Contact Conducerea Primariei Program audiente Descarcare formulare Strategia de dezvoltare a municipiului Husi Proiecte
 
Primaria Husi
Administratia publica locala
Serviciul Public Local de Asistenta Sociala
Serviciul Public Comunitar de Evidenta a persoanelor
Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala
Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare
Compartimentul Agricol si Cadastru
Compartimentul Autorizare Control
Serviciul Impozite si Taxe Locale

Consiliul local Husi
Componenta
Comisii de specialitate
Hotariri
Convocarea Consiliul Local in sedinte

 

 PROIECTE EUROPENE


1.PROIECTE CU FINANTARE EUROPEANA NERAMBURSABILA IN CURS DE IMPLEMENTARE
2.PROIECTE CU FINANTARE EUROPEANA NERAMBURSABILA SELECTATE LA FINANTARE
3.PROIECTE CU FINANTARE EUROPEANA NERAMBURSABILA  IN CURS DE EVALUARE
4.PROIECTE CU FINANTARE EUROPEANA NERAMBURSABILA FINALIZATE IN PERIOADA 2010-2019


Anunt selectie parteneri în cadrul apelului de proiecte POR/GAL HUSI-CI/2019/9/9.1/OS9.1
“Modernizarea si dotarea Ambulatoriului Spitalului Municipal “Dimitrie Castroian” Husi - SMIS 126737 -   POR 2014-2020
 
ANUNT FINAL PRIVIND REZULTATUL SELECTIEI PARTENERILOR în vederea realizarii si depunerii cererii de finantare aferente Programului Operational Regional 2014-2020, în cadrul apelului de proiecte POR/GAL HUSI-CI/2019/9/9.1/OS9.1 "Axa prioritara 9 - Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban; Prioritatea de investitii 9.1 - dezvoltare locala sub responsabilitatea comunitatii (DLRC).

ANUNT PRIVIND REZULTATUL SELECTIEI PARTENERILOR în vederea realizarii si depunerii cererii de finantare aferente Programului Operational Regional 2014-2020, în cadrul apelului de proiecte POR/GAL HUSI-CI/2019/9/9.1/OS9.1 "Axa prioritara 9 - Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban; Prioritatea de investitii 9.1 - dezvoltare locala sub responsabilitatea comunitatii (DLRC).

ANUNT - privind prelugirea perioadei de depunere a dosarelor de candidatura, respectiv modificarea Calendarului general al procedurilor de selectie a partenerilor prevazute in anuntul de mai jos.

ANUNT de selectie parteneri in cadrul P.O.R. 2014-2020 - GAL HUSI-CI/2019/9/9.1/OS9.1 "Axa prioritara 9 -  Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban; Prioritatea de investitii 9.1 - dezvoltare locala sub responsabilitatea comunitatii (DLRC)


ANUNT lansare apel de fise de proiect - POCU/GAL HUSI-CI/2019/5/1/OS 5.1
ANUNT de selectie parteneri in cadrul P.O.R. 2014-2020 - GAL HUSI-CI/2019/9/9.1/OS9.1 "Axa prioritara 9 -  Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban; Prioritatea de investitii 9.1 - dezvoltare locala sub responsabilitatea comunitatii (DLRC)

 

Informatii publice
Declaratii de avere
Program audiente
Descarcare formulare
Autorizatii construire
Certificate urbanism
Anunturi publice
Contact
Legea nr. 544/2001
Buletinul informativ
Lista informatiilor de interes public
Modalitati de contestare
Model cerere solicitare informatii de interes public
Fise de evaluare Legea 544/2001