Contact Conducerea Primariei Program audiente Descarcare formulare Strategia de dezvoltare a municipiului Husi Proiecte
 
Primaria Husi
Administratia publica locala
Serviciul Public Local de Asistenta Sociala
Serviciul Public Comunitar de Evidenta a persoanelor
Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala
Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare
Compartimentul Agricol si Cadastru
Compartimentul Autorizare Control
Serviciul Impozite si Taxe Locale

Consiliul local Husi
Componenta
Comisii de specialitate
Hotariri
Convocarea Consiliul Local in sedinte

 

INFORMATII PUBLICE URBANISM


ANUNT - intentie de elaborare Plan Urbanistic Zonal - in perioada 26.02.2018 - 02.03.2018. Obiectivele PUZ: introducere teren in intravilan, pentru construire locuinta D+P+M, anexe P, bazin vidamjabil si imprejmuire teren. Amplasament: extravilan mun. Husi, Punct ”Sf. Ioan”, T27, P3037, CF 75995, judetul Vaslui - VIRNA LIVIU - (publicat 16.02.2018)
ANUNT - destinat tinerilor ce au depus cereri in vederea obtinerii unei locuinte ANL in conformitate cu prevederile Legii 152/15.07.1998
ANUNT - destinat persoanelor ce au depus cereri in vederea obtinerii unui lot de teren pentru construirea unei locuinte in conformitate cu prevederile legii nr. 15/2003
ANUNT - privind declansarea procedurii de atribuire a unui numar de 10 autorizatii taxi, respectiv autorizatiile cu nr. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 in data de 29.11.2017
ANUNT - intentie de elaborare Plan Urbanistic Zonal - introducere teren in intravilan, pentru construire locuinta D+P+M, anexe P, bazin vidamjabil si imprejmuire teren. Amplasament: extravilan mun. Husi, Punct ”Sf. Ioan”, T27, P3037, CF 75995, judetul Vaslui - VIRNA LIVIU
RAPORT - de informare si consultare a publicului - etapa elaborarii propunerilor PUZ si RLU, aferent Planului Urbanistic Zonal
ANUNT intentie de elaborare PUZ - obiectiv: Construire centru comercial, gospodarie de apa si imprejmuire, amenajare parcare, acces si amplasare mijloace publicitare, str. Cl. Basarabiei, nr. N:C: 76125, mun. Husi
RAPORT de informare si consultare a publicului - etapa elaborarii.
RAPORT de informare si consultare a publicului - etapa aprobarii.
ANUNT privind incheierea procedurii de informare si consultare a publicului.
ANUNT intentie de elaborare PUZ - obiectiv: Construire galerii comerciale, gospodarie de apa si imprejmuire, amenajare parcare, acces si amplasare mijloace publicitare, str. Cl. Basarabiei, nr. N:C: 76126, mun. Husi
RAPORT de informare si consultare a publicului
Informatii publice
Declaratii de avere
Program audiente
Descarcare formulare
Autorizatii construire
Certificate urbanism
Anunturi publice
Contact
Legea nr. 544/2001
Buletinul informativ
Lista informatiilor de interes public
Modalitati de contestare
Model cerere solicitare informatii de interes public
Fise de evaluare Legea 544/2001