Contact Conducerea Primariei Program audiente Descarcare formulare Strategia de dezvoltare a municipiului Husi Proiecte
 
Primaria Husi
Administratia publica locala
Serviciul Public Local de Asistenta Sociala
Serviciul Public Comunitar de Evidenta a persoanelor
Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala
Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare
Compartimentul Agricol si Cadastru
Compartimentul Autorizare Control
Serviciul Impozite si Taxe Locale

Consiliul local Husi
Componenta
Comisii de specialitate
Hotariri
Convocarea Consiliul Local in sedinte

PROCESE-VERBALE ALE SEDINTELOR CONSIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI HUSI

- Anul 2017 -


PROCES VERBAL - incheiat astazi 22 Martie 2017 in cadrul sedintei de indata a Consiliului Local al municipiului Husi
PROCES VERBAL - incheiat astazi 10 Martie 2017 in cadrul sedintei de indata a Consiliului Local al municipiului Husi
PROCES VERBAL - incheiat astazi 28 Februarie 2017 in cadrul sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Husi
PROCES VERBAL - incheiat astazi 26 Ianuarie 2017 in cadrul sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Husi
PROCES VERBAL - incheiat astazi 09 Ianuarie 2017 in cadrul sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Husi
Informatii publice
Program audiente
Descarcare formulare
Autorizatii construire
Certificate urbanism
Anunturi publice
Contact
Legea nr. 544/2001
Buletinul informativ
Lista informatiilor de interes public
Modalitati de contestare
Model cerere solicitare informatii de interes public
Fise de evaluare Legea 544/2001