Contact Conducerea Primariei Program audiente Descarcare formulare Strategia de dezvoltare a municipiului Husi Proiecte
 
Primaria Husi
Administratia publica locala
Serviciul Public Local de Asistenta Sociala
Serviciul Public Comunitar de Evidenta a persoanelor
Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala
Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare
Compartimentul Agricol si Cadastru
Compartimentul Autorizare Control
Serviciul Impozite si Taxe Locale

Consiliul local Husi
Componenta
Comisii de specialitate
Hotariri
Convocarea Consiliul Local in sedinte

 

PROIECTE IN DERULARE


"Reabilitarea termica/modernizarea sediului Primariei Municipiului Husi" SMIS 117872
"Implementarea unui sistem de management al performantei si calitatii in Primaria municipiului Husi" SIPOCA 101, COD MY SMIS 120630
POCU /20/4/2/102220 - Servicii Integrate pentru o Comunitate Incluziva in Husi” - Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020
SMIS 114052 - ”Sprijin pregatitor pentru eleborarea Strategiei de Dezvoltare Locala pentru zonele urbane marginalizate din municipiul Husi, judetul Vaslui” - Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020
Informatii publice
Declaratii de avere
Program audiente
Descarcare formulare
Autorizatii construire
Certificate urbanism
Anunturi publice
Contact
Legea nr. 544/2001
Buletinul informativ
Lista informatiilor de interes public
Modalitati de contestare
Model cerere solicitare informatii de interes public
Fise de evaluare Legea 544/2001