Contact Conducerea Primariei Program audiente Descarcare formulare Strategia de dezvoltare a municipiului Husi Proiecte
 
Primaria Husi
Administratia publica locala
Serviciul Public Local de Asistenta Sociala
Serviciul Public Comunitar de Evidenta a persoanelor
Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala
Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare
Compartimentul Agricol si Cadastru
Compartimentul Autorizare Control
Serviciul Impozite si Taxe Locale

Consiliul local Husi
Componenta
Comisii de specialitate
Hotariri
Convocarea Consiliul Local in sedinte

STRUCTURA ORGANIZATORICA SI ATRIBUTIILE DEPARTAMENTELOR


Hotararea nr. 162/30.06.2017 - pentru modificarea si completarea Regulamentului de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi, judetul Vaslui
Codul etic si de integritate al functionarilor publici si al personalului contractual din cadrul Primariei Municipiului Husi si serviciile publice locale fara personalitate juridica subordonate Consiliului Local al municipiului Husi
  Regulamanet de Ordine Interioara al aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi si al serviciilor si institutiilor publice fara personalitate juridica, subordonate Consiliului Local al Municipiului Husi
Regulamentul de Organizare si Functionare a aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi
Modificarea Regulamentului de Organizare si Functionare a aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi prin Hotarirea nr. 38 din 28 Februarie 2008
Informatii publice
Program audiente
Descarcare formulare
Autorizatii construire
Certificate urbanism
Anunturi publice
Contact
Legea nr. 544/2001
Buletinul informativ
Lista informatiilor de interes public
Modalitati de contestare
Model cerere solicitare informatii de interes public
Fise de evaluare Legea 544/2001