Contact Conducerea Primariei Program audiente Descarcare formulare Strategia de dezvoltare a municipiului Husi Proiecte
 
Primaria Husi
Administratia publica locala
Serviciul Public Local de Asistenta Sociala
Serviciul Public Comunitar de Evidenta a persoanelor
Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala
Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare
Compartimentul Agricol si Cadastru
Compartimentul Autorizare Control
Serviciul Impozite si Taxe Locale

Consiliul local Husi
Componenta
Comisii de specialitate
Hotariri
Convocarea Consiliul Local in sedinte

PROMOVARI


ANUL 2018
EXAMEN - de promovare in grad profesional a d-nei Radu Tatiana-Monica - inspector, clasa I la Biroul Managementul Proiectelor, Intergrare Europeana si Relatii Internationale - Directia Economica din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi, judetul Vaslui, de la gradul profesional principal la gradul profesional superior.
EXAMEN - de promovare in grad profesional a d-nei Stafie Viorica - consilier la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor Husi, de la gradul profesional I la gradul profesional IA.
EXAMEN - de promovare in grad profesional a d-nei Filote Gena - inspector de specialitate la Centrul Public de Desfacere Husi, de la gradul II la gradul I.

ANUL 2017
EXAMEN - de promovare in grad profesional a d-nei David Daniela - consilier la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor Husi, de la gradul profesional II la gradul profesional I.
 

 

Informatii publice
Program audiente
Descarcare formulare
Autorizatii construire
Certificate urbanism
Anunturi publice
Contact
Legea nr. 544/2001
Buletinul informativ
Lista informatiilor de interes public
Modalitati de contestare
Model cerere solicitare informatii de interes public
Fise de evaluare Legea 544/2001