Contact Conducerea Primariei Program audiente Descarcare formulare Strategia de dezvoltare a municipiului Husi Proiecte
 

 

PROIECTE CU FINANTARE EUROPEANA NERAMBURSABILA IN CURS DE EVALUARE


Nr. crt. Titlul proiectului
Programul de finantare
Axa prioritara

Perioada de implementare
Valoarea totala
LEI
Valoarea totala
EUR
Obiective Rezultate Obs.
1. “Modernizarea si dotarea Ambulatoriului Spitalului Municipal “Dimitrie Castroian” Husi
SMIS 126737
  POR 2014-2020
Axa prioritara: Dezvoltarea infrastructurii de sanatate si sociale
Perioada de implementare:
32 luni
5.896.603,68 1.267.405,41
Curs euro
Aprilie 2018
4,6525 lei
Obiectivul general/ Scopul: Cresterea accesibilitatii si calitatii serviciilor de sanatate furnizate în cabinetele de specialitate din cadrul Ambulatoriului Spitalului Municipal “Dimitrie Castroian” din Municipiul Husi, prin dotarea corespunzatoare a ambulatoriului 1. Achizitionarea de 83 echipamente si dotari necesare functionarii si eficientizarii serviciilor de sanatate publica din cadrul Ambulatoriului Spitalului Municipal Dimitrie Castroian din Municipiul Husi, judetul Vaslui
2. Cresterea gradului de adresabilitate în Ambulatoriul de specialitate concomitent cu reducerea timpilor de asteptare pentru investigatii specifice.
3. Eficientizarea activitatii Spitalului Municipal Dimitrie Castroian prin reducerea internarilor evitabile
4. Accesibilizarea ofertei de servicii de asistenta în cadrul ambulatoriului de specialitate prin cresterea numarului de pacienti consultati tratati /investigati.

Admis dupa verificarea administrativa si a eligibilitatii

2.

“Reducerea emisiilor de carbon în municipiul Husi bazata pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila”  
SMIS 123567

Axa prioritara 3: Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon
Perioada de implementare:
61 luni
40.395.409,03
Din care:
-asfaltare strazi:
7.865.477,09
-dezvoltare   terminal: 32.529.931,94
8.830.755,73
martie 2018
4,5744 lei
Obiectivul general al proiectului propus spre finantare este de îmbunatatire a infrastructurii necesare pentru utilizarea modurilor nepoluante de transport public, cu masinile electrice sau hibride, cu scopul reducerii numarului de deplasari cu transportul privat (autoturisme personale) si, implicit, reducerea emisiilor echivalente CO2 din transport. - Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera;
- Cresterea anuala estimata a numarului de pasageri transportati în cadrul sistemelor de transport public de calatori construite /modernizate/ extinse;
-Autobuze achizitionate -10 buc
-Statii de reincarcare electrica achizitionate/instalate/construite pentru autobuzele alimentate electric -1 statie
-Statii de transport public construite/modernizate/reabilitate -55 statii
-Sisteme de e-ticketing create/modernizate/reabilitate – 1sistem
-Lungimea/Suprafata infrastructurii rutiere (cu statut de strada urbana) configurate/ reconfigurate pe care se suprapun benzi separate ale transportului public de calatori construite/ extinse/ modernizate ( km)-27.000mp
-Lungimea pistelor/traseelor de biciclete construite/ modernizate/ extinse (km), dupa caz- 1.9 km
-Cresterea anuala estimata a numarului de persoane care utilizeaza pistele/traseele pentru biciclete construite-20 persoane

Admis dupa verificarea administrativa si a eligibilitatii

3.

“Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii educationale pentru corp cladire C1 al colegiului agricol “Dimitrie Cantemir” SMIS 122165
 POR 2014-2020
Axa prioritara:Îmbunatatirea infrastructurii educationale
 Perioada de implementare
48 luni
Finalizare decembrie 2021
6.720.421,21 1.444.847,93
Curs euro
februarie 2018
4,6513 lei
Obiectivul general al proiectului:
Imbunatatirea calitatii infrastructurii de educatie din municipiul Husi, pentru asigurarea unui proces educational la standarde europene si a cresterii participarii populatiei scolare la procesul educational prin reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii educationale pentru corp cladirea C1 al Colegiului Agricol Dimitrie Cantemir
1. Corp de cladire C1 al Colegiului Agricol Dimitrie Cantemir, reabilitat si modernizat in conformitate cu cerintele din documentatia tehnica.
2. Crearea de facilitati / adaptarea infrastructurii/ echipamentelor pentru accesul persoanelor cu dizabilitati.
3. Echiparea infrastructurii educationale pentru corp cladire C1 al Colegiului Agricol Dimitrie Cantemir
Admis dupa verificarea administrativa si a eligibilitatii.
Lista de rezerva  27.03.2019
4. “Regenerare cartier Corni din Municipiul Husi prin realizare/dotare infrastructura educationala pentru educatia prescolara si modernizare spatii publice urbane”   SMIS 125731
POR 2014-2020
Axa prioritara 13.: Sprijinirea regenerarii oraselor mici si mijlocii
32 luni
5.826.459,50
Din care:
-strazi: 2.740.104,56
-gradinita: 3.086.354,94
1.250.984,32
 Curs euro
Martie 2018
4,6575 lei
Obiectivul general al proiectului:
Revitalizarea fizica, sociala si economica a cartierului Corni din Municipiul Husi, în scopul îmbunatatirii calitatii vietii populatiei Municipiului Husi în general si a grupurilor de persoane vulnerabile din localitate, în particular (în special prescolari, persoane aflate în risc de excluziune sociala, someri, persoane cu dizabilitati, persoane vârstnice). Proiectul îsi propune regenerarea urbana a unui cartier limitrof din Municipiul Husi, intrat într-o stare accelerata de degradare, inclus în Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate, prin realizarea a 2 obiective de referinta în plan social pentru comunitatea locala, respectiv:
-1 gradinita cu program prelungit, cu o capacitate de aproximativ 40 de prescolari, majoritatea provenind din comunitatea defavorizata care locuieste în Cartierul Corni, si care sunt expusi riscului de marginalizare, analfabetism, excluziune sociala si saracie
- Reabilitarea a 8 strazi care asigura accesul catre unitatea de învatamânt, si care se afla în prezent în stare de degradare avansata, îngreunând circulatia pietonala si rutiera si punând în pericol integritatea fizica a locuitorilor riverani
Rezultate  proiect:
-40 de prescolari, proveniti în principal din comunitatile marginalizate din cartierul Corni, din Municipiul Husi, participanti la procesul educational în unitatea de infrastructura finalizata si dotata obiect al proiectului
-1 cladire cu functie educationala (gradinita) finalizata si dotata modern
-1 cladire anexa finalizata
-1,914 km de drumuri publice reabilitate
-1,428 km trotuare pietonale construite/reabilitate, respectiv 714 mp
In evaluare