Contact Conducerea Primariei Program audiente Descarcare formulare Strategia de dezvoltare a municipiului Husi Proiecte
 
Primaria Husi
Administratia publica locala
Serviciul Public Local de Asistenta Sociala
Serviciul Public Comunitar de Evidenta a persoanelor
Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala
Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare
Compartimentul Agricol si Cadastru
Compartimentul Autorizare Control
Serviciul Impozite si Taxe Locale

Consiliul local Husi
Componenta
Comisii de specialitate
Hotariri
Convocarea Consiliul Local in sedinte

REZULTATE CONCURSURI


LISTA - privind rezultatele finale ale concursului organizat in data de 13, 15 noiembrie, pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul Juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi.

LISTA - privind rezultatul interviului la concursul organizat in data de 15 noiembrie 2017, pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul Juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi.

LISTA - privind rezultatul probei scrise la concursul organizat in data de 13 noiembrie 2017, pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul Juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi.
ANUNT - privind rezultatul final al concursului organizat in vederea ocuparii functiei de manger la Spitalul Municipal ”D. Castroian” Husi
 

 

Informatii publice
Program audiente
Descarcare formulare
Autorizatii construire
Certificate urbanism
Anunturi publice
Contact
Legea nr. 544/2001
Buletinul informativ
Lista informatiilor de interes public
Modalitati de contestare
Model cerere solicitare informatii de interes public
Fise de evaluare Legea 544/2001