Contact Conducerea Primariei Program audiente Descarcare formulare Strategia de dezvoltare a municipiului Husi Proiecte
 
Primaria Husi
Administratia publica locala
Serviciul Public Local de Asistenta Sociala
Serviciul Public Comunitar de Evidenta a persoanelor
Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala
Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare
Compartimentul Agricol si Cadastru
Compartimentul Autorizare Control
Serviciul Impozite si Taxe Locale

Consiliul local Husi
Componenta
Comisii de specialitate
Hotariri
Convocarea Consiliul Local in sedinte

BIROUL TEHNIC


COMPARTIMENTUL INVESTITII
Investitii   publice:
-asigura pregatirea si planificarea lucrarilor de investitii;
-asigura programarea lucrarilor de investitii in deplina corelare cu planul si resursele alocate;
-verificarea conditiilor impuse la elaborarea documentatiilor tehnico-economice ale investitiilor si receptionarea lucrarilor executate;
-intocmire rapoarte statistice pentru investitiile proprii.

Persoane de contact:
-consilier Nechifor Florin - camera nr. 35, tel.0235/480009, int. 111
-referent Dorneanu Emilian - camera nr. 36, tel 0235/480009, int. 128


COMPARTIMENTUL ACHIZITII
Achizitii   publice:
-asigura demararea si derularea procedurilor de achizitii publice, in baza legislatiei in vigoare cu privire la achizitiile publice si are urmatoarele atributii:
- asigura respectarea etapelor de desfasurare a achizitiilor publice conform legislatiei in vigoare;
- intocmeste contractele de achizitii publice pentru care s-au demarat proceduri;
- asigura demararea procedurilor de achizitii publice, servicii si lucrari;
- asigura realizarea programului anual de achizitii publice;
- asigura incheierea procedurilor in timp optim.

Persoana de contact:
-consilier Ailenei Lica - camera nr. 36, tel.0235/480009, int. 128


COMPARTIMENTUL UNITATEA LOCALA PENTRU MONITORIZAREA SERVICIILOR COMUNITARE DE UTILITATI SI AUTORIZARE TRANSPORT PUBLIC LOCAL
Monitorizarea serviciilor de utilitate publica:
-Transport public local de calatori;
-Activitatea de taximetrie;
-Iluminat public.

Emitere Avize pentru interventiil in carosabil
-    Cerere tip;
-    Dovada achitare taxa pentru eliberarea avizului.

Emitere Certificat de inregistrare: tractoare, mopede, utilaje, carute:
-    Cerere tip;
-    Dovada achitare taxa pentru eliberearea certificatului;
-    Copie act de proprietate;
-    Copie carte de identitate emisa de R.A.R. pentru autovehicule;
-    Copie carte/ buletin de identitate.

Protectia   mediului
-    Respectarea legislatiei cu privire la protectia mediului.

Persoana de contact:
-inspector Popa Ovidiu - camera nr. 35, tel.0235/480009, int. 111
-inspector Bahnariu Ioan - camera nr. 35, tel.0235/480009, int. 111


BIROUL TEHNIC
Date  de   contact:
SEF BIROU TEHNIC
Ing. Dumascu Emanoel
Tel: 0235480009, interior 128
e-mail: achizitii@primariahusi.ro


FORMULARE
Formularele ce trebuiesc completate, dupa caz, se afla pe site-ul Primariei municipiului Husi la sectiunea "Descarcare formulare" si la Compartimentul de Relatii cu Publicul.
TERMEN
Termen de rezolvare: 30 de zile, daca legea nu prevede altfel.


Informatii publice
Program audiente
Descarcare formulare
Autorizatii construire
Certificate urbanism
Anunturi publice
Contact
Legea nr. 544/2001
Buletinul informativ
Lista informatiilor de interes public
Modalitati de contestare
Model cerere solicitare informatii de interes public
Fise de evaluare Legea 544/2001