Contact Conducerea Primariei Program audiente Descarcare formulare Strategia de dezvoltare a municipiului Husi Proiecte
 
Primaria Husi
Administratia publica locala
Serviciul Public Local de Asistenta Sociala
Serviciul Public Comunitar de Evidenta a persoanelor
Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala
Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare
Compartimentul Agricol si Cadastru
Compartimentul Autorizare Control
Serviciul Impozite si Taxe Locale

Consiliul local Husi
Componenta
Comisii de specialitate
Hotariri
Convocarea Consiliul Local in sedinte

 

INFORMATII PUBLICE URBANISM
Anul 2019


RAPORT - de informare si consultare a publicului - Etapa II a elaborarii propunerilor PUZ si RLU. aferent PUZ Construire locuinta individuala - Amplasament: mun. Husi, str. Jomir, nr.1, jud. Vaslui.
ANUNT - licitatie publica deschisa in vederea inchirierii unui spatiu cu destinatia de cabinet medical situat in municipiul Husi, bd. 1 Mai, bl.25, parter, in incinta Dispensarului medical nr. 1.
ANUNT - licitatie publica deschisa in vederea inchirierii terenului in suprafata de 38.66 mp apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situat in str. Calea Basarabiei nr. 81A
ANUNT - licitatie publica deschisa in vederea concesionarii terenului in suprafata de 1.00 mp apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situat in str. Eroilor nr.6
Informatii publice
Declaratii de avere
Program audiente
Descarcare formulare
Autorizatii construire
Certificate urbanism
Anunturi publice
Contact
Legea nr. 544/2001
Buletinul informativ
Lista informatiilor de interes public
Modalitati de contestare
Model cerere solicitare informatii de interes public
Fise de evaluare Legea 544/2001