Contact Conducerea Primariei Program audiente Descarcare formulare Strategia de dezvoltare a municipiului Husi Proiecte
 

 

PROIECTE CU FINANTARE EUROPEANA NERAMBURSABILA IN CURS DE IMPLEMENTARE


Nr. crt. Titlul proiectului
Programul de finantare
Axa prioritara

Perioada de implementare
Valoarea totala
LEI
Valoarea totala
EUR
Obiective Rezultate Obs.
1.

”Servicii Integrate pentru o Comunitate Incluziva în Husi” SMIS 102220 POCU 2014-2020

Axa. 4. Incluziunea sociala si combaterea saraciei

Perioada implementare

36 luni

01.09.2017- 09.2020
13.198.263,72

2.875.438,7

Curs euro

01.09.2017

       4.5945

Obiectivul general/ Scopul: Cresterea  gradului de incluziune sociala, combaterea saraciei si a discriminarii in comunitatea marginalizata din orasul Husi, judetul Vaslui, prin oferirea de servicii integrate pentru 560 de persoane apartinand grupului tinta vizat.

-3 campanii de Campanii de recrutare, informare si constientizare a grupului tinta elevi;
-110 elevi, beneficiari de servicii de educatie ;
-program educational – reducerea parasirii timpurii a scolii, dezvoltat pentru comunitatea marginalizata;
-286 de persoane vor beneficia de masuri de ocupare ;
-286 de persoane vor dobandi o calificate la incetarea calitatii de participant;
-20 de persoane vor participa la activitati de ucenicie;
-86 persoane vor avea un loc de munca inclusiv cele care participa la o activitate independenta, la incetarea calitatii de participant;
-program dezvoltare antreprenoriala dezvoltat si implementat;
-9 persoane din grupul tinta care vor beneficia de masuri de ocupare, vor desfasura o activitate independenta la
incetarea calitatii de participant
-1 Centru Comunitar Integrat dezvoltat
-560 de persoane beneficiare de servicii sociale/medicale/medico-sociale
-100 de persoane selectate care vor beneficia de servicii de imbunatatire a conditiilor de locuit
-1 Retea Parteneriala Comunitara infiintata
-64 de persoane beneficiare de asistenta jurdica

 In implementare

2.

“Reabilitarea termica/ modernizare sediul Primariei municipiului Husi” SMIS 117872

POR 2014-2020

Axa 3.1. Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon

Perioada implementare

 08.10.2018-31.08.2021

5.492.555,71

1.178.660,02

 

Curs euro

30.12.2016

4,5172 lei

Obiectivul general/Scopul:
Cresterea eficientei energetice a cladirii aferente sediului Primariei din Municipiul Husi, judetul Vaslui, prin reabilitarea si modernizarea acesteia, prin realizarea de investitii asupra corpului de cladire în conditiile asigurarii confortului interior si implicit economisirea de resurse financiare, avându-se în vedere un set de actiuni specifice, in urma stabilirii starii tehnice a constructiei si instalatiilor existente în care îsi desfasoara activitatea.
-Reabilitarea termica a constructiei principale cu modificari ale finisajelor peretilor exteriori, ale invelitorilor, ale tamplariri exterioare.
-La nivelul peretilor se vor realiza termosisteme care sa asigure economia de energie.
-Se va realiza termoizolarea si hidroizolarea tuturor placilor din b.a.
-realizarea amenajarilor exterioare: rampa de acces pentru persoane cu dizabilitati, trotuare, accese pietonale
-reabilitarea partiala a instalatiilor interioare, cu accent pe sistemele sanitare si de incalzire;
-reabilitarea partiala a instalatiilor electrice, avand ca obiectiv eficientizarea iluminatului;
-se va monta un numar de 40 panouri fotovoltaice, care vor asigura doar cantitatea de energie necesara cladirii; vor fi amplasate pe acoperisul cladirii;
-se va monta un numar de 10 panouri solare, care vor asigura doar cantitatea de apa calda necesara cladirii; vor fi amplasate pe acoperisul cladirii

In implementare

3.

“Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi”   

SMIS 128787

 POCA  2014-2020

Axa prioritara:

Administratie publica si sistem judiciar accesibile si transparente

 Perioada de implementare

30 luni

3.569.651,25

766.694,14

curs euro

4,6559

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de implementarea unor sisteme informatice in vederea optimizarii proceselor in cadrulmunicipiului Husi, sustinut de o dezvoltare a abilitatilor personalului de la nivelul solicitantului.

1. Rezultat proiect 1 - Elaborarea strategiei de dezvoltare pentru perioada 2020 – 2021.
2. Rezultat proiect 2 - Implementarea sistemelor informatice de plata taxe si impozite, planificare buget, arhivare digitala si management al documentelor si achizitia de echipamente hardware necesare.
3. Rezultat proiect 3 – Dezvoltarea de noi abilitati pentru 30 de persoane din cadrul grupului þinta în vederea optimizarii procesului decizional adresat cetatenilor.

In implementare