, Husi, jud. Vaslui; initiator: SC VASEA SRL
RAPORT - de informare si conconsultare a publicului - etapa a II-a a elaborarii propunerilor PUZ si RLU, aferent PUZ Spatiu comercial si spalatorie auto; Amplasament: str. Stefan cel Mare, nr. 23, Husi, jud. Vaslui; initiator: SC VASEA SRL
RAPORT - al informarii si consultarii publicului - etapa I privind intentia de elaborare PUZ Spatiu comercial si spalatorie auto; Amplasament: str. Stefan cel Mare, nr. 23, Husi, jud. Vaslui; initiator: SC VASEA SRL
ANUNT - intentie de elaborare Plan Urbanistic Zonal - Spatiu comercial si spalatorie auto; Amplasament: str. Stefan cel Mare, nr. 23, Husi, jud. Vaslui; initiator: SC VASEA SRL
RAPORT - de informare si consultare a publicului - etapa II a elaborarii propunerilor PUZ si RLU, aferent Planului Urbanistic Zonal - Spalatorie auto self, amplasament: mun. Husi, str. Cl. Basarabiei, nr.36.
ANUNT PUBLIC - privind declansarea procedurii de atribuire a unui numar de 3 autorizatii taxi, respectiv autorizatiile cu numerele 37, 38, 39, in data de 10.04.2018.
RAPORT - al informarii si consultarii publicului - etapa I privind intentia de elaborare PUZ Spalatorie auto self, amplasament: mun. Husi, str. Cl. Basarabiei, nr.36.
RAPORT - de informare si consultare a publicului pentru documentatia: elaborare PUZ pentru introducere teren in intravilan pentru construire locuinta, anexe, bazin vidanjabil si imprejmuire teren
RAPORT - de informare si consultare a publicului - etapa a II-a a elaborarii propunerilor PUZ si RLU, aferent PUZ pentru introducere teren in intravilan pentru construire locuinta, anexe, bazin vidanjabil si imprejmuire teren
RAPORT - al informarii si consultarii publicului - etapa I privind intentia de elaborare PUZ pentru introducere teren in intravilan pentru construire locuinta, anexe, bazin vidanjabil si imprejmuire teren
ANUNT - intentie de elaborare Plan Urbanistic Zonal: Spalatorie auto self. Amplasament: municipiul Husi, str. Calea Basarabiei, nr.36, jud. Vaslui.
ANUNT - privind incheierea procedurii de informare si consultare a publicului cu privire la elaborare PUZ - introducere teren in intravilan, pentru construire locuinta D+P+M, anexe P, bazin vidamjabil si imprejmuire teren
ANUNT - intentie de elaborare Plan Urbanistic Zonal - in perioada 26.02.2018 - 02.03.2018. Obiectivele PUZ: introducere teren in intravilan, pentru construire locuinta D+P+M, anexe P, bazin vidanjabil si imprejmuire teren. Amplasament: extravilan mun. Husi, Punct ”Sf. Ioan”, T27, P3037, CF 75995, judetul Vaslui - VIRNA LIVIU - (publicat 16.02.2018)
ANUNT - destinat tinerilor ce au depus cereri in vederea obtinerii unei locuinte ANL in conformitate cu prevederile Legii 152/15.07.1998
ANUNT - destinat persoanelor ce au depus cereri in vederea obtinerii unui lot de teren pentru construirea unei locuinte in conformitate cu prevederile legii nr. 15/2003
ANUNT - privind declansarea procedurii de atribuire a unui numar de 10 autorizatii taxi, respectiv autorizatiile cu nr. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 in data de 29.11.2017
ANUNT - intentie de elaborare Plan Urbanistic Zonal - introducere teren in intravilan, pentru construire locuinta D+P+M, anexe P, bazin vidamjabil si imprejmuire teren. Amplasament: extravilan mun. Husi, Punct ”Sf. Ioan”, T27, P3037, CF 75995, judetul Vaslui - VIRNA LIVIU
RAPORT - de informare si consultare a publicului - etapa elaborarii propunerilor PUZ si RLU, aferent Planului Urbanistic Zonal
ANUNT intentie de elaborare PUZ - obiectiv: Construire centru comercial, gospodarie de apa si imprejmuire, amenajare parcare, acces si amplasare mijloace publicitare, str. Cl. Basarabiei, nr. N:C: 76125, mun. Husi
RAPORT de informare si consultare a publicului - etapa elaborarii.
RAPORT de informare si consultare a publicului - etapa aprobarii.
ANUNT privind incheierea procedurii de informare si consultare a publicului.
ANUNT intentie de elaborare PUZ - obiectiv: Construire galerii comerciale, gospodarie de apa si imprejmuire, amenajare parcare, acces si amplasare mijloace publicitare, str. Cl. Basarabiei, nr. N:C: 76126, mun. Husi
RAPORT de informare si consultare a publicului
Informatii publice
Declaratii de avere
Program audiente
Descarcare formulare
Autorizatii construire
Certificate urbanism
Anunturi publice
Contact
Legea nr. 544/2001
Buletinul informativ
Lista informatiilor de interes public
Modalitati de contestare
Model cerere solicitare informatii de interes public
Fise de evaluare Legea 544/2001