Contact Conducerea Primariei Program audiente Descarcare formulare Strategia de dezvoltare a municipiului Husi Proiecte
 
Primaria Husi
Administratia publica locala
Serviciul Public Local de Asistenta Sociala
Serviciul Public Comunitar de Evidenta a persoanelor
Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala
Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare
Compartimentul Agricol si Cadastru
Compartimentul Autorizare Control
Serviciul Impozite si Taxe Locale

Consiliul local Husi
Componenta
Comisii de specialitate
Hotariri
Convocarea Consiliul Local in sedinte

STAREA CIVILA

Activitatea de stare civila se desfasoara conform Legii 119/1996 cu privire la actele de stare civila si a Metodologiei pentru aplicarea unitara a dispozitiilor respectivei legi si consta in inregistrarea actelor si eliberarea certificatelor de stare civila ( nastere, casatorie, deces si divort).

Acte necesare pentru inregistrarea nasterii:

 • Certificatul medical constatator al nascutului
 • Buletinele de identitate ale parintilor
 • Certificatul de casatorie

Acte necesare pentru incheierea casatoriei:

 • Buletinele de identitate
 • Certificatele de nastere 
 • Certificate medicale prenuptiale

Aceste acte se depun cu cel putin 10 zile inainte de incheierea casatoriei.

Pentru declararea decesului sunt necesare urmatoarele documente:

 • Certificatul medical constatator al decesului
 • Buletinul de identitate al decedatului
 • Buletinul de identitate al declarantului
 • Alte acte,dupa caz, respectiv certificatul de nastere, casatorie, livret militar.

Constatarea desfacerii casatoriei prin acordul sotilor de catre ofiterul de stare civila

Ofiterul de stare civila constata desfacerea casatoriei, prin divort pe cale administrativa, daca sotii sunt de acord cu divortul si nu au copii minori, nascuti din casatorie sau adoptati.

Inregistrarea cererii de divort pe cale administrativa

Cererea de divort pe cale administrativa se face in scris, se depune si se semneaza personal de catre ambii soti, in fata ofiterului de stare civila delegat de la primaria care are in pastrare actul de casatorie sau pe raza careia se afla ultima locuinta comuna a sotilor
In cererea de divort fiecare dintre soti declara pe propia raspundere ca:
 • este de acord cu desfacerea casatoriei;
  • nu are copii minori cu celalalt sot, nascuti din casatorie sau adoptati impreuna cu acesta;
   • nu este pus sub interdictie;
    • nu a mai solicitat altor autoritati desfacerea casatoriei;
     • adresa ultimei locuinte comune;
      • numele pe care fiecare sau, dupa caz, numai unul dintre acestia urmeaza sa il poarte dupa desfacerea casatoriei.

      Acte necesare la desfacerea casatoriei

      • certificatele de nastere si casatorie ale sotilor, in original si in copie;
       • documentele cu care se face dovada identitatii, in original si copie.

       Documentele prevazute mai sus trebuie insotite si de o declaratie data in fata ofiterului de stare civila, in situatia in care ultima locuinta comuna declarata nu este aceeasi cu domiciliul sau resedinta ambilor soti inscris/a in actele de identitate.
       In cazul cetatenilor straini, certificatele de nastere trebuie sa indeplineasca cerintele de legalitate prevazute in conventiile internationale si tratatele incheiate intre Romania si statele ai caror cetateni sunt.
       In cazul persoanelor care nu cunosc limba romana, depunerea cererii de divort se face in prezenta unui traducator autorizat, iar in cazul persoanelor surdomute, a unui interpret, incheindu-se in acest sens un proces-verbal

       Dovada identitatii se poate face de catre soti cu unul dintre urmatoarele documente:

       • pentru cetatenii romani - cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate sau, in cazul cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate, pasaportul, care sa se afle in termenul de valabilitate atat la momentul depunerii cererii, cat si la data eliberarii certificatului de divort;
        • pentru cetatenii Uniunii Europene sau ai Spatiului Economic European - documentul de identitate sau pasaportul emis de statul apartinator;
         • pentru apatrizi - pasaport emis in baza Conventiei privind statutul apatrizilor din anul 1954, insotit de permisul de sedere temporar sau permanent, dupa caz;
          • pentru cetatenii straini din statele terte - pasaportul emis de statul ai carui cetateni sunt, in care sa fie aplicata viza de intrare pe teritoriul Romaniei; viza trebuie sa fie valabila atat la data depunerii, cat si la data eliberarii certificatului de divort;
           • pentru cetatenii straini carora li s-a acordat o forma de protectie in Romania - documentul de calatorie emis in baza Conventiei de la Geneva din 1951 sau, dupa caz, documentul de calatorie pentru strainii care au obtinut protectie subsidiara-protectie umanitara conditionata;
            • pentru cetatenii straini solicitanti de azil in Romania - pasaportul emis de statul ai carui cetateni sunt, insotit de documentul temporar de identitate.
            Ofiterul de stare civila delelgat inregistreaza cererea de divort in ziua in care a fost primita si acorda sotilor un termen de 30 de zile calendaristice, calculate de la data depunerii cererii, pentru eventuala retragere a acesteia.

            Procedura divortului pe cale administrativa si eliberarea certificatului de divort

            La expirarea termenului de 30 de zile calendaristice, ofiterul de stare civila delegat verifica daca sotii staruie sa divorteze si daca, in acest sens, consimtamantul lor este liber si neviciat, solicitand sotilor o declaratie.

            Daca sotii nu se prezinta impreuna, dupa termenul de 30 de zile calendaristice, dosarul de divort se claseaza.

            Dosarul de divort se claseaza in aceleasi conditii prevazute mai sus, in urmatoarele cazuri:

            • daca ambii soti sau numai unul ditre acestia inteleg/intelege sa renunte la divort;
             • daca, inainte de finalizartea procedurii de divort, unul dintre soti este pus sub interdictie;
              • daca, inainte de finalizarea procedurii de divort, intervine nasterea unui copil;
               • daca, inainte de finalizarea procedurii de divort, unul dintre soti a decedat, casatoria incetand prin deces.

               Daca sunt intrunite conditiile prevazute mai sus, ofiterul de stare civila constata desfacerea casatoriei prin acordul sotilor si elibereaza certificatul de divort, care va fi inmanat fostilor soti in termen de maxim 5 zile lucratoare.

               Certificatul de divort se intocmeste in 3 exemplare originale, din care doua se inmaneaza partilor pe baza de semnatura pe cererea de divort si in registrul de evidenta a certificatelor de divort, iar un exemplar ramane la dosarul de divort.

               In caz de pierdere, distrugere sau furt al certificatului de divort, ofiterul de stare civila delegat elibereaza un diplicat, conform cu originalul aflat in arhiva proprie, in baza cererii formulate de catre unul dintre fostii soti, personal sau prin imputernicire cu procura speciala.

               La eliberarea duplicatelor certificatelor de divort se mentioneaza in partea superioara dreapta mentiunea "DUPLICAT".

               Cererea se depune la S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, la primaria unitatii administrativ-teritoriale care are in pastrare dosarul de divort, facandu-se mentiuni despre aceasta in dosarul de divort.

               Date de contact

               Serviciul Public Comunitar de evidenta a persoanei
               Adresa: str. 1 Decembrie, nr.9, mun. Husi, jud. Vaslui
               Tel:0235/480204, interior 108/Fax: 0235/480126
               Persoana de contact: Popa Mirela Liliana, camera 25
Informatii publice
Program audiente
Descarcare formulare
Autorizatii construire
Certificate urbanism
Anunturi publice
Contact
Legea nr. 544/2001
Buletinul informativ
Lista informatiilor de interes public
Modalitati de contestare
Model cerere solicitare informatii de interes public
Fise de evaluare Legea 544/2001