Contact Conducerea Primariei Program audiente Descarcare formulare Strategia de dezvoltare a municipiului Husi Proiecte
 
Primaria Husi
Administratia publica locala
Serviciul Public Local de Asistenta Sociala
Serviciul Public Comunitar de Evidenta a persoanelor
Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala
Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare
Compartimentul Agricol si Cadastru
Compartimentul Autorizare Control
Serviciul Impozite si Taxe Locale

Consiliul local Husi
Componenta
Comisii de specialitate
Hotariri
Convocarea Consiliul Local in sedinte

 

SELECTIE DOSARE CONCURS


LISTA SELECTIE DOSARE - privind rezultatele selectiei dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat in data de 26 februarie 2018, pentru ocuparea functiei publice de conducere vacanta de sef birou la Biroul Agricol si Cadastru - Directia Administratie Publica Locala din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi.
LISTA SELECTIE DOSARE - privind concursul organizat in data de 29 ianuarie 2018, pentru ocuparea functiilor publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent si consilier, clasa I, grad profesioanl superior la Biroul Managementul Proiectelor, Integrare Europeana si Relatii Internationale din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi.
LISTA SELECTIE DOSARE- privind rezultatele selectiei dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat in data de 25 ianuarie 2018, pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta de consilier, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul Agricol si Cadastru - Directia Administratie Publica Locala din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi.
LISTA SELECTIE DOSARE - privind concursul organizat in data de 10 ianuarie 2018, pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de referent, clasa III, grad profesional superior la Biroul Administratie Publica Locala, Relatii cu Publicul din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi.

 

Informatii publice
Program audiente
Descarcare formulare
Autorizatii construire
Certificate urbanism
Anunturi publice
Contact
Legea nr. 544/2001
Buletinul informativ
Lista informatiilor de interes public
Modalitati de contestare
Model cerere solicitare informatii de interes public
Fise de evaluare Legea 544/2001