Contact Conducerea Primariei Program audiente Descarcare formulare Strategia de dezvoltare a municipiului Husi Proiecte
 
Primaria Husi
Administratia publica locala
Serviciul Public Local de Asistenta Sociala
Serviciul Public Comunitar de Evidenta a persoanelor
Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala
Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare
Compartimentul Agricol si Cadastru
Compartimentul Autorizare Control
Serviciul Impozite si Taxe Locale

Consiliul local Husi
Componenta
Comisii de specialitate
Hotariri
Convocarea Consiliul Local in sedinte

LISTA

categoriilor de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii, de Consiliul Local Municipal Husi si Primaria Municipiului Husi, care constituie informatii de interes public comunicate din oficiu


 1. Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Consiliului Local, Institutia Primarului si a Primariei Municipiului Husi.
 2. Structura organizatorica a Consiliului Local si a aparatului propriu, atributiile structurilor functionale ale aparatului propriu si permanent, programul de functionare, programul de audiente al Primarului, Viceprimarului, Secretarului Municipiului Husi.
 3. Numele si prenumele persoanelor din conducerea Primariei Municipiului Husi, precum si a functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice.
 4. Coordonatele de contact ale Consiliului Local si a Primariei Municipiului Husi respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet.
 5. Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil.
 6. Programele si strategiile proprii.
 7. Lista cuprinzand documente de interes public.
 8. Lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii.
 9. Modalitati de contestare a deciziei autoritatii in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de de interes public solicitate
 10. Planurile urbanistice generale, regulamentul de urbanism, planurile urbanistice de detaliu, planurile urbanistice zonale.
 11. Documente de interes general aflate in arhiva institutiei

 

Informatii publice
Program audiente
Descarcare formulare
Autorizatii construire
Certificate urbanism
Anunturi publice
Contact
Legea nr. 544/2001
Buletinul informativ
Lista informatiilor de interes public
Modalitati de contestare
Model cerere solicitare informatii de interes public
Fise de evaluare Legea 544/2001