Contact Conducerea Primariei Program audiente Descarcare formulare Strategia de dezvoltare a municipiului Husi Proiecte
 
Primaria Husi
Administratia publica locala
Serviciul Public Local de Asistenta Sociala
Serviciul Public Comunitar de Evidenta a persoanelor
Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala
Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare
Compartimentul Agricol si Cadastru
Compartimentul Autorizare Control
Serviciul Impozite si Taxe Locale

Consiliul local Husi
Componenta
Comisii de specialitate
Hotariri
Convocarea Consiliul Local in sedinte

 

INFORMATII PUBLICE URBANISM
Anul 2019


ANUNT - privind incheierea procedurii de informare si consultare a publicului cu privire la elaborare PUZ - Construire spatiu comercial, str. Cl. Basarabiei nr. 93, 93A, 93B, 93C, 93D, mun. Husi, jud. Vaslui.
ANUNT - in atentia tinerilor carora li s-a atribuit in folosinta cate un lot de teren in zona Cartierului Dric si str. Barbu Lautaru
ANUNT - privind implicarea si consultarea publicului in etapa elaborarii propunerilor privind PUZ - Construire Spatiu Comercial, str. Cl. Basarabiei, nr. 93, 93A, 93B, 93C, 93D
RAPORT - al informarii si consultarii publicului - ETAPA I privind intentia de elaborare PUZ Construire spatiu comercial, str. Cl. Basarabiei, nr. 93, 93A, 93B, 93C, 93D
ANUNT - intentie de elaborare PUZ - Construire spatiu comercial, str. Calea Basarabiei, nr.93, 93A, 93B, 93C, 93D, municipiul Husi, jud. Vaslui.
RAPORT - de informare si consultare a publicului pentru documentatia: Elaborare PUZ - Construire Spatiu Comercial, str. A. I. Cuza, nr.1B, municipiul Husi, judetul Vaslui.
ANUNT - destinat persoanelor ce au depus cereri in vederea obtinerii unui lot de teren pentru construirea unei locuinte in conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003
ANUNT - de informare si consultare a publicului - Etapa a II-a a elaborarii propunerilor P.U.Z. si R.L.U, aferent Planului Urbanistic Zonal - Construire Spatiu Comercial, str. A. I. Cuza, nr.1B, municipiul Husi, judetul Vaslui.
ANUNT -  licitatie publica deschisa in vederea concesionarii terenului in suprafata de 8 mp apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situat strada Eroilor nr. 7, judetul Vaslui.
ANUNT -  licitatie publica deschisa in vederea concesionarii terenului in suprafata de 362 mp, apartinand domeniului public al municipiului Husi, situat in strada Stefan cel Mare nr. 55B (Bazar), judetul Vaslui.
ANUNT - licitatie publica deschisa in vederea concesionarii a 11 loturi teren, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situate in zona Dric nr. 2, judetul Vaslui, pentru construirea de locuinte.
ANUNT - licitatie publica deschisa in data de 04.04.2019, in vederea inchirierii a 3 loturi de teren apartinand domeniului privat al municipiului Husi
ANUNT – consultare asupra propunerilor preliminare ale PUZ pentru construire spariu comercial, str. A.I. Cuza, nr. 1B, mun. Husi, judetul Vaslui
RAPORT – al informarii si consultarii publicului – Etapa I privind intentia de elaborare PUZ Construire spatiu comercial, str. A.I.Cuza nr.1B, mun. Husi, judetul Vaslui
ANUNT - Decizia ANCOM nr. 997/2018 privind tarifele maxime care pot fi percepute pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, in sau sub imobilele proprietate publica.
ANUNT INTENTIE - elaborare PUZ construire Spatiu Comercial, str. A.I Cuza nr. 1B, beneficiar S.C. RPH RESTAURANT SRL HUSI
ANUNT - licitatie publica deschisa in vederea concesionarii terenului in suprafata de 151 mp apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situat in Husi, sos. Husi-Iasi nr.74
ANUNT - destinat persoanelor ce au depus cereri in vederea obtinerii unui lot de teren pentru construirea unei locuinte in conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003
ANUNT PUBLIC - privind declansarea procedurii de atribuire autorizatii taxi - (publicat 15.02.2019)
RAPORT - de informare si consulare a publicului privind aprobarea PUZ construire locuinta individuala - Avatajitei Ionel
ANUNT - privind incheierea procedurii de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea documentatiei de urbanism: PUZ construire locuinta individuala - Avatajitei Ionel
RAPORT - de informare si consultare a publicului pentru documentatia: Elaborare PUZ centru comercial, cu amenajare parcare, acces, totem, imprejmuire, sos. Husi-Stanilesti, nr. 2C, C.F. 75937, mun. Husi, jud. Vaslui
ANUNT - privind incheierea procedurii de informare si consultare a publicului cu privire la elaborare PUZ - Centru comercial, cu amenajare parcare, acces, totem, imprejmuire, sos. Husi-Stanilesti, nr. 2C, C.F. 75937, mun. Husi, jud. Vaslui
RAPORT - de informare si consultare a publicului - Etapa II a elaborarii propunerilor PUZ si RLU. aferent PUZ Construire locuinta individuala - Amplasament: mun. Husi, str. Jomir, nr.1, jud. Vaslui.
ANUNT - licitatie publica deschisa in vederea inchirierii unui spatiu cu destinatia de cabinet medical situat in municipiul Husi, bd. 1 Mai, bl.25, parter, in incinta Dispensarului medical nr. 1.
ANUNT - licitatie publica deschisa in vederea inchirierii terenului in suprafata de 38.66 mp apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situat in str. Calea Basarabiei nr. 81A
ANUNT - licitatie publica deschisa in vederea concesionarii terenului in suprafata de 1.00 mp apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situat in str. Eroilor nr.6
Informatii publice
Declaratii de avere
Program audiente
Descarcare formulare
Autorizatii construire
Certificate urbanism
Anunturi publice
Contact
Legea nr. 544/2001
Buletinul informativ
Lista informatiilor de interes public
Modalitati de contestare
Model cerere solicitare informatii de interes public
Fise de evaluare Legea 544/2001