Contact Conducerea Primariei Program audiente Descarcare formulare Strategia de dezvoltare a municipiului Husi Proiecte
 
Primaria Husi
Administratia publica locala
Serviciul Public Local de Asistenta Sociala
Serviciul Public Comunitar de Evidenta a persoanelor
Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala
Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare
Compartimentul Agricol si Cadastru
Compartimentul Autorizare Control
Serviciul Impozite si Taxe Locale

Consiliul local Husi
Componenta
Comisii de specialitate
Hotariri
Convocarea Consiliul Local in sedinte

COMPARTIMENTUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT


- administrarea domeniului public si privat al municipiului Husi;
- tine evidenta si elibereaza certificate referitoare la denumirile de strazi si numerele de case;
- intocmeste documentatia necesara atribuirii sau schimbarilor de denumiri potrivit legii.

Emiterea Certificatului de nomenclatura stradala si adresa
Certificatul de nomenclatura stradala si adresa este actul care atesta adresa imobilului, de pe raza intravilanului municipiului Husi, pentru care acesta a fost solicitat.
Certificatul de nomenclatura stradala si adresa se elibereaza in urmatoarele cazuri: in cazul schimbarii denumirii unei strazi, in cazul renumerotarii unei strazi; in cazul aparitiei unor noi proprietati prin imprejmuirea celor existente; in cazul prelungirii unei strazi; in cazul in care acest document este solicitat de catre alte institutii.

Documentele necesare emiterii certificatului de nomenclatura stradala si adresa:
•    Cerere-tip completata cu elementele de identificare ale imobilului pentru care se solicita certificatul;
•    Act de proprietate (inchiriere/ concesiune)-copie;
•    Buletinul/ cartea de identitate - copie (persoane fizice) sau certificat de inregistrare la Registrul Comertului (persoane juridice) -copie);
•    Dovada achitare taxa certificat de nomenclatura stradala si adresa -copie;
•    Documentatie cadastrala/plan de situatie- copie;
In cazul in care proprietarul a decedat si nu exista certificat de mostenitor:
•    Certificatul de deces al proprietarului imobilului-copie;
•    Act de nastere mostenitor-copie;
•    Certificate de casatorie mostenitor-copie.

Contractele de inchiriere/concesiune
Contractele de inchiriere/concesiune se incheie in urma aprobarii prin hotarire a consiliului local.

Spatii   locative:
•    Lucrari de intretinere;
•    Contracte de inchiriere;
•    Contracte de vinzare-cumparare.

Persoane de contact:
- consilier Calinescu Mihai - camera nr. 31, tel.0235/480009, int. 134
- referent de specialitate Manafu Diana - camera nr. 31, tel.0235/480009, int. 134
- consilier Popa Ioana-Roxana - camera nr. 31, tel.0235/480009, int. 134
- consilier Mircea Claudiu - camera nr. 31, tel.0235/480009, int. 134

FORMULARE
Formularele ce trebuiesc completate, dupa caz, se afla pe site-ul Primariei municipiului Husi la sectiunea "Descarcare formulare" si la Compartimentul de Relatii cu Publicul.
TERMEN
Termen de rezolvare: 30 de zile, daca legea nu prevede altfel.


Informatii publice
Program audiente
Descarcare formulare
Autorizatii construire
Certificate urbanism
Anunturi publice
Contact
Legea nr. 544/2001
Buletinul informativ
Lista informatiilor de interes public
Modalitati de contestare
Model cerere solicitare informatii de interes public
Fise de evaluare Legea 544/2001